Udspil fra regeringen - nærhospitaler til Nakskov, Kalundborg og Næstved

Regeringen foreslår, at der oprettes en pulje, som kommunerne og Region Sjælland kan søge i fælleskab til nærhospitalerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I dag præsenterer regeringen det ventede sundhedsudspil, som statsminister Mette Frederiksen (S) talte om i Folketingets åbningstale den 5. oktober. 

quote Jeg er meget glad.

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland

Udspillet er en del af udspillet 'Tættere på II – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling', der offentliggøres på et pressemøde, hvor indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) deltager.

TV2 ØST erfarer, at regeringen foreslår, at der oprettes nærhospitaler i Nakskov, Kalundborg og Næstved. Der kan også komme andre steder på tale.

- Jeg er meget glad. Det betyder, at vi kan fortsætte - og sætte turbo - på det arbejde, vi har i gang med at skabe nære og trygge sundhedstilbud til alle, uanset hvor man bor i Region Sjælland, siger regionsrådsformand, Heino Knudsen (S).   

naerhospitaler-kort
Foto: Grafik: Nick Abildgaard - TV2 ØST

Vigtigt med nære tilbud 

Udspillet vækker også glæde hos Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff, der er valgt i Nordvestsjælland:

- Det er glædeligt, at regeringen vil styrke sundhedstilbuddene i Nordvestsjælland med et nærhospital i Kalundborg. I et område med mange ældre borgere og mange borgere med kroniske lidelser, er det vigtigt, at der er gode sundhedstilbud i nærområdet, siger Rasmus Horn Langhoff.

Læs også
Nærhospitaler skal rykke behandlinger tættere på borgeren - men det findes allerede, mener Venstre
Læs også
Nærhospitaler skal rykke behandlinger tættere på borgeren - men det findes allerede, mener Venstre

Regeringens ambition er, at der oprettes op til 20 nærhospitaler fordelt på tværs af landets fem regioner.

På nærhospitalerne skal der både være regionale og kommunale sundhedstilbud, og der kan også være praktiserende læger på de nye nærhospitaler. Det er ikke tanken, at nærhospitalerne kan indlægge patienterne, det skal udelukkende være ambulante tilbud. 

HER ER REGERINGENS 13 INITIATIVER:

Regeringen har onsdag præsenteret udspillet "Tættere på II - Sundhed, uddannelse og lokal udvikling".

Udspillet indeholder 13 initiativer, der ifølge regeringen skal lukke hullerne i Danmarkskortet.

Nedenfor kan du blive klogere på de 13 initiativer, der fordeler sig på tre områder.


Sundhed:

1. Nærhospitaler i alle regioner.

Regeringen vil oprette op til 20 nærhospitaler i hele landet.

Nærhospitalerne skal ligge i Nykøbing Mors, Skagen, Grenaa, Skive, Tarm, Fredericia, Nyborg, Tønder, Kalundborg, Nakskov, Næstved, Frederikssund og Helsingør.

Der skal laves en nærhospitalspulje på op til fire milliarder kroner til bygninger, materiel og it-investeringer.

2. Alle skal have en fast læge tæt på deres hjem.

Regeringen vil sætte ind over for manglen på praktiserende læger.

I området med lægemangel skal der laves en målrettet indsats - blandt andet med licensklinikker.

Under speciallægeuddannelsen skal der være praksispligt i almen medicin.

3. Der skal ydes hurtigere og bedre hjælp ved akut sygdom.

Der skal etableres fem til ti nye akutberedskaber.

Der skal nedsættes en taskforce for et robust og trygt akutsystem, og der skal være flere hjerteløbere i hele landet.

Alle kommuner skal have en direkte adgang til faglig rådgivning fra sygehuset, så flere borgere kan modtage behandling i eget hjem.


Ungdomsuddannelser:

4. Ungdomsuddannelser i hele Danmark.

Alle postnumre med mere end 10.000 indbyggere bør fremover have mulighed for mindst én ungdomsuddannelse. Der skal gives mulighed for op til 18 nye udbud af erhvervsuddannelser, hhx, htx, stx eller hf.

