Op til 300 meter høje vindmøller kan være på vej - her skal de stå

Energistyrelsen har modtaget ansøgninger på fire havvindmølleprojekter med op til 171 havvindmøller nær kysterne i fire af regionens kommuner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Virksomhederne European Energy og Andel har tilsammen planer om at rejse op til 171 havvindmøller ud for kysterne i fire af regionens kommuner.

Det fremgår af ansøgninger, som Energistyrelsen har modtaget og sendt i myndighedshøring.

Ifølge Energistyrelsen er der "stor interesse" for etablering af nye kystnære havvindmølleparker i hele landet, hvor projekterne her i regionen omfatter op til 300 meter høje havvindmøller placeret ind til 2,5 kilometer fra kysten.

quote Det kommer som en nyhed, det du siger til mig

Claus Starup (K), udvalgsformand, Odsherred Kommune

Til sammenligning er pylonerne på Farøbroen 95 meter høje, imens pylonerne på Storesbæltsbroen er 254 meter høje.

Ansøgningerne er modtaget gennem den såkaldte Åben dør-procedure, hvor virksomheder på eget initiativ kan ansøge om at rejse havmølleparker på en selvvalgt placering. I første omgang anmoder virksomhederne her om lov til at foretage de nødvendige undersøgelser for projekterne.

Det største af projekterne opgjort på kapacitet finder man ud for Klintebjerg i Odsherred Kommune. Her har energiselskabet Andel ansøgt om at rejse 39 havvindmøller med en totalhøjde på 256 meter, otte kilometer fra kysten.

Energistyrelsen har modtaget i alt 43 ansøgninger. En række af dem er på samme lokationer. Her har styrelsen udvalgt en ansøger til myndighedshøring ud fra et "først til mølle-princip". 16 ansøgninger er valgt fra, da lokaliteten overlapper med statslige arealreservationer. På den baggrund er i alt ti projekter udvalgt til en myndighedshøring. Kilde: Energistyrelsen

Havvindmølleparken ved Odsherred vil få en samlet effekt på 585 megawatt. Ifølge mediet Energy Supply gælder det som tommelfingerregel, at hver megawatt vindmøllestrøm på havet kan dække strømforbruget i cirka 1.000 gennemsnitshusstande.

Havvindmølleparken ved Odsherred vil derved potentielt kunne dække strømforbruget i mere end en halv million husstande.

Modstand mod vindmøller på land

Myndighedshøring omfatter ifølge Energistyrelsen høring af myndigheder med interesser på havet samt kommuner med udsigt til parken.

Formand for Odsherred Kommunes Klima- og Miljøudvalg, Claus Starup (K), oplyser dog, at lokalpolitikerne endnu ikke har hørt om projektet, der blev sendt i høring den 4. juli med høringsfrist den 1. september 2022.

- Det kommer som en nyhed, det du siger til mig, lyder det fra Claus Starup, da TV2 ØST ringer op for at spørge, hvad han mener om en vindmøllepark ud for kommunens kystlinje.

- Det er ikke planer, jeg har hørt om, siger han, og tilføjer, at han håber, det er en "fejl", at han endnu ikke har hørt om planerne.

- Men det er ikke noget, jeg farer i flint over, hvis der er sket en fodfejl, siger han videre og tilføjer:

- Men hvis det er en bevidst handling, der går ud på at tilsidesætte lokalområderne, så vil jeg protestere og blive bekymret. For vindmøller er alt andet lige en prygelknabe for befolkningen, og de bryder sig ikke om dem.

Claus Starup (K) er umiddelbart lydhør overfor planerne om vindmøller på havet fremfor på land.
Claus Starup (K) er umiddelbart lydhør overfor planerne om vindmøller på havet fremfor på land. Foto: Ida Valsted - TV2 ØST

- Men når det er sagt, så er jeg positiv over for vindmøller, specielt når de kommer ud på havet. Vi ved fra lokalområderne, at det, undskyld udtrykket, er et helvede at komme igennem med vindmøller på land, siger han og lader forstå, at vindmøller otte kilometer fra kysten for ham at se er "ude på havet".

