Hjemmebehandling af kronisk syge i Odsherred vækker opsigt - udbredes til flere lande

Det har vakt interesse så langt ud i verden som Canada, at man i Odsherred har opnået gode erfaringer at rykke behandling hjem i patientens eget hjem.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

For tre år siden blev et nyt projekt startet op i Odsherred. I samarbejde med Region Sjælland fik en række lungesyge KOL-patienter mulighed for at gå til kontrol hjemmefra, når de skulle måle deres lungekapacitet.

Derved sparede de turen til hospitalet. Initiativet fik allerede dengang rosende ord med på vejen af brugerne selv, og nu har den såkaldte "NærKlinikken" fanget interessen i en række andre lande – her i blandt Canada.

- Vi arbejder hver dag med at forfine og målrette vores sundhedstilbud, så borgerne får den bedste behandling. I Nærklinikken er vi kommet langt med at bruge it-løsninger til at understøtte den helt målrettede, personlige behandling, siger Mahad Huniche, direktør i Region Sjællands afdeling for Data og udviklingsstøtte.

I regi af et nyt EU-projekt skal metoderne fra Nærklinikken overføres til Holland, Norge og Canada. Dertil skal der udvikles nye digitale metoder til at understøtte den kronisk syge borgers liv i eget hjem endnu bedre, fremgår det af en meddelelse fra Region Sjælland, der er partner i EU-projektet.

Læs også
Danmarks første E-klinik:
Vibeke måler selv sin lungekapacitet og sparer turen til hospitalet
Læs også
Danmarks første E-klinik:
Vibeke måler selv sin lungekapacitet og sparer turen til hospitalet

Projektet har ifølge Mahad Huniche blandt andet til formål at imødegå en skævvridning af sundhedsvæsenet. I dag har cirka fem procent af danskerne en svær kronisk sygdom, men selvom gruppen er lille, bruger den omkring halvdelen af det samlede offentlige sundhedsbudget.

- Denne skævhed er desværre voksende, og det er derfor en af de største trusler imod det eksisterende sundhedsvæseners bæredygtighed i hele den vestlige verden. Nytænkning og innovation er bydende nødvendigt, og her kan metoderne fra Nærklinikken være en del af løsningen, forklarer direktøren, som er glad for, at Region Sjælland kan være med til at dele ud af erfaringerne.

Han fremhæver et andet af projektets fordele er, at Nærklinikkens patienter får det bedre og er mere trygge, fordi kontrolbesøg kan klares hjemmefra, hvilket også har imødegået en væsentlig del af akutindlæggelserne.

Læs også
Patientformand roser særlig behandling i eget hjem - men frygter en spareøvelse
Læs også
Patientformand roser særlig behandling i eget hjem - men frygter en spareøvelse

Omvendt er borgeren ikke ladt alene. Det teknologisk setup sikrer, at sygeplejersker og læger træder omgående til og starter medicinske akutbehandlinger, hvis der er tegn på forværring.

Fordelene er ifølge Region Sjælland derfor til at få øje på for både patient og sundhedsvæsenet – hvilket altså nu har vakt international interesse i en sådan udstrækning, at projektet skal udbredes til EU og Canada over de næste tre år med henblik på videreudvikling.

EU-projektet som de gode erfaringer fra Odsherred skal udbredes gennem bærer navnet "SMILE". Det står for SMart Inclusive Living Environments – og har til formål at udvikle nye digitale metoder til at understøtte den kronisk syge borgers liv i eget hjem.


Nyhedsoverblik