¨

Får dæk skåret op, skub og slag: Vold og trusler mod social- og sundhedspersonale stiger

Lone er en af de social- og sundhedsarbejdere, der er blevet udsat for trusler i forbindelse med sit arbejde. Foto: Kasper Thorup

Der bliver flere sager om vold og trusler mod personer, der udfører social- og sundhedsarbejde i psykiatrien, på hospitaler og plejehjem og i hjemmeplejen.

De, der skal hjælpe andre mennesker, som har det svært, bliver ofte udsat for vold og trusler.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vold og trusler om vold på bare et enkelt år er steget med hele 13 procent. Tallene dækker over social- og sundhedsarbejde i psykiatrien, på hospitaler og plejehjem og i hjemmeplejen.

I 2017 var der 998 ofre for vold og trusler, hvor antallet i 2018 var 1125.

Vi kender eksempler på folk, der har fået skåret dæk op på bilerne

Charlotte Bredahl, FOA-konsulent på arbejdsmiljøområdet

- Det er et udtalt problem, siger Charlotte Bredahl, der er FOA-konsulent på arbejdsmiljøområdet.

- Vi kender eksempler på folk, der har fået skåret dæk op på bilerne. Det oplever vi alle steder, selv i dagplejen. Det er måske en generel tendens, at lunten er blevet kortere både blandt borgerne, vi hjælper, men også blandt pårørende.

01:21

Et stigende antal social- og sundhedspersoner bliver udsat for vold eller trusler om vold.

Luk video

FOA-Vestsjælland: Der er flere sager

Der findes ingen lokale tal over, hvor mange sosu-medarbejdere, der har været udsat for vold eller trusler. Men hos FOA Sjælland kan de bekræfte, at de ofte støder på problemerne.

- Ja, vi har nogle sager. Blandt andet i psykiatrien, der er der jo nogle sager. De medarbejder, der arbejder i psykiatrien, er jo rimelige hardcore. Men nogle gange får de trusler, andre gange får de et skub eller et slag. Vi begynder at se nogle tilfælde, hvor folk får PTSD, siger Ann Søgaard, formand for FOA Vestsjælland.

Vi begynder at se nogle tilfælde, hvor folk får PTSD

Ann Søgaard, formand for FOA Vestsjælland

Den nyeste undersøgelse, som FOA har lavet omkring arbejdsmiljøet blandt deres medlemmer, viser også, at vold og traumatiske hændelser fylder en del mere for FOA's arbejdsmiljørepræsentanter. Her udpeger 15 procent det som et problem, som de altid eller ofte har på arbejdspladsen, mens det samme kun gælder syv procent af LO's arbejdsmiljørepræsentanter generelt.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vold og trusler om vold er på bare et enkelt år steget med hele 13 procent fra 2017 til 2018.

Problemet er størst i psykiatrien

En nyere undersøgelse fra FOA viser, at 50 procent inden for psykiatrien har været udsat for vold. Stigningen skyldes blandt andet, at der er sket en ændring i sammensætningen af de borgere, som personalet har med at gøre, mener Charlotte Bredahl fra FOA.

Vi kan se, at der er en ændring i misbrugsmønstret. Der er hårdere stoffer, og så er der flere patienter med dobbeltdiagnoser

Charlotte Bredahl, FOA-konsulent på arbejdsmiljøområdet

- Inden for psykiatrien kan vi se, at der over en lang periode har været en ændring. Hvor man før specialiserede sig for eksempel inden for botilbudsområdet og havde nogle med én psykisk lidelse ét sted og nogle med en domsanbringelse et andet sted, er det nu blevet en tendens til, at det er alle typer af borgere, der kommer de samme sted, siger hun.

Men patienterne har også fået det værre, mener hun.

- Vi kan se, at der er en ændring i misbrugsmønstret. Der er hårdere stoffer, og så er der flere patienter med dobbeltdiagnoser, som for eksempel både lider af et alkoholmisbrug, samtidig med at de lider af en psykisk lidelse, siger hun.

Flere ældre har demens og er udadreagerende 

Også i hjemmeplejen er der et kommet flere sager, der handler om vold eller trusler.

- Vi kan se, at der kommer flere og flere ældre, der har demenssygdomme, og det er tit de ældre, der har demens og er udadreagerende.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens kan vi i de kommende årtier forvente endnu flere demente som følge af den stigende levealder og deraf voksende ældrebefolkning.

Vi ved jo, at hvis man er psykisk syg eller dement, er det vigtigt, at der er god tid til at forklare, hvad man gør

Charlotte Bredahl, FOA-konsulent på arbejdsmiljøområdet

Det altafgørende, uanset om der er tale om psykiatrien eller hjemmeplejen, er, at personalet skal have tid nok til at udføre deres arbejde.

- Hvis man bliver presset som medarbejder, fordi der ikke er personale nok, har man også mindre tid til at drage omsorg for den borger, du har med at gøre. Og vi ved jo, at hvis man er psykisk syg eller dement, er det vigtigt, at der er god tid til at forklare, hvad man gør, siger Charlotte Bredahl.

Øget fokus på at anmelde arbejdsskader

En anden forklaring på, at der er flere ofre for vold og trusler, er ifølge FOA-konsulenten, at der er kommet mere fokus på området.

- Efter vi har haft de her drab på botilbudsområdet, så bliver der mere fokus på, at de her sager ikke bare er noget, man skal acceptere, men noget, der skal anmeldes, siger Charlotte Bredahl.

Der har også været nogle problemer i forhold til retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis man ikke har anmeldt det til politiet.

- Det har gjort, at man på arbejdspladserne også er blevet mere opmærksomme på at anmelde det, så man kan få erstatning for det.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App