Patienter måler sig selv - nu er antallet af akutte indlæggelser halveret

Gennem flere år har KOL-patienter i et særligt projekt målt sig selv i hjemmet, og det forebygger akutte indlæggelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

- Jeg starter med at tage min puls og måle min iltmætning i blodet, og der sætter jeg den her fidus, forklarer Jørgen Albæk.

Han sætter en lille sort dims fast på spidsen af sin langefanger. 

quote Hvis jeg sender en rød mail, så går det maksimum to minutter, så er der en sygeplejerske i røret

Jørgen Albæk, pensionist

Dimsen, en pulsmåler, er via trådløst netværk koblet til den iPad, han har stående foran sig på spisebordet. Her indtaster han resultaterne fra målingerne.

- Det viser, at jeg har en fin puls og en fin iltmætning, det er ret tilfredsstillende, siger han og går derefter i gang med at gøre klar til en pusteprøve.

Vi er hjemme hos Jørgen Albæk i det nordvestsjællandske sommerhusområde Gudmindrup Lyng for at få demonstreret, hvordan det er at deltage i projektet PreCareKlinikken. 

Oplever mere tryghed

Projektet er et innovationsprojekt, der startede i 2018, mellem blandt andet Odsherred Kommune, Region Sjælland og Holbæk Sygehus. 

Den nu pensionerede murer kom med for et par år siden, og det har betydet meget for ham. 

- Jeg var med på den med det samme, for nogle læger har så travlt, så de har ikke meget tid til at hjælpe. Jeg har oplevet at ringe 100 gange og ikke kunne komme igennem, når jeg skulle have fornyet min medicin, eller når jeg har haft det dårligt. 

- Men med det her får man meget mere tryghed. Hvis jeg sender en rød mail, så går det maksimum to minutter, så er der en sygeplejerske i røret, der vejleder mig i, hvordan jeg skal forholde mig, fortæller Jørgen Albæk.

Sygeplejerskerne i PreCareKlinikken er ansat i Odsherred Kommune og har lokaler i Vig, samme sted som hjemmeplejen i kommunen.
Sygeplejerskerne i PreCareKlinikken er ansat i Odsherred Kommune og har lokaler i Vig, samme sted som hjemmeplejen i kommunen. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

PreCareKlinikken holder til i de samme bygninger som hjemmeplejen i stationsbyen Vig.

Herfra følger sygeplejerskerne i projektet løbende med i udviklingen hos den enkelte borger. De kan tage kontakt over telefon, og de kører også på hjemmebesøg, hvis der er brug for det. 

På skærmen får sundhedspersonalet en gul eller rød mail, hvis målingerne viser, at borgerne er på vej til at blive syge.

Hvad er PreCareKlinikken?

  • 252 borgere med KOL fra Odsherred Kommune har deltaget siden projektet begyndte i 2018.

  • Der er nu omkring 130 borgere med KOL fra Odsherred Kommune med i projektet. Derudover deltager også borgere fra Holbæk og Lejre Kommune og borgere tilknyttet Nykøbing Falster Sygehus.

  • De borgere, der har været med i projektet, har færre akutte indlæggelser og er indlagt i kortere tid.

  • Tidligere var de hver især i gennemsnit indlagt akut 8,1 dage om året. Nu er antallet af akutte indlæggelsesdage reduceret med godt 50 procent til fire dage.  

  • Regionsrådspolitikerne i Region Sjælland har besluttet, at de gode erfaringer fra PreCareKlinikken skal udbredes til resten af Region Sjælland.

  • Det skal ske i regi af e-hospitalet i Region Sjælland. I e-hospitalet har man siden marts 22 også haft tilbud til borgerne om hjemme-monitorering, foreløbig er 160 borgere tilknyttet.


    Kilder: Odsherred Kommune, Region Sjælland og Holbæk Sygehus. 

- Hvis borgerne falder udenfor deres normale målinger, så får vi en gul eller rød melding og skal være lidt opmærksomme, siger Iben Asmussen, der er sygeplejerske i klinikken, og tilføjer:

- Så ringer vi til vores borgere og tager en snak om, hvad det er, der generer dem. Ud fra det vurderer vi, om de skal starte op i en behandling. Det kan være en lungebetændelse, der har væltet dem.

Holder folk fra sygehuset 

Fra klinikken sørger sygeplejerskerne for, at borgerne har medicin klar i deres eget hjem, så de ikke skal bruge tid på at få fat i egen læge eller tage på apoteket. 