Vindmøller ud for populær badestrand

Ved kommunalvalget indgik det således også i konstitueringen for byrådet i den nordvestsjællandske kommune, at der ikke skal rejses flere vindmøller på land.

- Og det holder vi fast ved. Vi er musketerer på det område. Så når jeg hører om at flytte møller ud på vandet, så er jeg lutter øren for at høre, hvad det går ud på, siger Claus Starup.

Andel oplyser i sin ansøgning, at virksomheden "vil indlede et samarbejde med den/de berørte kommuner samt forsvaret i et forsøg på at danne et godt og stabilt grundlag for projektet".

Derudover fremhæver selskabet muligheden for, at borgere vil kunne købe ejerandele i vindmølleparken.

quote Jeg ville da gerne have haft, at vi havde fået en orientering på vores seneste møde

Annemette Johnsen (SF), udvalgsformand, Guldborgsund Kommune

De øvrige tre ansøgninger til nye kystnære vindmøller her i regionen kommer fra European Energy, der har ansøgt om tilladelse til at opføre vindmølleparker på tre lokationer; ud for Stevns Klint, syd for Lollands Kyst samt ud for den populære Marielyst Strand på Falster.

European Energy har ansøgt om at opsætte vindmøller fire kilometer ud for kysten ved Marielyst Strand.
European Energy har ansøgt om at opsætte vindmøller fire kilometer ud for kysten ved Marielyst Strand. Foto: Katja Gasiorowski - TV ØST

Sidstnævnte hører under Guldborgsund Kommune, hvor det af høringsmaterialet fremgår, at European Energy foreslår en vindmøllepark med op til 50 havmøller på op til 270 meters højde fire kilometer ud for kysten.

Læs også
Regeringen vil femdoble havmøllestrøm i 2030 - peger på områder ved Falster og Møn
Læs også
Regeringen vil femdoble havmøllestrøm i 2030 - peger på områder ved Falster og Møn

Her er politikerne tilsyneladende heller ikke blevet orienteret om ansøgningen, erfarer Folketidende, som har talt med Annemette Johnsen (SF), formand for kommunens teknik, klima og miljøudvalg:

- Det er noget overrumplende. Men de her sager går jo formelt helt uden om det kommunale niveau. Beslutningerne træffes et andet sted, siger hun til avisen og tilføjer:

- Jeg ville da gerne have haft, at vi havde fået en orientering på vores seneste møde 21. juni. Men nu vi skal vi afgjort have en debat om det her.

Havmøller ud for nyt ferieparadis

I nabokommunen Lolland vedrører ansøgningen op til 42 havvindmøller med en totalhøjde på 300 meter placeret mellem 2,5 og 8 kilometer fra Lollands Sydkyst.

Borgmester Holger Schou Rasmussen (S) præsenterede tilbage i maj en ny strategi for at fremme turismen ved netop Lollands Sydkyst med navnlig fokus på tyske turstier, som borgmesteren håber at lokke til kommunens sandstrande.

Læs også
Overskydende sand fra Femernbyggeri skal skabe ferieparadis på Lolland
Læs også
Overskydende sand fra Femernbyggeri skal skabe ferieparadis på Lolland

Det har ikke været muligt for TV2 ØST at træffe hverken borgmester Holger Schou Rasmussen (S) eller formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Tine Vinther Clausen (V) i Lolland Kommune for en kommentar til European Energys ambitioner om en havmøllepark.


