Fugle har ændret trækvaner over dele af Danmark

Tidligere fløj tranerne i et massivt træk på få dage, når de krydsede Østdanmark med østenvinden. Sådan er det ikke længere.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Førhen var den helt rigtige vindretning afgørende for, hvornår de nordskandinaviske traner begav sig ud på deres fælles forårstræk.  

Men nu tager de i højere grad turen mod nord, som vinden blæser.

quote I mange år er den ketchupeffekt på tranetrækket, som tidligere var reglen, udeblevet

Michael Fink, Dansk Ornitologisk Forening

Årsagen er, at tranerne har ændret trækvaner i løbet af de seneste årtier, skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

De nordskandinaviske traner tager nordpå hvert forår, fordi de skal yngle i de fjerne skandinaviske skovmoser efter at have opholdt sig i mildere egne over vinteren.

Tranernes lyd, hvor de trompeterer med deres rullende stemme, er ophav til fuglens latinske navn "Grus grus".
Tranernes lyd, hvor de trompeterer med deres rullende stemme, er ophav til fuglens latinske navn "Grus grus". Foto: Saxifraga-Arie de Knijff

Frem for at følges i store flokke over Østdanmark på få dage er tranerne dog i stigende grad begyndt at flyve i mindre flokke over en måned lang periode og over en bred landskabelig front. 

- I mange år er den ketchupeffekt på tranetrækket, som tidligere var reglen, udeblevet. 

- Den opstod, når der var ophobet mange tusinder traner primært i Nordtyskland, hvorpå vejrliget med et blev ideelt og gav fuglene signal til afgang over Østersøen og Østdanmark, siger Michael Fink fra DOF.

I stedet for ketchupeffekten er tranerne begyndt at sive mod nord i meget mindre flokke uanset vindretningen. 

Læs også
Kurt fangede nyudklækkede traneunger med kameraet: - Jeg er helt ovenpå endnu
Læs også
Kurt fangede nyudklækkede traneunger med kameraet: - Jeg er helt ovenpå endnu

Trækket sker i løbet af marts måned og kan opleves over det meste af Sjælland og Sydhavsøerne på deres vej mod ynglepladserne nordpå.

- Omkring 9. marts oplevede vi den første bølge i tranernes træk. Forgangne weekend kom der en anden bølge, og nu venter vi så på en tredje. 

- Men selv om der er toppe i trækket, så er der traneflokke i luftrummet over den østlige del af Danmark næsten dagligt det meste af marts, siger Michael Fink.

Kig op om formiddagen

Traneflokkene varierer i størrelse i alt fra 10 til 100 traner. De ses ofte på himlen flyvende i rækker eller kiler på samme måde som gæs, oplyser DOF.

De letter typisk tidligt om morgenen fra deres midlertidige ophold på halvøen Rügen i Tyskland og når derfor til Sjælland lidt før middag. 

Tranerne flyver i rækker eller kiler i stil med gæs.
Tranerne flyver i rækker eller kiler i stil med gæs. Foto: Saxifraga-Bart Vastenhouw

Ifølge DOF har tranerne for vane at gøre ophold i deres rejse, hvis de når et højdepunkt i landskabet. 

Her ligger de og kredser over en bakke eller en skov, mens de trompeterer med deres rullende stemme.

I Danmark er tranernes ynglesæson i fuld gang, fordi de danske traner slår sig ned  og yngler allerede i januar og februar.
I Danmark er tranernes ynglesæson i fuld gang, fordi de danske traner slår sig ned og yngler allerede i januar og februar. Foto: Kurt Andersen

Mens de nordskandinaviske traner i marts sætter kursen mod nord for at yngle, er der også mellem 600 og 800 danske tranepar, der bliver i landet for at yngle. 

Mange af parrene slår sig ned på danske ynglelokationer allerede i januar og februar, og de er dermed i fuld gang med deres ynglesæson.       


Nyhedsoverblik