Bankdirektør i Ringsted fik skriftlig advarsel

Filialdirektør Ove Holm modtog en skriftlig advarsel som følge af den uforsvarlige adfærd i Ringsted-afdelingen i Roskilde Bank.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Den lemfældige kreditkultur, som generelt var med til at fælde Roskilde Bank, florerede også i bankens Ringsted-afdeling, og det i så stort omfang, at det få måneder før bankens kollaps indbragte tre ledende medarbejdere skriftlige advarsler i kølvandet på et internt kontrolbesøg.

Det kom frem mandag i Østre Landsret, skriver DAGBLADET Ringsted.

Filialdirektør blandt de sagsøgte

Den mest fremtrædende af de tre var filialdirektør Ove Holm, som også er blandt de sagsøgte i den erstatningssag, som er anlagt af Finansiel Stabilitet.

Som bestyrelsesmedlem havde han været med til at vedtage en ny strategi for banken og været med til at bakke op om de tiltag, den ny direktør Søren Kaare-Andersen tog for at indarbejde nye og mere ansvarlige arbejdsgange, hvor retningslinjer udstukket af bestyrelsen blev respekteret.

Men i praksis kørte tingene helt anderledes i Team Ringsted. Det viste sig, da bankens interne revision i slutningen af april 2008 gennemgik en stak udvalgte sager fra afdelingen.

Formalia blev ikke overholdt

I 66 af sagerne var formalia ikke overholdt, hvilket var en andel langt over, hvad den interne revision fandt i andre afdelinger, og i 70 af sagerne var der bemærkninger af kreditmæssig karakter, hvilket bl.a. var udtryk for, at der manglede lånedokumenter, var brugt en forkert kreditrating eller ikke var stillet nogen form for sikkerhed, før lånene blev givet. Af 24 koncernengagementer, som blev gennemgået, havde de interne revisorer bemærkninger til over halvdelen, og vedrørende såvel formalia som kreditgivning fandt de, at der var »behov for væsentlig opstramning.«

I forhold til byggelån lød konklusionen, at afdelingens håndtering fungerede uacceptabelt. Baggrunden var bl.a., at revisionen havde konstateret, at der blev bevilget byggelån til andet end byggeformål, og at der var eksempler på byggelån, som havde en løbetid over to år.

Team Ringsted gav i to tilfælde kredit til svage erhvervskunder i strid med Team Kredits konditioner, og i ét tilfælde fra april - lige før den interne kontrol blev gennemført - blev der givet et lån på fem millioner kroner til et jordkøb uden sikkerhed til trods for, at kunden i forvejen var hårdere spændt for, end godt var.