Påbud til psykiatrisk afdeling ryster politikere – DF vil nedlægge de særlige pladser

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et strakspåbud til de særlige pladser på Oringe i Vordingborg, og det giver nu genlyd på Christiansborg.

De særlige pladser inden for psykiatrien er til for at hjælpe særligt sårbare mennesker, der har svære psykiske problemer og også et misbrug.

Men disse særlige pladser på afsnit S4 i Psykiatrien Syd på Oringe i Vordingborg har nu fået kritik for at være direkte til fare for patienternes sikkerhed.

Onsdag kunne TV2 ØST fortælle, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud mod afdelingen. Og det får nu foreningen Bedre Psykiatri til at reagere:

- Grundlæggende mener jeg, de pladser skal nedlægges, siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær for Bedre Psykiatri, til TV2 ØST.

quote Grundlæggende mener jeg, de pladser skal nedlægges

Jane Alrø Sørensen, formand for foreningen Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri: - De spiller russisk roulette med patienter

Generalsekretæren i Bedre Psykiatri er mildest talt rystet over påbuddet, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt mod afsnit S4 i Vordingborg:

- Det er noget af det værste, jeg har set i min tid hos Bedre Psykiatri. Jeg må sige, at min oplevelse er, at man spiller russisk roulette med patienternes liv, siger Jane Alrø Sørensen.

- Når man har så lemfældig en journalisering, når man har så lemfældig en registrering af medicin og behandlingsplan, så er det farligt for patienterne, og det er under al kritik, at man kan drive psykiatri på den her måde.

Derfor ser foreningen Bedre Psykiatri også allerhelst, at de særlige pladser bliver nedlagt.

- Grundlæggende mener jeg, de pladser skal nedlægges. De patienter, som er på de her pladser, er meget syge mennesker. De har typisk både en alvorlig, psykisk sygdom og et misbrug, og de skal have et specialiseret tilbud, hvor man har mulighed for at behandle begge dele integreret og ikke det her, hvor der ikke er en ordentlig lægefaglighed til at give en ordentlig behandling, siger Jane Alrø Sørensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jane Alrø Sørensen er generalsekretær for Bedre Psykiatri.
Jane Alrø Sørensen er generalsekretær for Bedre Psykiatri.

DF vil nedlægge De Særlige Pladser

De særlige pladser på afsnit S4 er for borgere over 18 år, der har svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt et misbrug.

I påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed fremgår det blandt andet, at der på afsnittet har været manglende lægefaglige vurderinger, manglende sygeplejerskefaglige vurderinger, mangelfulde journaler, og en uforsvarlig omgang med antipsykotisk og afhængighedsskabende medicin.

Rapporten vækker nu også opsigt på Christiansborg.

- Jeg synes, det er dybt kritisabelt, og jeg har læst rapporten igennem fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og jeg tænker stakkels patienter, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

- Vi har så tit talt om handlingsplaner, at man skal følge op på deres medicin og give dem en behandling, som man kan stå ved, og det er der jo ikke fulgt op på, på den måde.

Artiklen fortsætter under billedet.

Liselott Blixt (DF) er sundhedsordfører.
Liselott Blixt (DF) er sundhedsordfører.

Derfor er meldingen klar hos Liselott Blixt:

- Dansk Folkeparti mener, de særlige pladser skal nedlægges, og at vi skal bruge pengene på de pladser, der er i forvejen - enten retsmedicinsk eller en afdeling, der tager sig af deres misbrug.

DF: - De Særlige Pladser var en forkert løsning

Det var et bredt flertal i Folketinget, der i 2017 besluttede, at der skulle sættes penge af til at oprette de 150 særlige pladser i landets fem regioner.

Men ifølge Dansk Folkeparti var det en forkert løsning:

- I Dansk Folkeparti trådte vi faktisk ud af aftalen på et tidspunkt, men fordi vi fik alle organisationer ind, der lavede nogle ændringer, gik ved med til at støtte op om det, men vi har hele tiden sagt, at det her er en forkert løsning, siger Liselott Blixt.

- Den er forkert, fordi man ikke sikrer, at man faktisk tager hånd om de mennesker, der kommer ind, sikrer at de får en misbrugsbehandling, og at de ikke bliver ved med at være misbrugere. Vi ved, at der er afdelinger, der har succes med at have indlagte i 3-4 måneder, for eksempel på Sankt Hans i Roskilde. Det har man taget udgangspunkt i, da man lavede de særlige pladser, men man har ikke ville give det fulde beløb, og derfor har vi fået en blindgyde, hvor vi bare sender dem hen og tror, vi har hjulpet på det.

quote Vi er udfordret af, at psykiatrien i mange år har været underfinansiereret

Rasmus Horn Langhoff (S), sundhedsordfører

Socialdemokratiet: Vi kommer snart med et udspil

Også hos Socialdemokratiet mener man, at der er i en årrække er blevet givet alt for få midler til psykiatrien:

- Vi er udfordret af, at psykiatrien i mange år har været underfinansieret, der har manglet en langsigtet strategisk planlægning, og der har manglet tilstrækkeligt personale, siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S).

Artiklen fortsætter under billedet.

Rasmus Horn Langhoff (S) er sundhedsordfører.
Rasmus Horn Langhoff (S) er sundhedsordfører.

Socialdemokratiets sundhedsordfører mener, at det nu er tid til for alvor at gå hele psykiatrien igennem:

- Der er jo ikke blevet taget ordentlig fat på hele psykiatriområdet endnu, men det er det, som jeg og regeringen har mod på at gøre – også selvom det koster penge og kræver blod, sved og tåre, siger Rasmus Horn Langhoff.

- Det er noget af det, der bliver kigget på lige nu – et gennemsyn af hele psykiatrien - også på det her område, som skal danne grundlag for det udspil, regeringen har lige på trapperne.

Det står der i styrelsens påbud: