Nyhedsoverblik

Invasiv art skal udryddes

Det skal være slut med Sitkagran i Odsherred, så biodiversiteten kan øges.

Det skriver Odsherred Kommune.

I et nyt naturprojekt i Skærby Skov vil kommunen nedbryde den invasive art for at gøre plads til hjemmehørende træer og buske.

Sitkagran stammer fra Nordamerika, men i Skærby Skov kan man finde større partier af nåletræet.

Naturprojektet indbefatter udover fjernelse af Sitkagran også en række andre initiativer til gavn for biodiversiteten.

Naturprojekt i Skærby Skov

  • Skoven skal gøres mere lysåben ved udtynding af træer.

  • Hjemmehørende arter fx Eg, Skovfyr, Birk og Hassel bevares, men tyndes når disse står tæt.

  • Gamle og særprægede træer bevares

  • Udtynding af alle arter i skovbrynet, dog ikke lave krat og buskede vækster.

  • Fjernelse af Sitkagran i videst muligt omfang

  • Bevaring af stående samt liggende dødt ved.

  • Fjerne risikotræer langs veje og stier

Kilde: Odsherred Kommune

Det forventes at arbejdet med naturprojektet er færdigt inden den 31. marts.