Mangel på sundhedsplejersker: Odsherred Kommune kæmper for at overholde sundhedsloven

Nødråb fra sundhedsplejen i Odsherred Kommune: Kan blive nødt til at prioritere spædbørnene fremfor folkeskoleelever på grund af manglende hænder.

Det er morgen, og Lisa Bech og hendes fem måneder gamle søn har fået besøg af sundhedsplejerske Anja Christiansen, der er ansat i Odsherred Kommune.

Charlie ligger på maven på pusletæppet imellem dem og kigger veltilfreds på sit legetøj, mens han spræller med ben og arme.

quote Jeg er rigtig glad for, at vi har fået så god vejledning

Lisa Bech, nybagt mor

Lisa Bech og hendes kæreste bor i en murermestervilla i landsbyen Egebjerg i Odsherred. De blev i december sidste år forældre til Charlie, deres første barn. De første måneder af Charlies liv har været hårde, fordi han har haft kolik og har grædt meget.

- Charlie har ikke haft en speciel god start på livet, vi har haft mange udfordringer. Heldigvis er vi blevet hjulpet igennem, og vi har fået ekstra hjælp, mere end hvis alt havde været helt normalt, men nu er det blevet godt. Man aner ikke, hvad man skal stille op, fortæller Lisa Bech.

Lisa Bech med sønnen Charlie, der blev født den 17. december sidste år.
Lisa Bech med sønnen Charlie, der blev født den 17. december sidste år. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Derfor er familien glad for de besøg, den får af deres sundhedsplejerske, Anja Christiansen.

- Før vi fandt ud af, at han havde kolik, kunne jeg og min søde kæreste ikke lade være med at tænke, om der var noget, vi gjorde forkert, og om der var noget, vi kunne gøre bedre. Og det har Anja heldigvis banket til jorden og sagt, at vi gjorde det, som vi skulle, og så har hun givet os alle mulige gode råd. Så jeg er rigtig glad for, at vi har fået så god vejledning. Det har hjulpet rigtig meget. Det har været vigtigt for mig, for det har været rigtig svært, siger Lisa Bech.

Man behøver ikke være perfekt

Sundhedsplejerske Anja Christiansen oplever, at langt de fleste nybagte familier er usikre på deres nye rolle og har mange spørgsmål.

- De bliver let usikre. Alle forældre vil gerne være gode forældre. Men de kan blive sådan i tvivl, og det er en vigtig rolle, vi har at hjælpe dem til, at den tvivl ikke bliver for stor, og at de faktisk tror på, at dét, de gør, er godt nok for deres barn. Der er måske også nogle, der har en forventning om at klare det hele fuldstændig perfekt, og så er det vigtigt for mig at formidle, at man ikke skal være perfekt. Jeg kan hjælpe med, at det bliver realistisk, siger hun.

Anja Christiansen har hjulpet familien Bech igennem en svær tid. Charlie har haft kolik og grædt meget, men nu er han kommet over det og er glad og veltilfreds.
Anja Christiansen har hjulpet familien Bech igennem en svær tid. Charlie har haft kolik og grædt meget, men nu er han kommet over det og er glad og veltilfreds. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Men Anja Christiansen og hendes kolleger er en mangelvare i Danmark. Alene i Odsherred er flere sundhedsplejersker gået på pension, andre har søgt væk til andre kommuner. Derfor er der lige nu to ledige stillinger, og til august er der tre. Men selv om stillingerne har været slået op flere gange, er der ikke kommet nogen ansøgere, blandt andet fordi sundhedsplejersker er eftertragtede.

Tænkes ind i mange projekter

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viste i marts 2020, at næsten halvdelen af kommunerne i Danmark havde svært ved at rekruttere sundhedsplejersker, og at omkring hver fjerde kommune havde ledige stillinger.

- Vi tænkes ind i rigtig mange projekter. Projekter omkring anbragte børn, barnets første 1000 dage, i forhold til flygtninge-indsats, der er en bred pallette, hvor vores faglighed tænkes ind, også fra regeringens side, og jo mere man tænker sundhedsplejen ind i de her fora, jo mere trækker man dem ud af den generelle sundhedspleje, siger Hanne Lund Larsen, der er sundhedsfaglig leder af Børnesundhed i Odsherred Kommune.

Vores rolle er at støtte forældrene og fjerne den tvivl, de kan have, i deres nye roller som forældre, fortæller sundhedsplejerske Anja Christiansen, der har været ansat i Odsherred Kommune i ti år.
Vores rolle er at støtte forældrene og fjerne den tvivl, de kan have, i deres nye roller som forældre, fortæller sundhedsplejerske Anja Christiansen, der har været ansat i Odsherred Kommune i ti år. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Sundhedsplejersker uddannes på Københavns Professionsskole og på VIA University College i Aarhus, og antallet af pladser er netop udvidet fra 100 til 120 pladser. Uddannelsen er en specialuddannelse for sygeplejersker med to års erhvervserfaring. Specialuddannelsen tager halvandet år, heraf er et halvt år praktik, som man skal have en aftale med en kommune om for at kunne tage uddannelsen.

