Nyhedsoverblik

Flest dødsbrande i Region Sjælland

Sammenligner man landets regioner, er Region Sjælland det geografiske område, hvor flest dødsbrande sker per indbygger.

Det viser statistik om dødsbrande i Danmark, som er udarbejdet og udgivet af Beredskabsstyrelsen.

I 2023 omkom 50 personer i dødsbrande på landsplan. 

Det er otte færre omkomne end i 2022. Tre af tilfældene skyldtes selvmord. Antallet af utilsigtede omkomne blev dermed 47. 

De fleste dødsbrande skete i Region Hovedstaden, hvor 18 personer mistede livet utilsigtet. I Region Sjælland var tallet seks personer. 

Ser man på antal omkomne pr. 100.000 indbyggere gennem de seneste 10 år har der været flest omkomne i Region Sjælland, sammenlignet med andre regioner, med 1,29 årligt omkomne i dødsbrand. 

Rygning er den primære formodede årsag til dødsbrande. Ligeledes er mænd og aldersgrupperne fra 50 år og opefter stadig overrepræsenteret blandt de omkomne.