Mangler akut plejepersonale - partier vil gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft

I mangel på social- og sundhedspersonale henter Lolland Kommune medarbejdere til ældreplejen fra udlandet. Det vil flere partier nu gøre nemmere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Ældreplejen på Lolland mangler akut medarbejdere til at tage hånd om et stigende antal ældre i kommunen.

På nuværende tidspunkt mangler der knap 90 medarbejdere, og derfor har Lolland Kommune, som TV2 ØST tidligere har beskrevet, været nødsaget til at rekruttere personale fra udlandet.

quote Hvis vi ikke kan få hænder til at løse opgaverne, så bliver vi nødt til at kigge uden for EU

Lars-Christian Brask (LA)

Indtil videre er 16 plejere fra blandt andet Italien, Spanien og Ungarn ifølge DR på vej til Lolland. Det er langt fra nok. 

Men bøvlet bureaukrati, sprogkurser, diverse tests og efteruddannelse gør det besværligt at hente personale fra udlandet. Og det er endnu sværere, når det drejer sig om muligt plejepersonale fra ikke EU-lande med grænser for minimumsløn og opholdstilladelse.

Læs også
Manglen på varme hænder får Lolland Kommune til at søge udenlands
Læs også
Manglen på varme hænder får Lolland Kommune til at søge udenlands

- Vi har i alt fået omkring 250 ansøgere, men mange af dem kom fra tredjeverdenslande, og dem kan vi ikke ansætte, fordi de har ikke automatisk opholdstilladelse, siger Inge Kromann Hansen, der er decentral leder af hjemmeplejen i Lolland Kommune.

Mangler 16.000 ansatte i 2030

Hvis kommunen kunne rekruttere uden for EU's grænser, ville de kunne ansætte i alt 40 nye plejere til den allerede pressede ældrepleje.

Generelt har landets kommuner svært ved at rekruttere nye medarbejdere, og udfordringen lader kun til at vokse de kommende år. 

Det seneste halve år er mere end 15.000 ledige stillinger som social- og sundhedsassistenter på landsplan slået op forgæves, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

quote Vi ønsker ikke at importere arbejdskraft fra de islamiske lande

Henriette Ergemann (NB)

Samtidig forudser Kommunernes Landsforening, at der i 2030 vil mangle cirka 16.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Den mangel vil kun vokse, eftersom der i 2045 vil mangle næsten 37.000 ansatte på området.

Desuden vokser antallet af ældre. Frem mod 2030 bliver der knap 150.000 ekstra personer over 80 år, hvor mange af dem vil have brug for pleje.

Partier åbne overfor idéen

Derfor er en række partier nu klar til at gøre det endnu nemmere at rekruttere udenlandsk personale. Blandt andet Dansk Folkeparti, så længe det er arbejdskraft inden for EU's grænser.

- Det bedste er selvfølgelig, hvis man kunne skaffe dem i Danmark. Vi har forholdsvis mange ledige i Danmark, så hvis man kunne bruge dem, men hvis man ikke kan gøre det, så er det jo en bunden opgave. Vi kan ikke have plejecentre, hvor der eksempelvis ikke er nattevagter, men kun tilkald. Vi har behov for de her varme hænder, og hvis vi ikke kan skaffe dem i Danmark, så er vi nødt til at skaffe dem fra udlandet. Men det skal være inden for EU's grænser, siger René Christensen (DF), som påpeger, at han er modstander af, at arbejdskraften kan komme fra lande uden for EU.

quote Vi har behov for i stedet at gøre det attraktivt at arbejde i vores ældrepleje

Anne Valentina Berthelsen (SF), folketingskandidat

Spørger man SF, så er de ikke overbevist om, at det er den rigtige vej at gå med udenlandsk arbejdskraft på den lange bane.

- Jeg tror, det vigtigste er, at de ældre får den hjælp, de har behov for. Og det er rigtigt, vi mangler hænder i ældreplejen, men jeg tror ikke, det er en langsigtet løsning, at man henter arbejdskraften udefra. Vi har behov for i stedet at gøre det attraktivt at arbejde i vores ældrepleje, lyder det fra Anne Valentina Berthelsen (SF), som også afviser idéen om at hente arbejdskraft uden for EU.