På den måde kan de omgående komme i behandling.

quote Vi venter ikke på noget og stopper ulykken, inden den bliver for slem

Iben Asmussen, sygeplejerske

- Vi har åbent 365 dage om året fra 07.30 om morgenen til 22.30 om aftenen. Borgerne har allerede medicinen hjemme hos sig selv, så vi venter ikke på noget og stopper ulykken, inden den bliver for slem.

- Med projektet bliver borgerne selv meget opmærksomme på, hvordan de har det, og så kan vi nå at reagere og justere på deres medicin og prøve at holde dem ude af sygehuset. KOL begrænser dig i mange ting, men hvis vi kan være med til at stoppe en forværring, inden den bliver så slem, at den gør din lungefunktion og livskvalitet dårligere, så er det godt for patienten, forklarer Iben Asmussen. 

- Borgerne bliver selv meget opmærksomme på, hvordan de har det, og så kan vi nå at reagere og justere på deres medicin og prøve at holde dem ude af sygehuset, fortæller  Iben Asmussen, der er sygeplejerske i PreCareKlinikken.
- Borgerne bliver selv meget opmærksomme på, hvordan de har det, og så kan vi nå at reagere og justere på deres medicin og prøve at holde dem ude af sygehuset, fortæller Iben Asmussen, der er sygeplejerske i PreCareKlinikken. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

De KOL-patienter, der bliver syge og ikke kan få luft og trække vejret, vil typisk blive så dårlige, at de skal indlægges akut.

- Hvis man får en lungeforværring eller en lungebetændelse, så er det en livsfarlig tilstand for en KOL-patient at være i, så det er noget, man skal undgå for enhver pris, siger Søren Vingtoft, der er cheflæge i klinikken og tilknyttet Data- og Udviklingsstøtte i Region Sjælland.

Projektet fra Odsherred Kommune er et eksempel på, hvordan telemedicinske løsninger kan bruges til at behandle borgerne hjemme og forebygge akutte indlæggelser.

- Vi reducerer indlæggelserne og sygehusforbruget for patienterne. Samtidig går den sundhedsfaglige kvalitet i vejret, siger Søren Vingtoft.
- Vi reducerer indlæggelserne og sygehusforbruget for patienterne. Samtidig går den sundhedsfaglige kvalitet i vejret, siger Søren Vingtoft. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Tidligere var de borgere, der er med i projektet, hver især i gennemsnit indlagt akut 8,1 dage om året. Nu er antallet af akutte indlæggelsesdage halveret til fire dage.

- Det her projekt kan fjerne noget belastning på sygehusene, vi reducerer indlæggelserne og sygehusforbruget for patienterne. Samtidig går den sundhedsfaglige kvalitet i vejret, patienterne udvikler sig ikke så slemt, og livskvaliteten hos dem går i vejret, så det er en win-win, win, siger Søren Vingtoft.

Gentænker sundhedsvæsnet 

Som TV2 ØST har fortalt i serien Akutafdelingen er akutafdelingen i Slagelse under pres af et stigende antal patienter, og problemet er det samme på regionens øvrige akutafdelinger.

På akutafdelingen i Holbæk er antallet af patienter fra 2019 til 2022 for eksempel steget fra et gennemsnit på 3.440 patienter hver måned til et gennemsnit på 3.989. 

Det svarer til en stigning på 16 procent.

quote Patienten får reelt en bedre behandling

Dan Brun Petersen, lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus.

Og der kommer mange ind på akutafdelingen Holbæk, som kunne være hjulpet bedre med et andet tilbud.

- Typisk er det, fordi man siger, her er et problem, der skal løses. Og hvis løsningen traditionelt ligger på sygehuset, så tænker man, vi skal have patienten ind på sygehuset. Det er sådan set okay, indtil vi har fundet noget, der er bedre.

- Men der er meget transport frem og tilbage, og der er også nogle gange, hvor man ikke har godt af at komme ud midt om natten på et sygehus. Der skal vi finde nogle løsninger, der er bedre, siger Dan Brun Petersen, der er lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus. 

-Vi skal være bedre til at række ud til kommunerne og de praktiserende læger og finde nogle bedre tilbud til patienterne, siger Dan Brun Petersen.
-Vi skal være bedre til at række ud til kommunerne og de praktiserende læger og finde nogle bedre tilbud til patienterne, siger Dan Brun Petersen. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Her er PreCareKlinikken ifølge Dan Brun Petersen et godt eksempel på, hvordan KOL-patienterne kan få bedre forløb og behandling. 

