Lover kunderne billigere strøm - men først venter endnu et prishop

1. marts vil Cerius sænke prisen for at få leveret strøm med 20 procent. Inden da venter der dog en ny prisstigning på 9 procent den 1. februar.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Onsdag morgen kunne elnetsselskaberne Cerius og Radius Elnet fortælle, at de sænker priserne på de såkaldte nettariffer 20 procent fra 1. marts, eller hvad der i snit svarer til 14 øre per kilowatt-time inklusiv moms.

Det varslede prisfald sker oven på en markant prisstigning ved årsskiftet, og inden 1. marts er kunderne stillet yderligere en prisstigning i vente den 1. februar.

quote Vi er rigtig tilfredse med, at se, at der kommer en nedjustering af nettariffen for forbrugerne på Sjælland, nu hvor strømpriserne er faldet.

Christian Sand, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Nettarifferne er den pris, som kunderne betaler for at få strømmen leveret, og prisen varierer alt efter hvornår på døgnet, strømmen bliver brugt.

Fra 98,56 til 160 øre per kilowatt-time

I det følgende er der taget udgangspunkt i den såkaldte spidslastperiode, som er det tidsrum, hvor forbruget er størst.

Før årsskiftet var nettarifferne således 98,56 øre per kilowatt-time i spidslastperioden. 1. januar blev prisen i spidslastperioden sat op med 86 procent til 183,36 øre per kilowatt-time og spidslastperioden udvidet med en time til klokken 21.

1. februar stiger prisen igen, denne gang med 9 procent således, at prisen for at få leveret en kilowatt-time i spidslastperioden bliver 200,43 øre.

1. marts vil Cerius så sætte prisen ned, så tariffen i spidslastperioden fra 1. marts bliver 160 øre per kilowatt-time.

Dertil kommer prisen på selve strømmen, moms og afgifter.

Sammenlignet med sidste år vil kunderne fra marts måned altså fortsat betale mere for levering af strøm, viser en gennemgang af prisudviklingen over de seneste måneder. De oplyste ændringer gælder for husstande og mindre virksomheder – der betaler den såkaldte C-tarif:

Ikke på niveau med sidste år

Med de nye tariffer fra 1. marts vil kunderne opleve et prisfald i forhold til årets første måneder, imens prisen for at få leveret strøm stadig vil ligge et stykke over sidste års niveau.

- Vi er rigtig glade for, at vi kan sætte prisen ned, og det kan vi fordi, vi har set et længerevarende fald i elpriserne de seneste måneder, og det betyder, at vores omkostninger er faldet, og vi kan sænke priserne, siger Cäthe Juul Bay-Smidt, der er funktionschef i Cerius og Radius Elnet.

Læs også
Din pris for at få leveret strøm fordobles - og du kan intet gøre
Læs også
Din pris for at få leveret strøm fordobles - og du kan intet gøre

Hun medgiver, at prisen stadig er et godt stykke over, hvad kunderne betalte før nytår, men det er der en forklaring på, påpeger hun:

- Vi indførte en ny prismodel ved årsskiftet, hvor vi har mere forskellige priser henover døgnet. Så prisen er steget mellem 17 og 21, og så er den faldet specielt om natten. Det har vi gjort af hensyn til den grønne omstilling. Hvis vi kan blive bedre til at fordele vores forbrug henover døgnet, så kan vi udnytte vores elnet noget bedre, siger Cäthe Juul Bay-Smidt.

Hun forklarer videre, at tariffen ikke kommer ikke helt ned på det niveau, der var før nytår, fordi Cerius stadig har nogle høje omkostninger fra 2022, som skal dækkes, og elpriserne stadig er på et højere niveau end de tidligere år.


Læs også
Din pris for at få leveret strøm stiger - snart bliver det langt dyrere at lave aftensmad
Læs også
Din pris for at få leveret strøm stiger - snart bliver det langt dyrere at lave aftensmad

Ifølge Cäthe Juul Bay-Smidt vil de varsledes prisændringer dog kunne mærkes hos forbrugerne.

- For en parcelhuskunde med et årligt forbrug på cirka 4.000 kilowat-timer vil det betyde, at den årlige elpris vil falde med cirka 500 kroner.

Forbrugerråd: Det har vi efterlyst

Hos Forbrugerrådet Tænk bliver de nye tariffer hilst velkommen:

- Vi er rigtig tilfredse med at se, at der kommer en nedjustering af nettarifferne for forbrugerne på Sjælland, nu hvor strømpriserne er faldet. Det var noget, vi med det samme var ude at efterlyse, da priserne blev sat op i efteråret, siger Christian Sand, der er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Han mener dog, at priserne stadig ligger i den høje ende.

- Det er stadig højere niveau, end hvad forbrugeren historisk har været vant til at betale, men på kort sigt er det bedre end ingenting. For den enkelte forbruger betyder det, at det bliver billigere at bruge strøm, og vi er glade for at se, at Cerius har fuldt markedsudviklingen. Det kommer forbrugerne til gavn, siger Christian Sand.

Læs også
Din pris for at få leveret strøm stiger - snart bliver det langt dyrere at lave aftensmad
Læs også
Din pris for at få leveret strøm stiger - snart bliver det langt dyrere at lave aftensmad

Cerius driver det elnet, som forsyner cirka 400.000 hjem og virksomheder i Nordvest-, Midt- og Sydsjælland og på Lolland-Falster og øerne.