Minister i samråd om PFOS-forurening - hvem har ansvaret?

Miljøminister Lea Wermelin (S) har onsdag været i åbent samråd om PFOS-sagen fra Korsør Brandskole.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Miljø- og Fødevareudvalget har onsdag kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om PFOS-sagen fra Korsør.

Det sker efter, at blandt andet TV2 ØST har fortalt, hvordan flere hundrede medlemmer af Korsør Kogræsser og Naturplejeforening har spist kød, der indeholder det kræftfremkaldende stof PFOS

Læs også
Kødprøver viser omfattende PFOS-forgiftning af køer
Læs også
Kødprøver viser omfattende PFOS-forgiftning af køer

Foreningen har gennem de seneste 15 år haft køer græssende på en eng ned mod et vandløb, hvor også et afløb fra den lokale brandskole munder ud.

Frem til omkring år 2008 blev der på brandskolen i årtier anvendt skum til brandøvelser, som indeholdt PFOS, der blandt andet mistænkes for at være kræftfremkaldende.

- Det er en meget alvorlig sag, og derfor kan jeg godt forstå, at mange af dem, der har haft det tæt inde på livet, er dybt berørte. Nu er der en proces i gang i forhold til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor borgerne har mulighed for at blive testet, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Miljø- og Fødevareudvalget har bedt ministeren redegøre for Miljøstyrelsens rolle i PFOS-sagen fra Korsør.

- Det betyder, at vi nu politisk skal have fulgt op på den konkrete sag, der har været, så vi sikrer, at vi bruger det til at få et overblik over andre brandøvelsespladser, hvor det samme kan have gjort sig gældende, siger miljøministeren til TV2 ØST.

Læs også
Brandskole stopper brug af brandskum efter fund af små mængder PFOS
Læs også
Brandskole stopper brug af brandskum efter fund af små mængder PFOS

Arbejder på forbud af pfas

Udvalget har desuden bedt ministeren redegøre for regeringens holdning til, hvorvidt der fremadrettet skal laves skærpede kontroller af drikkevand såvel som udledt spildevand fra renseanlæg, hvor det undersøges nærmere for, hvorvidt PFOS-værdierne er under den tilladte grænse.

- Vi skal sørge for, at kommuner og regioner, som har myndighedsansvaret, at de handler på den viden, der er, og samtidig arbejder vi på i EU, at vi får forbudt de her PFAS-forbindelser, som er en gruppe på 4.500 tusind stoffer, som vi ikke vil have, hverken skal figurere i miljøet eller påvirke menneskers sundhed, lyder det fra ministeren.

quote Jeg tror, vi alle sammen ønsker, at der skulle være handlet på det her tidligere

Lea Wermelin (S), miljøminister

Allerede tilbage i 2014 vidste Miljøstyrelsen, at der var skadelige stoffer i brandslukningsskum, og at brandøvelsespladser var i risiko for at være forurenet. Derfor undrer det flere borgere i Korsør, at der ikke er blevet gjort noget ved problemet noget før.

Hvem har ansvaret for, at det ikke er blevet opdaget noget tidligere?

- Jeg kan sagtens forstå, at man stiller det spørgsmål, for det er ikke ny viden. Det har længe været forbudt at have de her PFOS-stoffer i brandskum, og der har også været en række undersøgelser fra Miljøstyrelsen, hvor man har orienteret kommunerne om, at der har været behov for at få kigget på det her, siger Lea Wermelin.

- Jeg tror, vi alle sammen ønsker, at der skulle være handlet på det her tidligere. Nu er opgaven at handle på den viden, der er, og at sikre vi får fulgt op andre steder, hvor det kan gøre sig gældende.

Men når der ikke blev handlet tidligere, hvem har så sovet i timen? Er det Miljøstyrelsen, regionerne eller kommunerne?

- Jeg kan sagtens forstå spørgsmålet. Fra Miljøstyrelsens side har man sendt breve ud og holdt møder for at gøre opmærksom på det hos kommunerne, som i det her tilfælde har haft myndighedsansvaret, at her er en kilde til forurening, som man skulle være opmærksom på. Det er ikke sket.

Så i det her tilfælde er det Slagelse Kommune, der har sovet i timen?