- Vi tager elever ind hvert andet år, men vi har peget på, at vi gerne vil tage to, men det er en langsigtet løsning. Det er nu og her, vi ikke får nogen ansøgninger, siger Hanne Lund Larsen. 

Kan søge om dispensation

Lovgivningen giver mulighed for, at Sundhedsstyrelsen kan give dispensation til kommunerne, så de i maksimum 12 måneder kan ansætte en sygeplejerske, der ikke er videreuddannet til sundhedsplejerske til at udføre sundhedsplejerske opgaver under supervision af uddannet sundhedsplejerske. I Region Sjælland er der i alt syv sygeplejersker, der har fået dispensation. På landsplan drejer det sig om 16. 

- I Odsherred har vi en sygeplejerske ansat på dispensation, men det er kun i et år, og der er mange opgaver, som hun ikke må udfylde, så heller ikke dette er en varig løsning, fortæller Hanne Lund Larsen.

quote Det gør mig ondt dybt ind i mit sundhedsplejerske-hjerte

Hanne Lund Larsen, sundhedsfaglig leder, Børnesundhed i Odsherred Kommune

I Sundhedsloven står der blandt andet, at landets kommuner skal ”tilrettelægge forebyggende sundhedsydelser, som kan bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse”, og at det skal ske gennem ”sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole”.

- Jeg har det rigtig skidt med at vi er nødt til at skære ned på den service, vi kan give forældre i Odsherred, fortæller Hanne Lund Larsen, der er sundhedsfaglig leder af Børnesundhed i Odsherred Kommune.
- Jeg har det rigtig skidt med at vi er nødt til at skære ned på den service, vi kan give forældre i Odsherred, fortæller Hanne Lund Larsen, der er sundhedsfaglig leder af Børnesundhed i Odsherred Kommune. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Men med den nuværende bemanding i sundhedsplejen i Odsherred er det vanskeligt at overholde lovgivningen.

- Situationen var den, da vi var fuldtallige, at da udfyldte vi knap nok lige dét, som vi skal, så det er klart, at det, som vi må skære væk nu, er ting, vi lovmæssigt skal opfylde, og det, vi vil pege på, er, at vi må nedprioritere vores aktiviteter med sundhedssamtaler på skolerne. Vi har gjort det ud fra en overvejelse om, at der er andre, der ser børnene i skolen, men der er ikke andre end os, der ser de nybagte familier, siger Hanne Lund Larsen.

Tager situationen meget alvorligt

Når loven ikke kan overholdes, skal der søges om dispensation hos Sundheds- og Ældreministeriet, hvor kommunen skal pege på nogle løsninger.

- Jeg har det faktisk rigtig skidt med det. Sundhedsplejersker er en fagligt stolt gruppe, og det er jeg også selv, og jeg har det sådan, at det gør mig ondt dybt ind i mit sundhedsplejerske-hjerte, for jeg synes, at vi er så vigtig en faggruppe, som familierne lukker ind i deres hjem. Det er ret unikt, det gør mig dybt ondt, at vi er kommet i den situation i en kommune, hvor der er mange udsatte familier, siger Hanne Lund Larsen.

Politikerne er orienteret om situationen og tager den meget alvorligt:

- Det er utroligt uheldigt, og det er meget alvorligt, for det er en rigtig vigtig opgave, de løfter. Vi har bedt om at få undersøgt, hvad vi kan gøre på den korte bane, og hvad kan vi gøre på den lange bane, siger Søren With (S), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune.

Vi skal se på, hvordan vi kan blive bedre til at rekruttere, Odsherred har rigtig meget at byde på, siger Søren With (S), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune.
Vi skal se på, hvordan vi kan blive bedre til at rekruttere, Odsherred har rigtig meget at byde på, siger Søren With (S), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Analysen af situationen skal hjælpe administrationen og politikerne til at få lagt en plan for, hvordan situationen kan ændres.

- Jeg håber, vi kan finde nogle løsninger, så vi lige kommer med på de opgaver, der skal løses her og nu på den korte bane. Og så på den lange bane skal vi finde ud af, hvordan vi rekrutterer. Jeg ved, andre kommuner har de samme udfordringer, så det kan være, der er nogle modeller, så vi skal se på, hvordan andre kommuner har løst det tidligere. Jeg synes jo, Odsherred har rigtig meget at byde på, siger Søren With.

De første 1000 dage er vigtige

Også Hanne Lund Larsen håber på, at der kan findes nogle gode løsninger.

- Vi kan eksempelvis købe os til seksualundervisning i folkeskolen fra Sex og Samfund, så vi kan prioritere spædbørnene og familier med særlige behov. De første 1000 dage er så vigtige, at relationen i den lille familie fungerer, det er her, at nogle meget vigtige grundsten bliver lagt, siger Hanne Lund Larsen.

Sundhedsloven om sundhedsplejerskernes arbejde