- Hvis man skal hente nogle uden for EU, så skaber man en glidebane, hvor løn og arbejdsvilkår i den her del af vores samfund bliver dårligere. Det har vi ikke lyst til. Det er det modsatte, vi har lyst til, så løn og arbejdsvilkår bliver bedre, og så det bliver mere attraktivt at arbejde i vores velfærdssektor. Det kan være fint nok, at man henter nogle fra EU-lande nu og her, men hvis vi skal tænke langsigtet, så skal vi have bedre løn og arbejdsvilkår, så også danskere har lyst til at arbejde i ældreplejen.

Flere partier er nu klar til at gøre det nemmere at rekruttere fra udlandet. Læs, hvem det er, her:

Venstre

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – inden for EU?

- Grundlæggende skal det være lettere at få international, kvalificeret arbejdskraft til Danmark til at løfte nogle af de opgaver, som vi har svært ved at skaffe hænder til. Det skal selvfølgelig ske på ordentlige vilkår og på en sikker og tryg måde, svarer folketingskandidat Morten Dahlin.

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – uden for EU?

- Det er samme holdning, fordi vi har brug for nogle mennesker, der kan tage fat både i vores private og offentlige sektor, svarer han.

Socialdemokratiet

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – inden for EU?

- Vi ser gerne, at det er forholdsvis let at hente plejepersonale. Det er det også allerede, fordi det er typisk EU-lande, man henter fra – og det er ikke helt dumt, svarer folketingskandidat Kasper Roug (S).

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – uden for EU?

- Vi ligger på et fornuftigt niveau uden for EU, og her taler vi om Nordafrika og Mellemøsten. Vi skal dog have ryddet ud i nogle af de regler, som åbenlyst afholder folk, der gerne vil Danmark og mulighed for at blive integreret, svarer han.

Radikale Venstre

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – inden for EU?

- Ja, det skal være nemmere, og man skal selvfølgelig invitere til sprogundervisning, så personalet og de ældre kan forstå hinanden, svarer folketingskandidat Kristian Stokholm (R).

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – uden for EU?

- Man skal selvfølgelig prioritere inden for EU. Men der er ikke noget i vejen for, når man tager folk fra Spanien, hvorfor skal man så ikke tage folk fra Sydamerika? Så det skal selvfølgelig også være muligt, svarer Kristian Stokholm.

Enhedslisten

Det er ikke lykkes TV2 ØST at få en kommentar fra Enhedslisten, men til DR lyder meldingen fra partiet: 

- Hvis vi henter plejepersonale i udlandet, skal det ikke være ud fra en forventning om, at de skal være villige til at arbejde for en lavere løn eller under dårligere forhold, end vi vil tilbyde herboende danske sociale og sundhedsuddannede. 

- Vi skal først og fremmest forsøge at tiltrække arbejdskraft ved at gøre arbejdet og uddannelserne mere attraktive. Hvis vi vil have, at der er nok ansatte i vores velfærd i fremtiden, skal vi hæve lønnen, forbedre arbejdsforholdene og investere i uddannelserne.

Liberal Alliance

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – inden for EU?

- Vi mangler personale på den front, og vi har en serviceopgave, som vi er forpligtede til at udføre. Kan vi ikke løse den opgave, må vi kigge ud over landets grænser, svarer folketingskandidat Lars-Christian Brask (LA).

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – uden for EU?

- Hvis vi ikke kan få hænder til at løse opgaverne, så bliver vi nødt til at kigge uden for EU, svarer han.

Det Konservative Folkeparti

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – inden for EU?

- Jeg har selv haft fornøjelsen i en kort periode at være beskæftigelsesordfører i Folketinget, og udenlandsk arbejdskraft var noget af det, som vi diskuterede allermest. Som parti går vi ind for, at det er noget, vi er nødt til at have noget mere af, fordi vi kan simpelthen ikke klare os uden. Der mangler hænder alle steder – i særdeleshed i plejesektoren, svarer folketingskandidat Mads Andersen (K).

