Kommunale besparelser er ikke et særsyn - ekspert forudser flere genåbnede budgetter

Flere kommuner åbner nu de budgetter, de allerede havde vedtaget for 2023. Det skyldes blandt andet en manglende kompensation, forklarer ekspert.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Prisstigninger, dyrere energiregninger, flere plejekrævende ældre og sårbare børn rammer nu kommunerne hårdt. Så hårdt, at deres vedtagne budgetter for 2023 ikke kommer til at holde.  

Det har fået Holbæk og Sorø til at åbne deres budgetter for at finde nye besparelser. Og det er bare begyndelsen, mener Arne Ullum, der er chefredaktør for mediet NB Økonomi. 

- Normalt er det meget usædvanligt, at kommuner åbner deres budgetter, men i år ser vi et meget stort antal kommuner, der gør det, siger han og uddyber: 

- Det skyldes, at kommunerne er ramt af, at regeringen på grund af budgetteknik har taget 1,6 milliarder kroner fra kommunerne. Samtidig er der en række andre forhold, der rammer dem. 

Mangler 1,6 milliarder

Arne Ullum har stor indsigt i kommunernes økonomi, og han forudser, at mange kommuner i den kommende tid vil åbne deres budgetter. 

- Jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis ikke vi ser, ikke bare nogle få, men et betydeligt antal kommuner udover dem, der allerede har åbnet. Jeg holder mere øje med dem, der ikke åbner, end dem, der åbner, for det er meget nemmere at holde styr på dem, der ikke åbner, siger han. 

At så mange kommuner må åbne og genlægge deres budgetter skyldes ifølge Arne Ullum blandt andet, at de ikke får en fuld kompensation for de meget højere udgifter, de har haft i 2022. 

- Finansministeriet har lavet en skæv prognose for, hvor meget inflation, der ville komme i 2022. Kommunerne har simpelthen ikke fået fuld dækning for de stigende priser, og det sætter sig også i 2023-budgettet. Og derfor er kommunerne nødsaget til samlet at finde 1,6 milliarder kroner ud af budgetterne, siger Arne Ullum. 

Læs også
Holbæk skal spare 45 millioner kroner - kan gå ud over tilbud til udviklingshæmmede
Læs også
Holbæk skal spare 45 millioner kroner - kan gå ud over tilbud til udviklingshæmmede

Dertil kommer der flere økonomiske hovedpiner for flere kommuner. Blandt andet stigende udgifter på kollektiv transport, som rammer især landkommuner, stigende energiudgifter for kommuner i naturgasområder og vækst i udgifter på handicapområdet og ældreområdet. 

- Så der er en hel pallette af områder, hvor kommunernes udgifter stiger mere og hurtigere end forventet, forklarer Arne Ullum. 

Udtryk for god økonomistyring

Ifølge ham er det et udtryk for god økonomistyring, at kommunerne genåbner deres budgetter nu fremfor senere. 

- Faktisk tror jeg, at de kommuner, der har åbnet deres budgetter nu, er dem, der har den bedste økonomistyring, fordi de har opdaget det meget tidligt. Jeg tror, der er andre, der sidder og regner på det nu og sikkert også ender med at åbne, forudser Arne Ullum. 

I Sorø har et borgerligt flertal netop indgået en aftale om en handleplan for at kunne overholde kommunens budget i 2023. 

Den indebærer besparelser på 43 millioner kroner, der blandt andet skal findes ved at nedsætte serviceniveauet på velfærdsområder som børn og unge, handicappede og ældre.

Arne Ullum er chefredaktør for mediet NB Økonomi.
Arne Ullum er chefredaktør for mediet NB Økonomi. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Arne Ullum har kigget på handleplanen, som kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune skal behandle på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften. Han siger, at planen indeholder hårde, men umiddelbart nødvendige besparelser. 

- De (Sorø Kommune, red.) gør jo stort set det eneste, de kan gøre, og det er at kigge ned igennem alle serviceområderne og så sige, hvor er det, vi ikke lovmæssigt er forpligtet til at levere en service, og så skære nogle af de serviceområder væk, siger han og tilføjer: 

- Det er jo enormt svært, efter man har lavet et budget, for så har man jo grundlæggende taget alle de nemme, og også de svære, effektiviseringer. Så når man kommer til det her punkt, så har man kun det, vi kalder rå nedskæringer i service, at arbejde med. Og det er også det, der præger den her handleplan, selvom det faktisk også er lykkedes dem at finde noget udenfor serviceområdet, siger han. 

Kan ikke undgå serviceforringelser

Socialdemokratiets gruppeformand i Sorø, Anne Madsen, kritiserer det borgerlige flertal for ikke at ville spare nok på administration og det politiske niveau. 

Men ifølge Arne Ullum er det svært at hive ret mange besparelser hjem på administration i kommunerne. I hvert fald ikke uden at det også påvirker kernevelfærd.  

- Problemet ved at spare med så kort varsel på administration, det er, at det først får effekt senere på året. Hvis man for eksempel opsiger chefer nu, så får det først effekt hen over sommeren. Men det er klart, man kan spare ved at nedlægge udvalg og skære i administration.

- Langt den største del af administrationen foregår jo bare ude i kernevelfærden. Man kan sagtens spare på administrationen i ældreplejen for eksempel, så skal man bare acceptere, at der går længere tid, før en ældre kan få plads på et plejehjem, siger han og tilføjer: 

- Hvis man med administration mener den rene administration, der ikke har borgerkontakt, så er det fuldstændigt urealistisk, for så meget er der ikke. 

- Man kan vælge at sige, at man lever med, at det tager tre måneder at få en byggetilladelse og så spare nogle medarbejdere i byggesagsafdelingen. På den måde kan man spare medarbejdere på det administrative område, men hvis man skal finde 43 millioner på administration, skal man nedlægge mellem 70-100 stillinger, og så ville der ikke være så mange tilbage på rådhuset i Sorø, siger Arne Ullum. 

Læs også
Ekspert: Sådan endte Slagelse med at skulle spare millioner
Læs også
Ekspert: Sådan endte Slagelse med at skulle spare millioner

Han påpeger, at der også er kommuner, der ikke officielt siger, at de åbner budgetterne, men lige nu laver justeringer og tilpasninger, som næsten svarer til at åbne budgetterne. 

- Så der er langt flere kommuner, der er i gang med det her, end man lige aner, slutter Arne Ullum. 

Sorø Kommune oplyser i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag, at handleplanen er første skridt i en længere proces med at stabilisere kommunens budget. Den videre proces for 2024 og årene frem skal også diskuteres på aftenens kommunalbestyrelsesmøde. 


Nyhedsoverblik