Jagten på CO2-neutral transport sætter ind - nu skal regionens busser køre på strøm og biogas

En ny aftale baner vejen for at regionerne i 2022 stiller krav om CO2-neutrale busser i nye udbud. Løsningen er dyrere i drift, men bedre for miljøet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Leverandører af busser til Region Sjælland og landets øvrige fire regioner kan godt begynde at se sig om efter grønnere alternativer til den dieseldrevne vognpark. For fra 2022, bliver det et krav i alle nye udbud af busser fra regionerne, at det skal være CO2-neutrale eller såkaldte nulemissionsbusser.

Det vil sige at busserne skal køre på strøm eller biogas fremfor diesel.

Tiltaget er et af flere i den klimasamarbejdsaftale, som Region Sjælland og de fire andre regioner har aftalt med transportministeriet.

- Regionerne står i dag for en betydelig del af den kollektive bustrafik i Danmark. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være en del af løsningen på at nå målet om en 70-procents reduktion af CO2-udledning i 2030. Det glæder mig, at Region Sjælland med indgåelse af klimasamarbejdsaftalen forpligter sig til indkøb af CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud fra 2022, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en meddelelse fra Region Sjælland.

Her fremgår det videre, at alle tiltag skal ske inden for den økonomiske ramme, som regionen har, og uden, at det går ud over den samlede mængde af kollektiv trafik i Region Sjælland.

Dyrere end dieselbusser

Som en af de første busruter bliver der sat strøm til regionalrute 230R, som løber fra Frederikssund til Roskilde. Det sker i samarbejde med Region Hovedstaden.

Eldrevne busser er dyrere end konventioneldrift, oplyser Region Sjælland, der dog forventer, at man inden jul får en aftale på plads om, at merudgifterne til de miljøvenlige busser finansieres af transportministeriets pulje til at støtte regional bustrafik.

- Erfaringerne fra linje 230R kan sige en del fremtidige muligheder økonomisk og teknisk for de regionale buslinjer, der typisk er markant længere end de kommunale bybusser, skriver regionen videre i meddelelsen.

- Det er uhyre interessant, fordi det bliver den første regionale linje i drift med nulemission. Det viser, hvor langt vi kan komme med grøn omstilling ved at samarbejde mellem regeringen og regionerne, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

Læs også
Regioner vil sænke hospitalers CO2-udledning inden 2030
Læs også
Regioner vil sænke hospitalers CO2-udledning inden 2030

Region Sjælland arbejder med et mål om fossilfri bustrafik i 2030.

Foruden busserne vil også indkøb af tog til lokalbanerne blive batteritog, ligesom det også er regionens og Movias ambition, at siddende patienttransport skal ske med elbiler inden for ti år.

De nye klimasamarbejdsaftaler bygger på en såkaldt overliggeraftale mellem regeringen og Danske Regioner. Aftalerne skal være med til at sikre, at transportsektoren yder sit bidrag til den overordnede målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Over 80 procent af de regionale busser på landsplan kommer i udbud frem mod 2025.


Nyhedsoverblik