- Jeg kan godt forstå, at man gerne vil stille det op på den måde, men jeg tror, at det vigtige nu er, at der er den her konkrete sag. Miljøstyrelsen har gjort kommunerne opmærksomme på det – herunder Slagelse Kommune, og derfor er det en meget ulykkelig sag.

Kommuner og regioner er myndighed på området

TV2 ØST er bekendt med indholdet i de breve, som Miljøstyrelsen har sendt til kommunerne, og talt med nogle af kommunerne om skrivelserne. Flere kommuner meddeler, at de havde forstået det, som om de skulle teste drikkevandet for PFAS-stoffer og ikke, at de skulle undersøge for jordforurening.

Så har Miljøstyrelsen levet op til deres ansvar i den her sag?

- Det, jeg er mest optaget af som minister er, at vi får handlet på den konkrete sag for de borgere, som er berørte i Korsør og dels, at vi får handlet fremadrettet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Nu er der sat nogle initiativer i gang for at kortlægge, hvor der ellers kan være forurening.

Hvad bliver der gjort for at sikre, at der bliver fulgt op på det?

- Det er kommuner og regioner, der er myndighed i forhold til at få fulgt op på mange af de her ting, men noget af det, jeg har taget initiativ til, er, at vi får det overblik på de brandøvelsespladser.

quote Ministeren svarer pænt på vores spørgsmål, men hun svarer også udenom

Jacob Jensen (V), medlem af Miljø- og Fødevareudvalget

Jacob Jensen: - Ministeren svarer udenom

Jacob Jensen (V) en af del af Miljø- og Fødevareudvalget, som i dag havde kaldt ministeren i samråd. Han er langt fra tilfreds med ministerens indsats på området.

- Ministeren svarer pænt på vores spørgsmål, men hun svarer også udenom. Vi spørger gentagende gange på vegne af de borgere i Korsør: Hvem er det, der har ansvaret? Hvilke myndigheder er det, der ikke har gjort det, som de skulle? Så der er masser af spørgsmål, som ministeren desværre ikke svarer på på samrådet i dag, lyder det fra Jacob Jensen.

Jacob Jensen (V) havde sammen med de øvrige medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd onsdag middag.
Jacob Jensen (V) havde sammen med de øvrige medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd onsdag middag. Foto: Line Strand - TV2 ØST

Miljøministeren indrømmede på dagens samråd, at der skulle have været handlet tidligere. Men for Jacob Jensen er det stadig uklart, hvem der skulle have handlet tidligere.

- For mig at se er det absolut ikke blevet mere klart, hvem der skulle have handlet tidligere. Hun nævner en række myndigheder, som er ind over de her sager, men det, at man som minister siger, at der skulle have været handlet tidligere, hvad betyder det? Det svarer ministeren desværre ikke på.

Læs også
Højgravide Cecilie testet for PFOS: - Det er knald eller fald
Læs også
Højgravide Cecilie testet for PFOS: - Det er knald eller fald

Hvorfor er det vigtigt at få sat ansvar på?

- Jeg tror, at de mennesker, der har oplevet der her på egen krop, har brug for en afklaring. Hvorfor kunne det her ske? Kunne man have gjort noget anderledes, så man kunne have undgået den her forurening? Der er altså tale om ældre mennesker, gravide kvinder og små børn. Det er jo ikke for sjov, at vi stiller de her spørgsmål, siger Jacob Jensen.

En regning skal betales

I følge TV2 ØST erhvervsreporter, Signe Alvang, skal Korsør Kommune betale for oprydning af PFOS i området omkring den kommunale brandskole. Havde det været en privat brandskole eller virksomhed, havde det været virksomheden selv, der skulle betale. Og er der ikke nogen ejer til forureningen, så er det Regionen, der hænger på regningen. 

Lige nu er Danske Regioner og regeringen i forhandlinger om, hvor mange penge, der skal sættes af til jordforureninger. 

- Sidste år bruge Danske Regioner 440 millioner kroner på jordforureninger, og de kunne godt tænke sig at have 100 millioner kroner ekstra om året fremover, og det er i forhandlinger netop nu, lyder det fra Signe Alvang. 

Signe Alvang har fulgt PFOS-forureningen i Korsør de seneste måneder. I videoen nedenfor kan du høre hele Signe Alvangs kommentar til sagen oven på dagens samråd på Christiansborg.


Nyhedsoverblik