Østre Landsret: Præsten fra Tømmerup er skyldig i overgreb

Præsten fra Tømmerup har netop modtaget sin dom i landsretten. Han er kendt skyldig i overgreb.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I dag er præsten i den såkaldte Tømmerupsag blevet kendt skyldig i overgreb på en række børn og unge ved landsretten.

Sagen kom i sin tid bag på befolkningen i det lille samfund i Tømmerup, da præsten i sommeren 2016 blev anholdt, efter en 12-årig dreng havde fortalt om sine oplevelser i præstegården. 

I anklageskriftet var der hele 30 forhold. Og nu har landsretten altså talt.

Landsretten stadfæster dommen bortset fra nogle få forhold

To af børnene, som var en dreng på 12 år og en pige på 13 år, har afgivet forklaringer.

Retten har afgjort, at tiltalte groft udnyttede børnenens tillid. Og han benyttede sin psykiske overlegenhed til at have samleje med dem.

Landsretten stadfæster dommen bortset fra nogle få forhold. Retten har besluttet, at præsten har udnyttet sin overlegenhed, men ikke med tvang eller trusler.

Han frifindes for §222. stk. 2 samleje ved udnyttelse af sin psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller trusler. 

Præsten har også optaget og besiddet noget pornofilm af en dreng, men han bliver ikke dømt for at optage det med tanke på videresalg.

Præst blev kendt skyldig i byretten

Den tiltalte blev ved Retten i Holbæk i november 2017 idømt ti års fængsel for en stribe overgreb på børn.

Her blev han dømt for at have forgrebet sig på otte børn. Seks af dem havde han samleje eller anden kønslig omgang med.

Præsten og præstens forsvarer mente, at dommen på 10 år var en alt for hård straf. Forsvareren havde argumenteret for, at fire et halvt års fængsel var passende.

Derfor ankede de sagen til Landsretten, som i dag har valgt at kende præsten skyldig.

Anklageren og forsvareren skal nu procedere for en passende straf. Det er usikkert, om straffen bliver udmålt senere i dag, tirsdag, eller onsdag.


Nyhedsoverblik