Efter brystkræftskandale - Region Sjælland skal styrke behandlingen af kræftramte kvinder

Region Sjælland skal gennemføre et særligt forløb for at styrke udredning og behandling af kvinder med brystkræft.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Den opsigtsvækkende sag fra Ringsted Sygehus, hvor cirka 2.600 kvinder i perioden 1. marts 2013 til 24. maj 2017 fik mangelfulde undersøgelser for brystkræft, får nu Sundhedsstyrelsen til at reagere.

quote I Region Sjælland ser vi frem til styrket dialog med Sundhedsstyrelsen om undersøgelser for brystkræft. Tak fordi der er lyttet

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand for Region Sjælland

Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) skal Sundhedsstyrelsen gennemføre et særligt forløb med Region Sjælland med fokus på at styrke udredning og behandling af kvinder med brystkræft.

- I dag offentliggør vi de præciserede rammer for henvisning og visitation i forbindelse med brystkræft. Jeg har der ud over bedt Sundhedsstyrelsen gennemføre et særligt forløb med Region Sjælland med fokus på at styrke udredning og behandling af kvinder med brystkræft, skriver Magnus Heunicke på Twitter.

Sundhedsstyrelsen har desuden præciseret rammer og principper for henvisning og visitation på hospitaler og vil udarbejde nyt informationsmateriale på området.

Det skyldes den usikkerhed, der ifølge Sundhedsstyrelsen har været blandt læger og andre sundhedsprofessionelle, om principper for henvisning og visitation til sygehusbehandling.

- Vi har holdt en række møder med blandt andet regionerne, Lægeforeningen og de praktiserende lægers organisation, og de diskussioner, vi har haft på møderne, har skabt mere klarhed på området, udtaler Camilla Noelle Rathcke, centerchef hos Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Særligt fokus på Region Sjælland

I forlængelse af præciseringerne vil Sundhedsstyrelsen udarbejde nyt informationsmateriale, så reglerne og begreberne bliver lettilgængelige for flere målgrupper.

- Vi har ikke lavet nogen ændringer i reglerne på området, men vi kunne se, at der var behov for, at vi gjorde det mere tydeligt, hvordan regelsættet er, så det har vi nu rettet op på. Vi vil nu arbejde videre med at få formidlet materialet. Vi forventer at have det klar til sommer, udtaler Camilla Noelle Rathcke.

Maugnus Heunicke
Læs også
Minister efter varsling om påbud: - Nu skal der ryddes op på Ringsted Sygehus
Maugnus Heunicke
Læs også
Minister efter varsling om påbud: - Nu skal der ryddes op på Ringsted Sygehus

Desuden vil Sundhedsstyrelsen inddrage relevante parter i arbejdet med det nye informationsmateriale. Særligt patient- og pårørendeorganisationen Kræftens Bekæmpelse vil blive inddraget i processen.

- I Region Sjælland ser vi frem til styrket dialog med Sundhedsstyrelsen om undersøgelser for brystkræft. Tak fordi der er lyttet. Den 1. april åbner vores nye afdeling som planlagt på Sjællands Universitetshospital, når afdelingen i Ringsted lukker. Godt når offentlige myndigheder samarbejder for et stærkt sundhedsvæsen, skriver regionsrådsformanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (S), på Twitter.

Her skal der være særligt fokus på Region Sjælland

På grund af de særlige udfordringer, der er i Region Sjælland, vil Sundhedsstyrelsen i februar 2020 aflægge besøg i regionen for at sikre, at der både i regionens administration og på regionens sygehuse er en forståelse og efterlevelse af reglerne og principperne for henvisning og visitation af kvinder med mistanke om brystkræft.
 

I den forbindelse vil Sundhedsstyrelsen særligt tage fat i følgende forhold hos Region Sjælland:
 

 • Regionens sikring af procedurer, instrukser, rammer og muligheder for, at det visiterende sundhedspersonale følger lovgivning og principper.
   
 • Regionens sikring af, at kvinder, der henvises på mistanke om brystkræft, får fyldestgørende, retvisende og rettidig information om patientrettigheder, herunder reglerne om maksimale ventetider. Sundhedsstyrelsen vil i den forbindelse bede regionen om konkrete redegørelser i lyset af både Rigsrevisionens kritik og resultaterne af regionens egen nylige audit på brystkræftområdet.
   
