Vejdirektoratet varsler broarbejde uden store trafikale problemer

Broerne, som binder de danske øer sammen, kan holde i mere end 100 år. Det kræver dog regelmæssig vedligehold. I år skal to broer her i regionen serviceres.

Hvert år igangsætter Vejdirektoratet en række vedligeholdelsesarbejder på de statslige broer og tunneler. I år står ti større broer og tunneler overfor at skulle gennemgå en række broarbejder som et led i det løbende vedligeholde af broerne.

quote Vores designkrav til broer er 120 år. Men det er som med huse og biler – det skal serviceres regelmæssigt

Niels Højgaard Pedersen, afdelingsleder, Vejdirektoratet

- Hvert år underkaster vi en del af broerne og tunnelerne et større vedligehold ud fra de behov, der er blevet klarlagt i vores tilstandsanalyser af dem – og naturligvis med det hovedformål, at de bestandigt fremstår i funktionsdygtig og trafiksikker stand, forklarer afdelingsleder Niels Højgaard Pedersen til TV2 ØST.

Her i regionen omfatter arbejdet i år Stege Storebro på Møn, der forbinder Stege og Lendemarke, samt Svingbroen i Næstved.

- Vi overvåger hele tiden tilstanden på vores store broer og tunneler og anvender i den forbindelse også ny teknologi som for eksempel droner, da det er vigtige bygværker med væsentlig betydning for både den regionale og den nationale infrastruktur, tilføjer Niels Højgaard Pedersen.

I den forbindelse er det fundet nødvendigt at gennemføre en udskiftning af det hydrauliske anlæg på Stege Storebro. Broen er en klapbro, og det er de hydrauliske anlæg til broklapperne, der trænger til en udskiftning.

- Det er reelt total udskiftning af det hydrauliske anlæg til de stempler, der får broen til at køre op og ned, forklarer afdelingslederen.

Stege Storebro blev åbnet for biltrafik i 1980. Broen er en klapbro og i år skal hydraulikken til disse broklapper udskiftes.
Stege Storebro blev åbnet for biltrafik i 1980. Broen er en klapbro og i år skal hydraulikken til disse broklapper udskiftes. Foto: Vejdirektoratet 

Sidste efterår var Stege Storebro fuldstændig afspærret for såvel bilister som cyklister og fodgængere i perioden 20. september til 9. oktober, som følge af malingsreparationer af broens klapfag – men trafikken bliver ikke generet i år:

- Det vil ikke påvirke trafikken særlig meget, hvis overhovedet. Meget vil foregå under broen, uden det påvirker trafikken, tilføjer afdelingslederen fra Vejdirektoratet.

Imens arbejdet står på, vil skibe ikke kunne passere broen – men ifølge Niels Højgaard Pedersen er det også stort set kun skibe til Stege Skibsværft, der betjener sig af at kunne sejle gennem broen, hvorfor det også er værftet, der i dagligdagen står for at betjene broen på vegne af Vejdirektoratet.

Foruden de to broer her i regionen omfatter vedligeholdelsesarbejderne:

Styrehus fjernes

I Næstved må trafikanterne imidlertid forberede sig på, at der i perioder fra august til oktober vil være begrænset plads på broen over kanalen ved Ringvejen – bedre kendt som Svingbroen.

- Der skal laves nogle nedløbsriste på broen. Det giver lidt indsnævring til et spor i arbejdstiden – men udenfor arbejdstid er begge spor være farbare. Vi kommunikerer i fornuftig tid, inden vi går i gang. Derudover vil vi tilrettelægge arbejdet uden for myldretiden, siger Niels Højgaard Pedersen.

- Og så fjerner vi noget af det gamle brostyrehus. Den bro blev oprindelig lavet til at blive styret lokalt – men man fandt ud af, at det var mere hensigtsmæssigt at styre broen fra Karrebæksminde. Det er de samme personer, som styrer Græshoppebroen (broen til Enø, red.)

Når vedligeholdelsesopgaverne er gennemført, vil broerne og tunnellerne have en forlænget levetid.

- Vores designkrav til broer er 120 år. Men det er som med huse og biler – det skal serviceres regelmæssigt, sådan har vores broer det også, siger Niels Højgaard Pedersen.

Foruden de to broer her i regionen omfatter vedligeholdelsesarbejderne:

I 2021 vil Vejdirektoratet gennemføre vedligehold på en række danske broer og tunneler.
I 2021 vil Vejdirektoratet gennemføre vedligehold på en række danske broer og tunneler. Foto: Vejdirektoratet