Hvad betyder fængsel på livstid?

Efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt, medmindre der er fare for ny kriminalitet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Livsvarigt fængsel eller fængsel på livstid er den strengeste straf efter den danske straffelov.

Begrebet livsvarigt skal teoretisk set opfattes bogstaveligt. 

Men straffelovens paragraf 41 giver adgang til, at der efter 12 års afsoning kan tages stilling til, om den dømte skal prøveløslades.

Kiehn Georg Andersen + Poul Frank Jørgensens hus
Læs også
To mænd idømt fængsel på livstid for brutale drab
Kiehn Georg Andersen + Poul Frank Jørgensens hus
Læs også
To mænd idømt fængsel på livstid for brutale drab

De fleste livstidsdømte bliver på et tidspunkt løsladt, men enkelte afsonere slipper aldrig ud.

Herunder kan du blive klogere på livsvarigt fængsel:

  • Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

  • I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.

  • Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.

  • Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten, når 14 år er afsonet.

  • Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

  • På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer.

  • I de seneste år er antallet af livstidsdomme steget markant. Det viser en optælling, som Ekstra Bladet lavede sidste år.


Kilder: Kriminalforsorgen og Ritzau.