Ingen PFOS i grøntsager og frugt fra kolonihaver ved Korsør

Prøver fra ni kolonihaver viser ikke tegn på det miljøskadelige stof, oplyser Fødevarestyrelsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Opdateret
Opdateret klokken 17.38 med en kommentar fra kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Nielsen.

Fødevarestyrelsen har ikke fundet et sundhedsskadeligt niveau af stoffet PFOS i grøntsager og frugt fra en kolonihaveforening i området omkring Korsør Nor og finder ikke grund til at advare mod at spise det.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har analyseret 11 prøver af jordskokker, porrer, løg, kartofler, peberrod, jordbær, jostabær, solbær og rabarber, der er blevet indsamlet fra ni haver fra kolonihaveforening i Korsør.

- Vi har taget det frugt og grøntsager, vi har kunnet få fat i i haverne, og når resultatet er så relativt entydigt, nemlig at vi ikke har fundet noget, så er vi ikke bekymret, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Nielsen, til TV2 ØST.

quote Når resultatet er så relativt entydigt, nemlig at vi ikke har fundet noget, så er vi ikke bekymret

Henrik Nielsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen

Heller ikke en ål fanget i Korsør Nor har vist sig at indeholde et sundhedsskadeligt niveau af det giftige og kræftfremkaldende fluorstof. 

Forventer kødanalyse klar efter Kristi Himmelfartsferie

I slutningen af sidste år kom det frem, at der var fundet store koncentrationer af PFOS på Korsør Rensningsanlæg. Det viste sig at komme fra den nærliggende brandskole, hvor man indtil 2001 anvendte brandskum med PFOS.

Der blev efterfølgende taget prøver af området omkring brandskolen, som viste, at en flok køer, der havde græsset i nærheden, indeholdt så høje værdier af PFOS, at myndighederne frarådede at spise kødet.

Kolonihaverne, hvor Fødevarestyrelsen har analyseret prøvet fra, ligger tæt på netop brandskolen og græsområdet Korsør Nor.

I maj vil der blive foretaget analyser af flere spisefisk fanget i noret for at afdække mulig forurening i området. Fødevarestyrelsen fraråder fortsat at fange fisk i et område på 100 meter fra brandskolens udløb i noret.

Indenfor 14 dage forventes svar på jordprøver fra samme kolonihaver, som Slagelse Kommune har indsendt.

- Viser de jordprøver noget andet, og at der et områder, vi bør bekymre os særligt om, så vender vi tilbage og laver nye analyser, siger Henrik Nielsen. 

Efter Kristi Himmelfartsferien forventer styrelsen desuden at have analyseresultater fra kød fra tre kalve fra Korsør Kogræsserforening klar.

Før det endelige laboratoriesvar foreligger her, vil Henrik Nielsen ikke kommentere yderligere på de analyser.