 • Regionens løbende registrering og overvågning af kvaliteten af henvisninger og visitationer, samt omfanget af tilbagehenvisninger, herunder blandt andet omfang, områder og årsager.
   
 • Regionens organisering af brystkræftområdet, herunder særligt vedrørende organisatoriske rammer, faglig ledelse, kapacitet og kompetencer på det diagnostiske områder vedrørende brystkræft.
   
 • Regionens beredskab til sikring af regionens forsyningsforpligtelse ved pludselige udfordringer på brystkræftområdet, for eksempel ved ledige stillinger, rekrutteringsudfordringer med videre, herunder samarbejdsaftaler med naboregioner, privathospitaler medvidere.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

På grund af det store fokus på brystkræftområdet, ikke mindst i Region Sjælland, har Sundhedsstyrelsen planlagt et særligt forløb med regionen, med fokus på at styrke udredning og behandling af kvinder med brystkræft.

Dialogen med Region Sjælland vil blandt andet handle om organisering og faglig ledelse af brystkræftområdet.

Region Sjælland: Sikkerheden er i orden

Region Sjælland har tidligere efterspurgt mere præcise retningslinjer for udregning af brystkræft for at sikre, at alt forløber, som Sundhedsstyrelsen ønsker og for at give tryghed og sikkerhed for de kvinder, der skal igennem systemet.

Derfor hilser regionsrådsformanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (S), de nye retningslinjer meget velkommen.

quote Vores fagfolk garanterer, at kvaliteten og sikkerheden er i orden

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand for Region Sjælland

- Vi har brug for, at alle offentlige myndigheder, både styrelser og regioner, er i samme båd og arbejder for det bedste sundhedsvæsen, vi overhovedet kan. På det her område kræver det, at vi får hel klarhed over, hvad det blandt andet er for nogle beskrivelser, som vi har brug for at sætte lidt ekstra fokus på, siger han.

Er man i Region Sjælland ikke dygtige nok, siden man skal have Sundhedsstyrelsen med på sidelinjen?

- Der bliver leveret et rigtig godt stykke arbejde på vores afdelinger. Der er blevet taget nogle tydelige politiske beslutninger. Vi lukker blandt andet afdelingen ned i Ringsted og starter en ny afdeling på Sjællands Universitetshospital. Derfor er det rigtig godt for os at have Sundhedsstyrelsen med for at sikre, at vi er helt på plads, når vi starter op 1. april, svarer Heino Knudsen.

VIDEO: Se indslaget fra TV2 ØST, hvor Katja Gryckdal Lindshauge fortæller om sin oplevelse af Ringsted Sygehus.

Hvad gør Region Sjælland for at oprette tilliden til udredning og behandling af brystkræft i regionen?

- Vi har taget en lang række initiativer – også på den politiske bane, og det arbejde og store fokus fortsætter, svarer regionsrådsformanden.

Kan kvinder med brystkræft eller kvinder med risiko for at få brystkræft føle sig mere sikre fremover i Region Sjælland?

- Vores fagfolk garanterer, at kvaliteten og sikkerheden er i orden. De påtænkte påbud, som er på trapperne, beskriver blandt andet dokumentationer. Derfor er det rigtig godt, at vi får den styrket dialog med Sundhedsstyrelsen, så vi kan sikrer, at den dokumentation, der skal være og ønskes fra styrelsens side, er beskrevet, som alle ønsker, svarer Heino Knudsen.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Grafik: Lonni Christiansen og Nick Abildgaard - TV2 ØST.

Sagen om mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus begyndte at rulle i slutningen af 2018.

Det har vist sig, at 2.600 kvinder var blevet mangelfuldt undersøgt i perioden 1. marts 2013 til 24. maj 2017 på sygehuset.

brystkraeft-5-ting-digibillede.jpg
Læs også
Her er fem tegn på brystkræft, du skal være opmærksom på
brystkraeft-5-ting-digibillede.jpg
Læs også
Her er fem tegn på brystkræft, du skal være opmærksom på

Siden afsløringen af de mangelfulde undersøgelser har der været massivt fokus på sagen i medier og fra politisk side. Derfor er sundhedsministeren langt fra tilfreds med, at der endnu ikke er styr på tingene på Ringsted Sygehus.


Nyhedsoverblik