Hver fjerde underviser i grundskolen på Vest- og Sydsjælland er ikke uddannet lærer

Samtlige 12 kommuner her i området trækker landsgennemsnittet op i statistikken over undervisere i grundskolen uden en læreruddannelse.

Omfanget af undervisning i de sjællandske grundskoler, hvor der står en uddannet lærer bag katederet, er nedadgående. I dag er én af fire undervisere ikke uddannet lærer i de 12 kommuner, som ligger i TV2 ØSTs sendeområde.

Det fremgår af en opgørelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet for Danmarks Lærerforening. Fra 2012 til 2019 er antallet af undervisere uden en læreruddannelse i landets grund- og specialskoler steget med 80 procent.

quote Hvis det er ligegyldigt, om man er lærer eller ej, kan vi ligeså godt nedlægge læreruddannelsen

Christina Even, kredsformand, Odsherreds Lærerkreds

Sjælland ligger her i den tunge ende. For mens det på landsplan er 18,1 procent af de lærere, der står ved tavlen i en af landets folkeskoleklasser, som ikke har en læreruddannelse, er andelen her i regionen næsten 25 procent.

I Vordingborg er 30,3 procent af underviserne ikke uddannet lærere, imens det i Odsherred er 29,6 procent, og det ærgrer kredsformand i Odsherreds Lærerkreds, Christina Even:

- Jeg bliver rigtig ærgerlig – ærgerlig over, at man synes, det er godt nok. Hvis det var på et af mange andre fagområder, ville man ikke være tilfreds med, at det ikke var folk med den rigtige uddannelse, der bestred jobbet, siger hun til TV2 ØST og tilføjer:

- Hvis det er ligegyldigt, om man er lærer eller ej, kan vi ligeså godt nedlægge læreruddannelsen.

Og det synspunkt står hun ikke alene med.

- Det er en gevaldig glidebane, at kommunerne fylder ledige lærerstillinger op med personer, der ikke har den rette uddannelse. Det er en udvikling vi skal have vendt. Vi ved fra forskningen, at læreren er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. At undervise er en uhyre kompliceret opgave, som kræver uddannelse, siger formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen i en kommentar til opgørelsen.

Tilbage i Odsherred Kommune har Christina Even flere bud på, hvorfor netop Odsherred er endt i en situation som nummer otte på en liste over landets kommuner med flest ikke-uddannede lærer i forhold til den samlede stab af undervisere.

- Der er ingen tvivl om, at vi er stærkt udfordret af, at vi ikke har en mere lokal læreruddannelsesinstitution. Den ligger i dag i Roskilde. Vi har ligesom hele det Vestsjællandske område tydeligt kunne mærke, at Holbæk Seminarium er blevet lukket, forklarer hun.

Det var tilbage i 2014, at det daværende University College Sjælland – i dag Absalon – meddelte, at de lukkede i Holbæk. Forklaringen lød, at for få søgte til seminariet i Holbæk, skrev Sjællandske dengang.

Det var en beslutning, som mødte stor modstand blandt både lærerstuderende og lokalpolitikere.

Christina Even peger derudover på, at lærere i dag går ned i løn, når de flytter til Odsherred på grund af det stedtillæg, som lærernes løn fastsættes efter.

- Når man rundt omkring i de tyndt befolkede områder mangler praktiserende læger, så gør man meget – man ser blandt andet på løn, fordi man gerne vil have nogen ud. Det kunne være, man skulle gøre det samme for lærere, hvor det er svært at trække lærere til.

Ifølge Danmarks Lærerforening fremhæves det også, at mange uddannede lærere vælger andre veje end folkeskolen, imens det for nogle kommuner også kan være en spareøvelse, at der bliver uddannet for få lærere.

Savner seminarium i lokalområdet

På borgmesterkontoret i Odsherred ønsker man dog ligesom lærerne i kommunen, at der kunne være flere uddannede lærere på skolerne.

- Vi er rigtig ærgerlige over det. Det er en målsætning at få flere læreruddannede, siger Thomas Adelskov (S) borgmester i Odsherred Kommune om opgørelsen.

Også han peger på fraværet af seminariet i Holbæk som en væsentlig årsag til, at lærerne ikke søger til den nordvestsjællandske kommune.

- Det med at have lærerstuderende i praktik i nærområdet og det med lærerstuderende, som bor i et nærområde, det er et umådeligt stort rekrutteringspotentiale for en kommune, siger Thomas Adelskov.

Han afviser, at det for Odsherred Kommune handler om løn- og arbejdsvilkår, når det er svært at tiltrække læreruddannet personale til kommunens skoler:

- Vi har ikke mulighed for at bryde overenskomsterne – men jeg synes, vi giver en række gode muligheder. Vi indgik som en af de første kommuner efter konflikten i 2013 en rigtig fin og lukrativ lærertidsaftale for lærerne, siger Adelskov og minder samtidig om, at det trods alt "ikke er de rene amatører", Odsherred Kommune ansætter i manglen på lærere.

- En væsentlig del af dem, som vi har ansat, har nogle andre kompetencer indenfor undervisningsfeltet – de har nogle faglige kompetencer, der gør, at de godt kan dække området.

Af analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremgår det, at det især er personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der i stigende omfang varetager undervisningen i folkeskolen. 10,6 procent af undervisningen i folkeskolen varetages af personer, der har grundskolen eller en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Det er en fordobling sammenlignet med for ni år siden.

Undervisere, der har en anden uddannelse end en læreruddannelse, udgør tilsvarende 7,5 procent af det samlede antal undervisere, hvoraf de fleste, 42,2 procent, har en lang, videregående uddannelse.

Afstand til uddannelse betyder ikke alt

Det var i regi af det, som i dag hedder Professionshøjskolen Absalon, at seminariet i Holbæk lukkede i 2014 – og det er også her, man finder regionens to tilbageværende læreruddannelser beliggende i Roskilde og Vordingborg.

Rektor Camilla Wang medgiver til dels argumentet om, at afstanden til uddannelser gør det svært at tiltrække lærere for blandt andet Odsherred Kommune.

- Men når det er sagt, så har læreruddannelsens helt generelt – også på landsplan – svært ved at rekruttere de studerende, der er brug for til de lærerjobs, der er. Derfor tror jeg også, det handler om, at lærerjobbet ikke er attraktivt for tilstrækkeligt mange unge, som betyder, vi har en generel mangel på lærere.

Ser man til Vordingborg, så har byen trods et seminarium det laveste antal læreruddannede lærere per underviser i kommunens skoler ifølge opgørelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Det understreger, at det ikke kun handler om, hvor uddannelsen ligger – men også om det er et job, man synes, er attraktivt, siger rektoren og tilføjer:

- At kommunerne også begynder at se på deres skolevæsen og de lærerjobs, de har – og kommer op på hesten i forhold til at gøre det attraktivt at få job som lærer i en given kommune – det vil betyde helt vildt meget. Læreruddannelsen er trods alt kun fire år ud af et meget langt arbejdsliv.

Ifølge Camilla Wang er tanken om at genetablere en læreruddannelse i det Vestsjællandske område ikke udelukket. Absalon ser således på muligheden for at anlægge en læreruddannelse i dette område – dog med det faktum in mente, at ungdomsårgangene i de kommende år bliver mindre – sammenholdt med at man allerede i dag har ledige studiepladser i både Vordingborg og Roskilde.

Hverken formanden for lærerkredsen i Vordingborg Kommune eller borgmester Mikael Smed (S) har haft mulighed for at medvirke til denne artikel.