Bedre Psykiatri: - Det virker som om, man spiller russisk roulette med patienternes liv

Forholdene på De Særlige Pladser på Oringe i Vordingborg chokerer formanden for foreningen Bedre Psykiatri.

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud til De Særlige Pladser på afsnit S4 i Psykiatrien Syd på Oringe i Vordingborg.

Af styrelsens tilsyn med afdelingen fremgår det, at der blandt andet har været mangelfuld behandling med antipsykotiske lægemidler, og at også journalførelsen har været mangelfuld.

- Jeg må sige, at jeg er dybt chokeret. Det her er noget af det værste, jeg har set, siger Jane Alrø Sørensen, der er formand for foreningen Bedre Psykiatri.

- Og jeg synes, det virker som om, man spiller russisk roulette med patienternes liv, siger hun.

quote Jeg synes, det virker som om, man spiller russisk roulette med patienternes liv

ane Alrø Sørensen, formand, Bedre Psykiatri.

Jane Alrø Sørensen frygter, at manglende helbredstjek og mangelfulde journaler kan være livstruende for patienterne.

- På baggrund af de påbud, der er kommet, er det tydeligt, at det er meget tilfældigt, hvad man har fået af behandling, siger hun.

- Og det er altså med livet som indsats.

Formand: Nedlæg De Særlige Pladser

Bedre Psykiatris formand mener, påbuddene viser, at kvaliteten på De Særlige Pladser ikke er god nok.

- Først og fremmest så mener jeg, at man skal nedlægge De Særlige Pladser og erstatte dem med et specialiseret tilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug, siger hun.

- Man ønsker at gøre noget for en særligt udsat gruppe, men man lader ikke ressourcerne og fagligheden følge med. De er lavet i en god hensigt, men man kommer ikke i mål med dem, og det her vidner om det, siger Jane Alrø Sørensen, der kræver handling fra Region Sjælland nu.

Styrelsen for Patientsikkerhed påtaler:

- På kortere sigt, så er det helt afgørende, at Region Sjælland træder i karakter og sikrer, at man får vendt udviklingen på De Særlige Pladser.

For stor udskiftning i personalet

I Dansk Sygeplejeråd er man tilfreds med, at De Særlige Pladser har fået et påbud.

- Det er på sin plads, siger Ulla Birk Johansen, der er kredsnæstformand i kreds Sjælland.

quote Det er svært at rekrutterer læger og sygeplejersker til De Særlige Pladser

Ulla Birk Johansen, kredsnæstformand, kreds Sjælland, Dansk Sygeplejeråd.

- Vi har haft fokus på problemerne på afdelingen siden 2019, og vi er godt tilfredse med, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu bekræfter det, som sygeplejerskerne har beskrevet, siger hun.

Tilsynet med De Særlige Pladser på Oringe beskriver blandt andet, at personalet ikke er oplært i deres arbejdsopgaver i tilstrækkelig grad, og Ulla Birk Johansen mener, at det skyldes en stor gennemstrømning af personale.

- Det er svært at rekruttere læger og sygeplejersker til De Særlige Pladser, fortæller hun.

- Og det handler jo også om at have en god arbejdsplads, hvor folk har lyst til at være, siger kredsnæstformanden.

Hun ærgrer sig over, at De Særlige Pladser ikke er blevet det tilbud, man havde forestillet sig, da de blev oprettet.

- Det er en vanskelig start for De Særlige Pladser, og det er rigtig ærgerligt, siger hun.

Ulla Birk Johansen mener dog, at det ser ud til at gå den rigtige vej på afdeling S4.

- Vi er i dialog med afdelingsledelsen på området, og de er ved at rette op på problemstillingerne, siger hun.

- Men der skal rigtig meget arbejde til, siger Ulla Birk Johansen.

- Sikkerheden for de ansatte og patienterne skal prioriteres.

De kommer på De Særlige Pladser:

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) mener, at der allerede er rettet op på de forhold, som Styrelsen for Patientsikkerhed har kritiseret i et påbud. Se hele interviewet med regionsrådsformanden her: