Mangel på sundhedsplejersker – nu får nybagte forældre færre besøg

Sundhedsplejen i Odsherred Kommune har længe kæmpet for at holde trit med sundhedslovens bestemmelser, men nu rækker ressourcerne ikke længere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Odsherred Kommune må prioritere benhårdt i opgaverne efter lang tids mangel på sundhedsplejersker. Det stod malet sort på hvidt, da Børne- og Uddannelsesudvalget i går holdt møde. På mødet fremlagde kommunens sundhedspleje en plan for, hvordan man vil prioritere opgaverne.

- Det er grelt – det er så grelt, som det næsten kan være, erkender formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Søren With (S), om den aktuelle situation.

quote Det er ærgerligt, det er blevet en kamp kommunerne imellem at trække på de sundhedsplejersker, der er for få af

Søren With (S) , formand, Børne- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune

Problemet har været kendt længe – men nu er det altså kommet dertil, hvor det får vidtrækkende konsekvenser for den service, kommunen ifølge sundhedsloven er forpligtet til at yde over for blandt andet nybagte forældre.

Men også en lang række andre områder af sundhedsplejens opgaver bliver ramt i Odsherred Kommune.

- De har været inde og prioritere og sige, hvad er det for nogle opgaver, der skal løses her og nu – og hvad er det, vi kan prioritere og sige, dem må vi vente med. Det var det, som orienteringen gik på, siger udvalgsformanden.

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Søren With (S) mener, at situationen næsten ikke kan blive værre. Nu vil udvalget foreslå, der afsættes flere midler af til opkvalificering af medarbejdere.
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Søren With (S) mener, at situationen næsten ikke kan blive værre. Nu vil udvalget foreslå, der afsættes flere midler af til opkvalificering af medarbejdere. Foto: Toke Sloth Grøndal - TV2 ØST

Som situation er i dag, kan sundhedsplejen i Odsherred Kommune kun udføre de allervigtigste opgaver, herunder besøg efter fødsler samt besøg efter underretninger. Men selv for at varetage disse opgaver skal der tilføres yderligere personaleressourcer, hedder det i orienteringen.

Det betyder samtidig, at der ikke længere er hænder til at aflægge besøg hos nybagte forældre de obligatoriske to måneder, fire-seks måneder og otte-ti måneder efter fødslen. Besøgene har blandt andet til formål at sikre tidlig opsporing af mistrivsel og udviklingsudfordringer.

- Sundhedsplejen arbejder på at varetage alle de lovpligtige opgaver, men med de begrænsede personaleressourcer, der p.t. er, prioriteres alene de mest akutte opgaver og/eller opgaver, hedder det således i orienteringen.

Også sundhedstjek for skolebørn og hygiejnetilsyn i dagtilbud bliver nu sat ud af kraft. Listen tæller i alt ti punkter.

Læs også
Mangel på sundhedsplejersker:
Odsherred Kommune kæmper for at overholde sundhedsloven
Læs også
Mangel på sundhedsplejersker:
Odsherred Kommune kæmper for at overholde sundhedsloven

- Der er intet vi hellere vil end at tilbyde disse ting også, men det kræver at vi får rekrutteret yderligere sundhedsplejersker. Hvis man som forældre er utryg for de lidt større børns helbred og trivsel, så er egen læge det tilbud, der er i dag, skriver Anne-Marie Vestrup, leder af dagtilbud og børnesundhed i Odsherred Kommune, om situationen i en mail til TV2 ØST.

- Når vi er i situation med begrænsede personaleressourcer, så er vi nødt til at prioritere indsatsen. Det vil sige at vores sundhedsplejersker prioriterer de akutte opgaver og de opgaver, som vi ifølge lovgivningen ikke kan eller må udsætte.

Konsekvenserne af mangel på sundhedsplejersker

De opgaver der primært prioriteres for nuværende er.

 • Besøg efter fødsler.
 • Ekstra besøg efter fødsler.
 • Besøg hos behovsbørn.
 • Besøg efter underretninger.

Områder som sundhedsplejen i Odsherred Kommune på nuværende tidspunkt ikke kan varetage grundet personalemangel.

 • Regelmæssig kontakt gennem skolealderen (både individuelt og i grupper) med henblik på afdækning af almene problemer, herunder faste besøg og besøg hos behovsbørn.
 • 2 mdr., 4-6 mdr. og 8-10 mdr. besøg, med henblik på tidlig opsporing af mistrivsel og udviklingsudfordringer.
 • Systematisk måling og vejning af elever på mellemtrinnet.
 • Synsprøve i 6. eller 7. klasse (§10, stk. 3).
 • Deltagelse i tværfaglige fora vedr. børn.
 • Hygiejnetilsyn i dagtilbud.
 • Supervision.
 • TVÆRS-møder i dagtilbud med henblik på rådgivning, opsporing og forebyggelse.
 • Prioritering af tidlige, forebyggende indsatser.
 • Deltagelse i tværsektorielt projektarbejde med henblik på udvikling af viden og nye indsatser.


Hver anden kommune i rekrutteringsproblemer

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viste i marts 2020, at næsten halvdelen af kommunerne i Danmark havde svært ved at rekruttere sundhedsplejersker, og at omkring hver fjerde kommune havde ledige stillinger.

I Odsherred Kommune vil Børne- og Uddannelsesudvalget nu lægge et ønske frem om flere midler til opkvalificering af medarbejdere. Uddannelsen til sundhedsplejerske er en specialuddannelse for sygeplejersker med to års erhvervserfaring.

- Vi har lagt ind i vores budget, som budgetønske, at få opkvalificeret og gjort det endnu mere spændende at være sundhedsplejerske i Odsherred Kommune og få sendt et signal udadtil, at det her er et område, vi prioriterer rigtig højt i håbet om, at vi så kan tiltrække sundhedsplejersker, siger udvalgsformanden.

Han peger samtidig på, at der ifølge en tidligere redegørelse er omkring 50 sygeplejersker, der ønsker at efteruddanne sig til sundhedsplejersker:

- Men der var simpelthen ikke praktikpladser til dem. Og det er virkelig et problem, når man landsdækkende har vidst det her i en del år efterhånden, konstaterer Søren With og tilføjer:

- Det er ærgerligt, det er blevet en kamp kommunerne imellem at trække på de sundhedsplejersker, der er for få af.

Kan I som kommune ikke risikere, at der er ressourcesvage familier, som I ikke lægger mærke til, simpelthen fordi I ikke er der nok?

- Det fornemmer jeg ikke. Vi har jo fat i dem fra starten af, og vi kender jo de familier, der er her i kommunen. Så jeg fornemmer ikke, vi taber nogen på gulvet. Men det er helt klart, at serviceniveauet er faldet.

Som loven er i dag, kan Sundhedsstyrelsen give dispensation til kommunerne, så de i maksimum 12 måneder kan ansætte en sygeplejerske, der ikke er videreuddannet til sundhedsplejerske til at udføre sundhedsplejerske opgaver under supervision af uddannet sundhedsplejerske.

Ifølge en opgørelse fra Region Sjælland i foråret 2021 er der i alt syv sygeplejersker, der har fået dispensation. På landsplan drejer det sig om 16.

VIDEO: Tilbage i maj fortalte TV2 ØST om sundhedsplejen i Odsherred Kommune, som var så presset, at den er ved at komme på kant med lovgivningen.

Sundhedsplejen i Odsherred Kommune er nu så presset, at den er ved at komme på kant med lovgivningen.

Nyhedsoverblik