Nyhedsoverblik

Hættemågen taber terræn

Kun omkring en fjerdedel af det antal ynglende hættemåger, som Danmark husede omkring 1980, er tilbage.

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

- Tilbagegangen fra 1980 og 20-30 år frem for hættemågen var særligt markant i den sydøstlige del af Danmark. Her er kun 3-5 procent af tidligere tiders antal hættemåger tilbage på visse egne.

- Men generelt er de helt store kolonier fortid, siger Thomas Bregnballe, der er seniorforsker på Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Huser fem procent af Europas ynglende hættemåger

  • Danmark har ifølge Dansk Ornitologisk Forening et stort ansvar for hættemågen, fordi vi trods tilbagegangen fortsat huser en høj procentdel af Europas samlede bestand.

  • Over 50 procent af verdens hættemåger yngler i Europa ifølge BirdLife International (2014).

  • Og Danmark huser fem procent af Europas ynglende hættemåger.

  • I 2010 ynglede knap 60 procent af Danmarks hættemåger i blot 16 kolonier.

  • Dengang ynglede 81 procent af de danske hættemåger i kolonier, der lå i kortere afstand end fem kilometer fra nærmeste kyst.

  • I disse år findes Danmarks største koloni på nogle små øer i Sneum Digesø lige op ad vadefladerne i Vadehavet få kilometer syd for Esbjerg.

  • Her ynglede i 2023 og igen i 2024 et sted mellem 17.000 og 20.000 par hættemåger.

  • De øvrige store kolonier i Danmark huser nu om dage 1.000-6.000 reder.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening.

Bestanden af hættemåger i Danmark toppede omkring 1980 med cirka 300.000 ynglepar, hvorefter det gik ned ad bakke.

I gennemsnit var der i de første 30 år efter 1980 en tilbagegang i antallet af ynglende danske hættemåger på fem procent om året.