Sygeplejersker og læger: Travlhed kan gå ud over patienter

Læger og sygeplejersker er i en ny undersøgelse blevet spurgt til deres oplevelse af travlhed på sygehusene.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Flere læger og sygeplejersker oplever, at personalemangel og travlhed påvirker deres hverdag i sådan en grad, at det i nogle tilfælde går ud over patienterne.

Det viser en undersøgelse lavet i et samarbejde mellem Overlægeforeningen, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd.

- Det er en hverdag, hvor der er for få personaler, og hvor opgaverne langt overstiger det antal hænder og hoveder, der er på arbejde, siger Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen.

Konkret viser undersøgelsen, at mere end fire ud af ti overlæger, yngre læger og sygeplejersker har stået i en situation, hvor travlhed eller underbemanding førte til en alvorlig utilsigtet hændelse. Det er sket inden for det seneste år.

Samtidig har omkring halvdelen været i situationer, hvor omstændighederne har været medvirkende årsag til, at en patients tilstand er blevet forværret.

Patienter må vente længere tid på hjælp

Ifølge Anni Pilgaard, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd, betyder travlheden, patienterne må vente længere på at få hjælp. I nogle tilfælde sker der også fejl.

- Når der er travlhed kombineret med personalemangel, så sker der fejl. Vi når måske ikke at give medicinen til tiden. Det kan forværre ens situation.

- Der er så mange observationer og målinger, som måske bliver glemt, som måske ikke bliver nået, siger hun.

Læs også
Mangel på sygeplejersker presser sygehus - nu søger de medarbejdere i en helt anden faggruppe
Læs også
Mangel på sygeplejersker presser sygehus - nu søger de medarbejdere i en helt anden faggruppe

I undersøgelsen, som er foretaget fra april og frem til juni, har 2285 yngre læger ansat på danske sygehuse svaret. Det giver en svarprocent på 16.

1745 overlæger har deltaget i undersøgelsen. Det svarer til 28,1 procent af overlæger ansat på sygehuse i Danmark.

Derudover bygger undersøgelsen på svar fra 966 sygeplejersker, som har bekræftet, at de var ansat på en medicinsk eller intensivafdeling. Svarene er indhentet, inden sygeplejerskestrejken gik i gang i juni.

Undersøgelsen er lavet for TV 2.


Nyhedsoverblik