Højesteret: Eksbankdirektør skal betale 231 millioner

Direktør var ansvarlig for tab på fire aktiekreditter, der blev givet uden en kreditvurdering på forhånd.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

231.725.168 kroner. Plus renter.

Det skal den tidligere direktør for Roskilde Bank Niels Valentin Hansen betale til Finansiel Stabilitet (FS) for sin rolle i bankens krak for mere end ti år siden. Det har Højesteret afgjort torsdag med en 61 sider lang dom.

Dermed har landets øverste domstol vurderet, at direktøren var erstatningsansvarlig for tab på fire aktiekreditter, der blev givet uden en kreditvurdering på forhånd.

Fire tidligere bestyrelsesmedlemmer er frifundet. Da sagen var for landsretten, blev alle de sagsøgte frifundet.

Den 3. marts 2009 blev Roskilde Bank, erklæret konkurs. Banken var en af landets største provinsbanker og havde hovedsæde i Roskilde og filialer rundt i blandt andet Ringsted, Osted og Kirke Hyllinge.

Læs også
Roskilde Banks ledelse frifundet for erstatningsansvar
Læs også
Roskilde Banks ledelse frifundet for erstatningsansvar

Tabene løb op i cirka ti milliarder kroner. Særligt var engagementerne med fire ejendomsudviklere dyre. 

Bankens virksomhed var inden da overtaget af Finansiel Stabilitet, der rejste krav om erstatning mod flere af bankens tidligere direktions- og bestyrelsesmedlemmer.

Niels Valentin Hansen stod i spidsen for banken fra 1. december 1978 frem til 30. april 2007. Han var altså fratrådt, da banken krakkede.

Banken ydede dyre og risikable lån

I Højesteret er det dog slået fast, at han var ansvarlig for, at banken ydede en række dyre og risikable lån. Derfor skal han betale erstatningen, fremgår det.

- Som anført af landsretten må en kreditgivning uden nogen form for konkret og umiddelbart forudgående kreditvurdering betegnes som uforsvarlig, lyder det i dommen, der fortsætter:

- Højesteret finder, at de pågældende lån ikke ville være blevet ydet, hvis A (Niels Valentin Hansen, red.) havde undladt at træffe den ovennævnte ansvarspådragende beslutning om på bankens initiativ at yde lån uden kreditgivning.

roskilde_bank_1.jpg
Læs også
Bankdirektør i Ringsted fik skriftlig advarsel
roskilde_bank_1.jpg
Læs også
Bankdirektør i Ringsted fik skriftlig advarsel

Det har taget fem år at få behandlet en af de største retssager om tab i banker under finanskrisen ved Højesteret.

I december 2017 afsagde Østre Landsret dom mod ledelsen i Roskilde Bank, men den blev anket til landets øverste retsinstans.

I landsretten krævede Finansiel Stabilitet, som er det statslige selskab, der overtager banker i nød, at der skulle erstattes tab på i alt en milliard kroner. Efter frifindelserne blev det dog barberet ned til en tredjedel.

Det er ikke første gang  

Højesterets afgørelse er ikke helt oppe på Finansiel Stabilitets krav, men erstatningen er altså hævet fra nul kroner til godt 231 millioner kroner for direktørens vedkommende.

Sagen er en i rækken af flere, som FS har anlagt mod tidligere ledelser i krakkede pengeinstitutter.

Det er blevet til flere markante nederlag, og kun i et par sager er der foruden Roskilde Bank vundet betydelige beløb - 225 millioner kroner i sagen om Amagerbanken og 150 millioner kroner i sagen om Eik Banki.


Nyhedsoverblik