5. Styrkede campusmiljøer.

Det skal være op til institutionerne selv at etablere sig i campusmiljøer, hvor flere uddannelser samles under samme tag.

Det kan både være ved en egentlig fusion, hvor én eller flere institutioner fusioneres til én ny institution, eller hvor én eller flere institutioner flytter sammen.

6. En ny fælles institutionslov.

En fælles institutionslov skal gøre det nemmere at samarbejde på tværs af uddannelser. Det betyder, at alle institutioner fremover skal kunne udbyde alle ungdomsuddannelser.


Lokal udvikling:

7. Ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark.

Der skal etableres en ny afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Sydøstdanmark med kapacitet til et årligt optag på op til 100 fængselsbetjentelever og 50 transportbetjentelever.

8. Nedbringelse af antallet af faldefærdige huse.

Der skal gives yderligere 102,5 millioner kroner til landsbyfornyelse i 2022, så der samlet vil være 200 mio. kr. til nedrivning, istandsættelse og områdefornyelse.

9. Bedre bredbånd i hele landet.

Der skal afsættes 100 millioner kroner til hurtigere internet i hele landet.

10. Historisk højt niveau af midler til lokale aktionsgrupper.

Man vil afsøge muligheden for at forhøje midlerne til de lokale aktionsgrupper med 12,5 mio. kr. årligt i 2022-2023 fra brexit-reserven, så der i alt afsættes 105,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

11. Rekreative og naturnære stier og ruter samles i ét nationalt netværk.

Der øremærkes 4 mio. kr. årligt i 2023-2024 fra Landdistriktspuljen, der understøtter det, regeringen kalder "Danmarks Naturstier – en omvej værd".

12. Synlig tryghed og godt naboskab.

Styrkelse af samarbejdet mellem lokale myndigheder, Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen med henblik på at udnytte ressourcerne, så det øvrige samfund lokalt kan få endnu mere nytte af mandskab og materiel.

13. Etablering af investeringsfonden Dansk Turismekapital.

Vækstfonden afsøger fortsat mulighederne for at etablere Dansk Turismekapital inden for rammerne af Genstartsfonden og sammen med private investorer som for eksempel pensionsselskaber.

Ambitionen er, at Dansk Turismekapital skal kunne investere i etablering af nye overnatningssteder ved de danske kyster.


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet, Sundhedsministeriet.

Pulje på op mod fire milliarder

Tanken er, at nærhospitalerne kan tage sig af patienter med kronisk sygdom som KOL og diabetes, der går regelmæssigt til kontrol. Derudover skal nærhospitalerne også kunne klare ukomplicerede ting som røntgenbilleder og blodprøver. Tilbuddene på de nye nærhospitaler skal lette presset på regionens akutsygehuse i Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk og Køge, og samtidig skal borgerne ikke køre så langt.

Forslaget fra regeringen er, at der afsættes en pulje på op mod fire milliarder, der kan søges af regioner og kommuner i fællesskab. Pengene kan bruges til bygninger, både ombygning og tilbygning eller helt nyt byggeri.

Det er Sundhedsstyrelsen, der kommer til at stå for det endelige oplæg om, hvilke målgrupper, der skal bruge nærhospitalet, og pengene fra puljen kan derfor tidligst bevilges herefter. 

Hvad er et nærhospital?

Tanken med nærhospitalerne er, at de skal kunne

  • Modtage patienter til røntgen, blodprøver eller måle hjerterytme.
  • Modtage patienter med type 2-diabetes, KOL eller hjertekarsygdom, der i dag går til kontrolbesøg på sygehusene.
  • Modtage ældre medicinske patienter, der har behov for opfølgning efter, at de har været indlagt.
  • Der er ikke planen, at patienter skal indlægges på nærhospitalet.
  • Region Sjælland har allerede i dag en række sundhedshuse med sundhedstilbud uden for sygehusene, hvor der er mulighed for tilbud som blodprøver og røntgen, og hvor der også er kommunale tilbud til borgerne. Disse tilbud skal ifølge forslaget udbygges med en pulje på fire milliarder kroner.


Kilde: Region Sjælland, Indenrigsministeriet.


Nyhedsoverblik