10. klasser flytter ind på erhvervsskole

Elever i 10. klasse i Ringsted skal fra næste skoleår gå på ZBC.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et massivt flertal i byrådet sagde mandag aften ja til, at den store erhvervsskole ZBC overtager driften af 10. klasse fra næste skoleår. 

- Vi vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige tilbud set i lyset af, at vi gerne vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, fastslog Klaus Hansen (V), der er formand for Børne og Undervisningsudvalget.

Det er kun de erhvervsrettede linjer, der overtages af ZBC, mens undervisningen for elever, der overvejer gymnasiet, fortsætter på kommunens 10. klassecenter.

quote Vi mangler unge – også i Ringsted – der vælger at gå den vej

Andreas Karlsen, De konservative

Kun Finn Andersen (Kristendemokraterne) stemte imod forslaget. Det fik han ikke meget ud af. Han fik til gengæld en fødselsdagssang i byrådssalen. Han brugte nemlig sin 67-årsdag på byrådsmøde.

Flere skal tage en ungdomsuddannelse

Ambitionen med samarbejdet er at få flere unge til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Erfaringer fra både Næstved og Odsherred kommuner viser, at samarbejdet med henholdsvis ZBC og EUC Nordvestsjælland får flere unge til efterfølgende at søge ind på en erhvervsuddannelse. I Odsherred er antallet mere end fordoblet de seneste år.

- Det giver mening, at de to erhvervsspor fra 10. klassecentret i fremtiden får base på ZBC. Vi mangler unge – også i Ringsted – der vælger at gå den vej. Jeg har selv gode erfaringer fra ZBC, lød det fra den konservative Andreas Karlsen.

Siden ZBC overtog undervisningen i Næstved, har eleverne i 10. klasse fået bedre karakter i fag som skriftlig dansk og skriftlig matematik. Andelen af elever, der får karakteren 02 i dansk og matematik, er steget.

Det er afgørende for, at eleverne kan komme ind på en erhvervsuddannelse.

Til gengæld er resultaterne af samarbejdet i Næstved ikke så prangende på andre områder. Fraværet er steget en smule, og andelen af elever, der ikke er uddannelsesparate, er langt højere end landsgennemsnittet. Det tal er steget ved den seneste opgørelse.

Og Finn Andersen (Kristendemokraterne) var ikke imponeret.

- Forslaget kan umiddelbart lyde som en god ide. Men når jeg ser på resultaterne fra Næstved og Odsherred, tror jeg ikke, det bliver bedre. Jeg synes, vi skal holde fast i, at 10. klassecentret fungerer som en selvstændig enhed under kommunen, sagde han.

Bekymrede lærere

Lærerne på Campusskolen, der rummer 10. klasserne, er bekymrede over konsekvenserne for eleverne, hvis ZBC overtager driften. Medarbejderne peger på, at det eksisterende samarbejde mellem skolen og ZBC om en række fag halter:

- Vi vægter samarbejdet højt og har justeret tilbuddet de sidste to år tilpasset elevernes evaluering af organiseringen. Ikke desto mindre må vi konkludere fortsat at have svært ved at lykkes med denne organisering, da eleverne er delt mellem Ringsted 10. klassecenter og ZBC. Eleverne beskriver, at det er meget vanskeligt at finde et tilhørsforløb nogen steder, skriver medarbejderne blandt andet i et høringssvar.

Finn Andersen (Kristendemokraterne) pegede også på lærernes høringssvar.

- Lige nu har vi en flok dedikerede lærere, der brænder for at undervise netop eleverne i 10. klasse. Det risikerer vi at miste med den nye organisering, lød bekymringen.

quote Vi skal holde fast i, at 10. klassecentret fungerer som en selvstændig enhed under kommunen

Finn Andersen, Kristendemokraterne

Men fødselaren formåede altså ikke at overbevise sine byrådskolleger. Tværtimod.

- Det er vigtigt, at vi kan give vores unge de bedst mulige uddannelsestilbud, så de kan komme videre.  Og jeg hilser det her samarbejde velkomment, sagde Per Flor (S).

Der går i øjeblikket i underkanten af 100 elever på Ringsted 10. Klassecenter. Det er unge fra Ringsted og Sorø kommuner.

Der er i øvrigt en økonomisk bonus at hente for Ringsted og ZBC. Samarbejdet mellem kommunen og erhvervsskolen kan nemlig udløse en statslig præmie på 1,5 millioner krone til deling mellem de to.