Erfaringerne derfra kan bruges til at gentænke nye tilbud til mange forskellige typer patienter.

- En af udfordringerne er, at når man først er på sygehuset, så er der mange ting, der går i gang næsten af sig selv med blodprøver og røntgenbilleder, og bliver man indlagt på en sengeafdeling. 

Læs også
Overbelægning på travl akutafdeling: - Vi bliver mere og mere pressede
Læs også
Overbelægning på travl akutafdeling: - Vi bliver mere og mere pressede

- Hvis vi kan vi klare det tidligere i forløbet tættere på, hvor patienten bor, så kan vi klare os med mindre, og patienten får reelt en bedre behandling, siger Dan Brun Petersen.

- Der skal vi finde nogle løsninger, der er bedre, og der ser vi på vores rolle som sygehus, at vi skal være bedre til at række ud til kommunerne og de praktiserende læger og finde nogle bedre tilbud til patienterne, tilføjer han.

Kan høste værdifuld erfaring fra Nordvestsjælland

SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag bebudet, at der skal nedsættes en sundhedsstrukturkommission, som skal granske sundhedsvæsenet, fordi organiseringen er utidssvarende.

quote Jeg lever et godt liv på grund af det her projekt

Jørgen Albæk, pensionist

Der er ifølge regeringen især brug for at forbedre samspillet mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. 

Her kan erfaringerne fra PreCareKlinikken bidrage med viden om, hvordan der kan tænkes i nye strukturer, så der kan samarbejdes på tværs af sektorerne.

Læs også
Flere ældre sætter sundhedsvæsnet under pres
Læs også
Flere ældre sætter sundhedsvæsnet under pres

- De vil gerne arbejde tæt sammen, det er der ingen tvivl om. Men det er svært, fordi udgangspunktet er, at de sidder i hver deres institution.

- Som det er i dag, har vi et såkaldt kontaktbaseret sundhedsvæsen. Som patient kan du besøge praktiserende læge, kommunale behandlere og sygehusbehandlere og have forskellige kontakter, men det hænger ikke nødvendigvis særlig godt sammen. Der er en sektorovergang hver gang, patienterne gør det, og det er en af de udfordringer, man har i dag, siger Søren Vingtoft og uddyber:

Læs også
Sundhedsklynger skal sikre mere sammenhængende patientforløb
Læs også
Sundhedsklynger skal sikre mere sammenhængende patientforløb

- I PreCareKlinikken har vi brugt fire år på at demonstrere, hvordan man kan gøre tingene, men dét at etablere en service på tværs af sektorerne er svært. Vi har haft privilegierne at ophæve de her sektorovergange og er gået så langt, at i stedet for at du som patient skal ind til din behandler, så kommer sundhedsvæsenet hjem til dig, når du har behov for det.

- Vi vender sundhedsvæsenet på hovedet, og det er jo i virkeligheden enormt radikalt. Det er en omstilling, der er så stor, at det kan sammenlignes med den omstilling, vi er i gang med, i forhold til at gå fra sort til grøn energi.

Går til gymnastik og lungekor

Siden Jørgen Albæk kom med i projektet, har han forbedret sin lungefunktion. 

Ud over at indrapportere sine tal hver anden dag går han til gymnastik og lungekor, så samlet set er hans sygdom velreguleret.

- Jeg gør altid det, de siger, at jeg skal for at få et bedre helbred. Jeg føler, at jo mere jeg følger nærklinikkens råd, desto bedre har jeg det, siger han.

-Jo mere jeg følger nærklinikkens råd, desto bedre har jeg det, fortæller Jørgen Albæk.
-Jo mere jeg følger nærklinikkens råd, desto bedre har jeg det, fortæller Jørgen Albæk. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Da Jørgen Albæk blev præsenteret for projektet for et par år siden, var han heller ikke et sekund i tvivl om, at det var det rette for ham.

- Selvfølgelig kan der være dage, hvor jeg har det dårligere end andre, og hvor jeg hoster i lang tid. Jeg har også haft besøg af akutambulancen, der var herude, fordi jeg havde hostet meget, siger han og tilføjer:

- Jeg var lige ved at ryge på hospitalet, men de fik mig stabiliseret og på plads igen. Men jeg synes overordnet, at jeg lever et godt liv på grund af det her projekt, jeg får min medicin, når jeg skal have det.Nyhedsoverblik