- Hvis jeg må være lidt direkte, så var det åndssvagt, at vi for et par år siden brugte krudt på at sende en masse kvinder fra Syrien og Eritrea tilbage til deres hjemland, når vi godt kunne bruge dem. Det var lige præcis den type arbejdskraft, som vi har brug for, tilføjer han.

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – uden for EU?

- Jo tættere man er på hinanden, jo mere ligner man hinanden kulturelt og værdimæssigt. Men hvis vi ikke kan skaffe den arbejdskraft, vi har brug for, så er vi nødt til at gå uden for EU. På bundlinjen laver vi ikke andet herhjemme end at skælde ud på vores sosu-medarbejdere, og så er det svært at få danskerne til at tage den slags arbejde. Så måske er det tid til at kigge uden for landets grænser, svarer han.

Moderaterne

Det er ikke lykkes TV2 ØST at få en kommentar fra Moderaterne, men til DR lyder meldingen fra partiet: 

Ja. Ældre Sagen har selv foreslået en model, hvor man eksempelvis søger at tiltrække veluddannet plejepersonale fra eksempelvis Filippinerne. Dette forslag bakker Moderaterne op omkring, men foreslår samtidig, at vi begynder tættere på egne grænser – eksempelvis i Slesvig, hvor der nemt kan oprettes et rekrutteringskontor.

Alternativet

Det er ikke lykkes TV2 ØST at få en kommentar fra Alternativet, men til DR lyder meldingen fra partiet:

- Vi er for. Det skal gøres langt nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til den danske plejesektor.

Nye Borgerlige

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – inden for EU?

- Ja, svarer folketingskandidat Henriette Ergemann (NB) og tilføjer:

- Vi er ikke blinde for, at vi står i en situation, hvor vi mangler hænder til vores velfærd. Og hvis folk ønsker at bidrage til at passe på vores børn og vores ældre, så skal vi selvfølgelig ikke blokere for det.

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – uden for EU?

- Det er et sværere spørgsmål. Fordi vi ønsker ikke at importere arbejdskraft fra de islamiske lande, men vi bakker meget op om Asien, fordi der kommer ret meget god arbejdskraft fra Asien, svarer hun.

Kristendemokraterne

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – inden for EU?

- Det skal være lettere, når vi ikke kan skaffe kvalificeret personale herhjemme, så må vi uden for Danmarks grænser og afsøge, hvad der er af muligheder, svarer folketingskandidat Finn Andersen (KD) og fortsætter:

- Som jeg forstår det, er der alt for meget bureaukrati i det her system, og det burde være nemmere at rekruttere inden for EU.

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – uden for EU?

- Vi skal ikke sætte grænsen ved EU's grænser. I Østeuropa er der stadig nogle lande, som ikke er med i EU, og som stadig kunne være interessante, svarer han og tilføjer:

- Vi kan ikke tillade os at være kræsne i Danmark, når det kommer til at få personale. Vi skal tage, hvad vi kan få.


Fri Grønne

Det er ikke lykkes TV2 ØST at få en kommentar fra Fri Grønne, der heller ikke har udtalt sig til DR.

Danmarksdemokraterne

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – inden for EU?

- Der er ingen tvivl om, at hvis man virkelig har brug for arbejdskraft, så er der den mulighed at hente udenlandsk arbejdskraft ind. Men det skal selvfølgelig ske på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, de skal også kunne sproget, gebærde sig i samfundet og forsørge sig selv, svarer Peter Skaarup (DD).

Skal det være lettere at hente plejepersonale fra udlandet – uden for EU?

- Man skal ikke udelukke noget, men jeg kunne godt tænke mig, at man afprøver andre muligheder for at få arbejdskraft til de jobs, der er brug for. I dag kan forskellige arbejdsvilkår godt virke lidt skræmmende for potentielle ansøgere – det gælder både sygeplejersker og sosu’er. Det kunne for eksempel være med mesterlære.


Nyhedsoverblik