Fakta: Planer om fire vindmølleparker

Stevns Kommune, Område 10

 • Ansøger: European Energy
 • Kapacitet: 160-350 MW fordelt på 11-40 havvindmøller
 • Totalhøjde: 182-270 meter
 • Afstand til kysten: mindst fire kilometer
 • Status: Sendt i myndighedshøring fra 27. juni til 22. august 2022


Guldborgsund Kommune, Område 13

 • Ansøger: European Energy
 • Kapacitet: 150-500 MW fordelt på 11-50 havvindmøller
 • Totalhøjde: 182-270 meter
 • Afstand til kysten: mindst fire kilometer
 • Status: Sendt i myndighedshøring fra 27. juni til 22. august 2022


Lolland Syd, Lolland Kommune, Område 14

 • Ansøger: European Energy
 • Kapacitet: 130-260 MW fordelt på 9-42 havvindmøller
 • Totalhøjde: 300 meter
 • Afstand til kysten: 2,5-8 kilometer
 • Status: Sendt i myndighedshøring fra 9. juni 2022 til 1. august 2022


Klintebjerg, Odsherred Kommune, Område 16

 • Ansøger: Andel
 • Kapacitet: 585 MW, 39 havvindmøller
 • Totalhøjde: 256 meter
 • Afstand til kysten: 8 kilometer
 • Status: Sendt i myndighedshøring fra 4. juli 2022 til 1. september 2022


Kilde: Energistyrelsen

Borgmester i protest

Ud for Stevns Klint omfatter ansøgningen fra European Energy en vindmøllepark på op til 40 havvindmøller fire kilometer ud for kysten.

Her har borgmester Henning Urban Dam Nielsen (S) tidligere sagt til TV2 ØST, at han mener, at vindmøller af en sådan størrelse skal længere ud på havet.

- Det vil være en katastrofe for vores unikke kyst, sagde han for en lille måned siden da han havde fået kendskab til planerne, som på dette tidspunkt blev betegnet som en "løs skitsering af projektet" med 90 vindmøller på op til 300 meters højde umiddelbart ud for Stevns Klint.

I februar blev et havmølleprojekt med 220 meter højde vindmøller, otte kilometer ud for Stevns Kyst visualiseret på denne måde. Nu har selskabet European Energy ansøgt om at rejse op til 40 havvindmøller på op til 270 meters højde fire kilometer fra kysten.
I februar blev et havmølleprojekt med 220 meter højde vindmøller, otte kilometer ud for Stevns Kyst visualiseret på denne måde. Nu har selskabet European Energy ansøgt om at rejse op til 40 havvindmøller på op til 270 meters højde fire kilometer fra kysten. Foto: Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

European Energy har i sin ansøgning af 22. juni 2022 til Energistyrelsen reduceret antallet mellem 11 og 40, 270 meter høje havvindmøller, fire kilometer ud for kysten.

20220614-121626-L-1600x1066we
Læs også
Firma vil bygge vindmøllepark lige ved Stevns Klint - borgmester kalder det en grim overraskelse
20220614-121626-L-1600x1066we
Læs også
Firma vil bygge vindmøllepark lige ved Stevns Klint - borgmester kalder det en grim overraskelse

Det har ikke været muligt for TV2 ØST at træffe Henning Urban Dam Nielsen for en ny kommentar, søndag.

Ansøgningsmaterialet for de fire havmølleprojekter er sendt i myndighedshøring med frist til den 22. august 2022 dog 1. august for Lollands Sydkyst og 1. september for Klintebjerg, Odsherred.

Når høringsperioden er afsluttet vil klima-, energi- og miljøminister Dan Jørgensen (S), tage stilling til, hvorvidt der gives tilladelse til en forundersøgelse.

Energistyrelsen oplyser, at selvom en ansøgningsproces ender med, at der gives en forundersøgelsestilladelse, indebærer det ikke, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Fakta: Åben dør-proceduren

Ved åben dør-proceduren er det en projektudvikler, der selv tager initiativ til at etablere en havvindmøllepark af en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering.

Hvis en ansøgningsproces ender med, at der gives en forundersøgelsestilladelse, indebærer det ikke, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille havvindmøller:

 • En forundersøgelsestilladelse
 • En etableringstilladelse
 • En tilladelse til udnyttelse af energien


Kilde: Energistyrelsen
Nyhedsoverblik