Badning frarådes efter fund af giftige stoffer ved medicinalfirma

Der er fundet giftige PFAS-stoffer i et moseområde mellem kysten og medicinalfirmaet Lundbeck. Derfor frarådes badning nu på en nærliggende strand.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Badning frarådes. Mulig forurening

Sådan står der på nogle opsatte skilte ved stranden på Nordre Strandvej nær Lumsås. 

quote Vi er nervøse for, at forureningen har bredt sig

Else Andersen, afdelingsleder for natur, vand og klima hos Odsherred Kommune

Der er ifølge Odsherred Kommune fundet for høje værdier af PFAS i et nærliggende naturområde. 

Derfor kan kommunen ikke udelukke, at forureningen spredes via vandløb ud i havet.

Sådan ser skiltene ud langs havet.
Sådan ser skiltene ud langs havet. Foto: Ida Valsted - TV2 ØST

Meldingen vækker bekymring hos formanden for grundejerforeningen Lumsås Lyng, eftersom mange sommerhusejere bruger stranden hele året rundt.

- Det er utrolig ubehageligt at få at vide, siger Lars Hermind. 

Dette er området, hvor Odsherred Kommune fraråder badning.
Dette er området, hvor Odsherred Kommune fraråder badning. Foto: Grafik: Odsherred Kommune

Han har fået flere henvendelser fra andre sommerhusejere, og har derfor sat sig for at undersøge sagen nærmere. 

- Jeg skal finde ud af, om min morgenbadetur er forsvundet for evigt, siger Lars Hermind.

Tester ikke alt badevand

Fundet er sket i forbindelse med en kortlægning af forurening på medicinalfirmaet Lundbecks område.

To steder på grunden har styrelsen fundet høje indhold af PFAS i både jord og grundvand, som har spredt sig til et naturbeskyttet moseområde.

En del af det PFAS-forurenede overfladevand fra Lundbeck udledes ifølge Miljøstyrelsen til Kattegat cirka 300 meter ude fra stranden via en havledning, og det bekymrer kommunen.

Hvad er PFAS?

PFAS er en samlebetegnelse for en række fluorholdige, svært nedbrydelige og miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFOS.

Stofferne er alle syntetisk fremstillede og er siden 1950'erne blevet anvendt i en lang række produkter, hvor det især har haft en overfladebehandlende eller isolerende effekt.

En forhøjet koncentration af PFAS kan give forhøjet kolesterol- og levertal, og det anses for også at øge risikoen for at udvikle visse former for kræft.

Samtidig er PFAS særligt farligt for fostre og børn, da det kan forringe effekten af børnevaccinationer, nedsætte fødselsvægten og øge risikoen for abort.

- Vi er nervøse for, at forureningen har bredt sig til et udløb ned til stranden, siger Else Andersen, der er afdelingsleder for natur, vand og klima hos Odsherred Kommune.

Fordi kommunen kun er forpligtet til at holde øje med badevandskvaliteten på kommunale strande, har de kun lavet undersøgelser på en den nærmeste badestrand ved Sonnerup Skov.

Lundbeck opkøbte i 1961 et tidligere mejeri i Lumsås, hvor de sidenhen har udvidet deres produktionsområde.
Lundbeck opkøbte i 1961 et tidligere mejeri i Lumsås, hvor de sidenhen har udvidet deres produktionsområde. Foto: Ida Valsted - TV2 ØST

Her fandt de efter en test den 29. februar ikke nogle tegn på PFAS, men kommunen vælger alligevel at fraråde badning i det område, der ikke er testet. 

- Vi ligger inde med noget viden om, at der er den her forurening, som stadigvæk breder sig og er ved at blive afgrænset. Vi synes ikke, at vi kan ligge inde med den viden uden at gøre offentligheden opmærksomme på det, siger Else Andersen.

Vidste det allerede i februar 

Informationen om de nye PFAS-fund fik kommunen tilbage i februar, hvorefter kommunen testede den nærliggende badestrand. 

Dog er skiltene om badning frarådes først blevet sat op lidt over en måned senere. 

- Der er simpelthen gået proces i den. Det har taget tid, også mere tid, end jeg havde håbet det ville tage, siger Else Andersen. 

Else Andersen er afdelingsleder for natur, vand og klima hos Odsherred Kommune.
Else Andersen er afdelingsleder for natur, vand og klima hos Odsherred Kommune. Foto: Ida Valsted - TV2 ØST

Afdelingslederen siger selv, at hun ikke er den rette til at svare på, hvad det kan have af konsekvenser, hvis man har badet i vand med PFAS. 

Men hun har et råd, hvis man efter de nye oplysninger skulle være bekymret efter at have badet i vandet. 

- Man kan altid i første omgang tage kontakt til egen læge. 

Beslutningen om opsætningen af skiltene er også taget med Styrelsen for Patientsikkerheds anerkendelse.  

Her kommer de giftige stoffer fra

I en mail skriver Thomas Mikkel Mortensen, der er pressechef hos Lundbeck, at forureningen stammer fra firmaets brug af PFAS-holdigt brandslukningsskum for mere end 12 år siden. 

Derfor har forureningen ifølge Lundbeck selv ikke noget med virksomhedens nuværende produktion at gøre. 

Læs også
Hun var én af dem med allermest PFOS i blodet - sådan har hun det i dag
Læs også
Hun var én af dem med allermest PFOS i blodet - sådan har hun det i dag

Derudover oplyser Thomas Mikkel Mortensen, at Lundbeck samarbejder med myndighederne, som har iværksat en række tiltag for at afgrænse forureningen.

Odsherred Kommune har gjort Miljøstyrelsen opmærksom på deres bekymring og bedt styrelsen om at afgrænse den del af forureningen, der kan lede ud i havet.

Stranden nær Lumsås.
Stranden nær Lumsås. Foto: Ida Valsted - TV2 ØST

På nuværende tidspunkt har kommunen ingen tidshorisont for, hvornår anbefalingen bliver ophævet, eftersom det kommer an på Miljøstyrelsens nærmere undersøgelser. 

Sender indskærpelse til Lundbeck

Miljøstyrelsen er nu ved at udarbejde et varsel om undersøgelsespåbud til Lundbeck for at undersøge, om PFAS-forureningen fra moseområdet kan måles i drænvandet på stranden.

Samtidig oplyser styrelsen til TV2 ØST, at de har sendt en indskærpelse til Lundbeck om at indsende en ansøgning om ny udledningstilladelse for blandt andet overfladevand, da der er fundet PFAS i vandet på fabriksområdet.

Læs også
Verdens største insulinfabrik kunne være endt i Flensborg
Læs også
Verdens største insulinfabrik kunne være endt i Flensborg

- For at begrænse forureningens spredning i jord og grundvand arbejder Miljøstyrelsen på at meddele påbud til virksomheden om at iværksætte afværge overfor de fundne forureninger hos Lundbeck, skriver styrelsen i en mail til TV2 ØST.

Sådan så produktionsområdet ved Lumsås ud i 1988.
Sådan så produktionsområdet ved Lumsås ud i 1988. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto/Det Kongelige Bibliotek

- Miljøstyrelsen meddelte i fredags den 12. april 2024 endeligt påbud om at virksomheden skal foretage afværgeoppumpning og rensning af grundvand for PFAS for det ene af de to hot-spotområder, tilføjer styrelsen.

Der vil ifølge styrelsen blive meddelt et tilsvarende påbud om etablering af afværgeforanstaltninger i det andet hot- spotområde hos Lundbeck.


Nyhedsoverblik