Alliance mellem regioner skal sikre personale på sygehuse

En ny samarbejdsaftale vil skabe partnerskabsaftaler mellem sygehusene på Sjælland. Håbet er at lette på både rekrutteringen af personale og fastholdelsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Sygehuse, der samarbejder - og måske deler lægestillinger mellem flere sygehuse.

Det kan være en af konsekvenserne i en ny aftale mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden, der fremover vil samarbejde om at udvikle hospitalerne på Sjælland - og ikke mindst sikre, at der er personale nok til at drive dem.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Den nye aftale blev tirsdag godkendt af politikerne i Region Sjælland - mens den samtidig fik grønt lys hos forretningsudvalget i Region Hovedstaden.

Udfordringerne på især sygehusene i Region Sjælland har medført et behov for, at Region Hovedstaden i højere grad hjælper Region Sjælland ved at stille ressourcer og kapacitet til rådighed på ikke-specialiserede områder.

Læs også
Ny løsning for mangel på læger - køres ind til praksis i minibus
Læs også
Ny løsning for mangel på læger - køres ind til praksis i minibus

- Vi har en særlig udfordring i Region Sjælland med forholdsvis færre læger og andet sundhedspersonale og samtidig flere borgere med kroniske sygdomme. Det giver i dag en stor ulighed i sundhedsvæsenet. Jeg er derfor glad for vores aftale med konkrete tiltag om delestillinger og partnerskaber, som også ser på en styrkelse af de lægelige videreuddannelser, så flere speciallæger lander i Region Sjælland. Samtidig skal vi samarbejde og koordinere tættere, så vi ikke indbyrdes ligger og konkurrerer om de samme medarbejdere, siger regionsrådsformand, Region Sjælland Heino Knudsen (S) i pressemeddelelsen.

- Jeg er glad for, at der var bred enighed i Forretningsudvalget om, at den mangel på læger, som især mærkes i yderområderne i Region Sjælland, er et fælles ansvar og kræver fælles løsninger. Med en aftale kan vi få et mere forudsigeligt og strategisk samarbejde fremfor dag til dag-løsninger, som alt andet lige presser afdelingerne mere, siger regionsrådsformand, Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S), der understreger, at dette er det første skridt i et tættere samarbejde mellem de to naboregioner.

Aftalen fokuserer blandt andet på højt specialiseret behandling, på lægelig videreuddannelse og på at skabe ét fælles arbejdsmarked for sundhedspersonale øst for Storebælt. Mens det første punkt især skal hjælpe med at flytte specialiseret behandling til Sjællands Universitetssygehus, så skal det sidste forhindre, at sygehusene kan konkurrere med hinanden om løn, tillæg og brug af vikarer.

Læs også
Udspil fra regeringen - nærhospitaler til Nakskov, Kalundborg og Næstved
Læs også
Udspil fra regeringen - nærhospitaler til Nakskov, Kalundborg og Næstved

Aftalen ventes at træde i kraft, når den er endeligt godkendt i Region Hovedstaden. Det ventes senest gjort den 13. december.


Nyhedsoverblik