Store besparelser i psykiatrien er en del af en større justering

Psykiatrien i Region Sjælland mangler 23 mio. i forhold til årets budget. Pengene skal blandt andet bruges på brugerstyrede sengepladser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Psykiatrien i Region Sjælland skal spare. Det har vi tidligere fortalt om på TV ØST.

Samlet set skal psykiatrien spare 23 millioner kroner. Besparelserne er en del af en større justering og omprioritering i psykiatrien.

Blandt andet skal et projekt, der før har været støttet med satspuljemidler, nu betales af regionen selv.

Psykiatriske patienter har i en forsøgsordning fra 2013 til 2016 haft mulighed for at indlægge sig selv i kortere perioder i det, der hedder en brugerstyret indlæggelse, på afdeling S3 i Vordingborg.

Sidste år blev ordningen gjort permanent, og Regionsrådet har besluttet at brede ordningen ud til hele regionen. 

- Patienterne har haft meget stor glæde af de brugerstyrede indlæggelser, og derfor har vi besluttet at udvide ordningen fra tre til otte sengepladser, der bliver brugerstyrede, siger Michael Werchmeister, psykiatridirektør i Region Sjælland. 

Ordningen med de brugerstyrede sengepladser er en del af en justering på psykiatriområdet, der i alt koster 23 millioner kroner. Sengepladserne har tidligere været dækket af midler fra Satspuljen, men nu skal pengene hentes i psykiatrien.

For Psykiatrisygehuset i Slagelse, som i forvejen er hårdt ramt, betyder det, at der skal findes 3,5 millioner kroner. Til gengæld kan sygehuset forvente at få tre af de brugerstyrede senge.

- Som det ser ud nu, bliver der formentlig tre pladser i Slagelse, tre i Vordingborg og to i Roskilde, siger Michael Werchmeister.

Enheder skal selv finde pengene

Udover de brugerstyrede sengepladser skal de 23 millioner kroner blandt andet bruges til at uddanne medarbejderne i at forebygge konflikter, så mængden af tvang kan nedbringes. 

De enkelte enheder under psykiatrien i Region Sjælland skal selv komme med forslag til, hvordan de kan spare deres andel af de 23 millioner kroner, de brugerstyrede indlæggelser koster.

Mens det arbejde står på, bliver der ikke ansat nye medarbejdere i de ledige stillinger i psykiatrien i regionen.

Ændringerne på det psykiatriske område kan nemlig betyde, at nogle medarbejdere bliver tilbudt job et andet sted i regionen, og hvis det lykkes med omplaceringerne, kan de ledige stillingsnumre i sidste ende nedlægges for at spare penge.