Voldtægtsdømt apoteker mister retten at drive apotek

En ung kvinde gik ud som et lys og blev voldtaget efter at have drukket blå drink på stævnemøde med apoteker.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det er snart fire år siden, at en apoteker gav et bedøvende stof til en ung kvinde under et stævnemøde på Hotel Scandic i Ringsted, hvorefter han voldtog hende. Nu koster det ham retten til at drive apotek.

Afgørelsen om rettighedsfrakendelse er kommet efter flere omveje.

Selve straffen for ugerningen er for længst udmålt. Det blev den i september 2021, da Østre Landsret satte et foreløbigt punktum i sagen og idømte manden fængsel i et år og ni måneder.

Under sagen forklarede kvinden, hvordan hun mødte apotekeren via internettet og på hotellet blev budt på en blå mousserende drik. Dagen efter vågnede hun omtumlet op og hjemme hos sin veninde gik det op for hende, at hun var blevet forulempet seksuelt. Voldtaget.

Kemiske undersøgelser viste siden spor at et sløvende stof i hendes hår. Et stof, som i øvrigt kan fremstå blåt, når det opløses. Og på baggrund af hendes forklaring og de tekniske beviser i sagen, blev apotekeren dømt.

Fejl i byretten

Først i byretten, hvor straffen lød på halvandet års fængsel, og siden i landsretten, som lagde tre måneder oveni.

Men efter byretssagen gik det op for anklagemyndigheden, at man havde begået en fejl. For ud over at kræve manden straffet for voldtægt, så skulle man også have krævet ham frakendt retten til at drive apotek.

Statsadvokaten i København blev opmærksom på fejlen, inden at landsretten skulle behandle ankesagen. Men det var for sent. Det kunne ikke komme til at indgå som del af ankesagen.

Anklagemyndigheden indbragte derfor spørgsmålet til selvstændig behandling for byretten. Men apotekeren modsatte sig. Derfor skulle en dommer ved Retten i Roskilde først tage stilling til, om der overhovedet var lovhjemmel til at behandle spørgsmålet på bagkant.

Læs også
Stukket syv gange med kniv - teenager skal i fængsel
Læs også
Stukket syv gange med kniv - teenager skal i fængsel

Dommeren sagde ja, men apotekeren indbragte spørgsmålet for Østre Landsret. Her blev der i november truffet afgørelse om, at spørgsmålet kunne behandles, og derfor blev der berammet endnu et retsmøde i Roskilde.

Og torsdag blev der så endelig taget stilling. Specialanklager John Catre Nielsen fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at retten lagde vægt på sagens alvorlige karakter og besluttede, at manden indtil videre ikke må drive apotek.

Dermed er det sidste punktum i sagen sat. Næsten. For torsdagens afgørelse er ikke endelig, og apotekeren ankede afgørelsen til landsretten, som på et senere tidspunkt skal tage endelig stilling.


Nyhedsoverblik