Region maner til ro - frygter ikke lige så alvorlig PFOS-forurening som i Korsør

25 steder her i landsdelen skal undersøges for det giftige stof PFOS. Men naboerne har ingen grund til bekymring, lyder det.

Fredag kunne Danske Regioner fremlægge en liste på 25 steder her i sendeområdet, der skal undersøges for det miljø- og sundhedsskadelige stof PFOS.

PFOS er kommet i fokus efter omfattende forurening med stoffet på og omkring brandskolen i Korsør. 

Siden har Danske Regioner udarbejdet en liste over brandøvelsespladser i hele landet i et forsøg på at kortlægge yderligere kilder til forurening med den svært nedbrydelige kemi, som har været at finde i brandskum frem til 2011.

PFOS er blandt andet under mistanke for at forårsage kræft og svække immunforsvaret.

Selvom de mest alvorlige forekomster til dato er fundet i Korsør i Slagelse Kommune, så er det, når man kigger på opgørelsen af antallet af brandøvelsespladser, Næstved Kommune, der tegner sig for flest adresser med mulig PFOS-forurening, heriblandt Beredskabsstyrelsens lokationer på adressen Bag Bakkerne og i Ladby nordvest for Næstved.

Trods alvorlige beretninger fra Korsør, hvor stoffet har fundet vej til mennesker gennem græssende kødkvæg på en eng nær brandskolen, er der dog ikke umiddelbart bekymring for situationen blandt naboerne i Næstved.

- Vi har boet her i 30 år og været nabo til dem (Beredskabsstyrelsen, red.) – jeg tænker, at der er rimeligt styr på det, da vi ikke dyrker egne grøntsager eller fødevarer her i vores have. Så det er ikke noget, der ligger os tungt på sinde, siger Jeanett Barnes, der bor med udsigt til Beredskabsstyrelsens øvelsesterræn.

- Jeg synes, det er fint, det bliver undersøgt.

Parret Jeanett Barnes og Kim Hansen har boet nabo til Beredskabsstyrelsen i 30 år. Her frygter man dog ikke for en eventuel forurening med PFOS.
Parret Jeanett Barnes og Kim Hansen har boet nabo til Beredskabsstyrelsen i 30 år. Her frygter man dog ikke for en eventuel forurening med PFOS. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Samme holdning har Lene Christensen, der også bor, så hun kan se over til Beredskabsstyrelsen.

- Der er jo ikke nogen, der spiser noget af det, der er derovre – så nej, det har vi ikke tænkt så meget over, siger hun og tilføjer:

- Det er noget andet, når de spiser kødet, hvor kørerne har græsset på de steder (med PFOS-forurening, red.) – det gør de jo ikke derovre. Der leger de bare.

Lene Christensen er nabo til Beredskabsstyrelsen. Selvom der skulle være brugt brandskum med PFOS på området påpeger hun, at der hverken går græssende dyr eller avles grøntsager på området.
Lene Christensen er nabo til Beredskabsstyrelsen. Selvom der skulle være brugt brandskum med PFOS på området påpeger hun, at der hverken går græssende dyr eller avles grøntsager på området. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Nu starter undersøgelser 

Som følge af stoffets meget skadelige virkninger har PFOS skabt stor bekymring blandt mange i Korsør. Men hvad angår de 24 andre steder i TV2 ØST's sendeområde, er der ikke grund til at gå i hverken panik eller være bange med den viden, man har på nuværende tidspunkt. Det mener de i Region Sjælland, der sammen med de øvrige regioner har stået for udarbejdelsen af listen over brandslukningspladser - også selvom mange af stederne ligger tæt på boliger.

- Jeg synes ikke, de (naboerne, red.) skal tage sig nogle specielle forholdsregler. Korsør-sagen har været en særlig sag med ret mange uheldige omstændigheder, og med forbehold for,  at vi ikke har været nede i de her lister endnu, så vil det overraske mig, hvis vi finder rigtig meget á la Korsør, forklarer Henrik Jannerup, chef for jordforurening og grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland.

- Det eneste vi ved, det er, at der har været brandskoler – men vi har ikke nogen viden om, at der er forurening. Derfor vil jeg ikke være bekymret, siger Henrik Jannerup.

Henrik Jannerup, chef for jordforurening og grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland, understreger, at listen med de 25 lokationer her i sendeområdet alene fortæller, at der ligger en brandslukningsplads. Den siger intet om forureningen.
Henrik Jannerup, chef for jordforurening og grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland, understreger, at listen med de 25 lokationer her i sendeområdet alene fortæller, at der ligger en brandslukningsplads. Den siger intet om forureningen. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Han fortæller videre, at listen skal bruges til at kortlægge, hvilke områder der først og fremmest bør undersøges nærmere.

- Processen er, at nu går vi dybere ned i sagerne. Det er vi begyndt på nu – og vi forventer at blive færdige ud på efteråret. Og så er det meningen, at vi skal prioritere de værste af de her grunde og begynde at undersøge dem i starten af det nye år.

Flere Korsør-sager kan dukke op

På landsplan er 145 lokaliteter udpeget med henblik på nærmere undersøgelse for spor efter PFOS. Produktionen af brandskum med PFOS blev forbudt i 2005, men eventuelle lagre med PFOS-holdigt brandskum måtte opbruges frem mod 2011.

quote Det eneste vi ved, det er, der har været brandskoler – men vi har ikke nogen viden om, der er forurening

Henrik Jannerup, chef for jordforurening, Region Sjælland

På brandskolen i Korsør, hvor omfanget af forurening har vist sig markant, blev det sidste brandskum med PFOS anvendt i 2001.

Alligevel har man i prøver udtaget i løbet af i år kunnet udfinde værdier langt over grænseværdierne – selv på steder, hvor Slagelse Kommune har været i gang med at oprense for stoffet – efter problemet blev kendt.

Chancen for, at der blandt landets 145 brandslukningspladser er sket forurening med PFOS i samme omfang som i Korsør, kan ikke afvises, lyder det fra chefkonsulent Søren Dyreborg.
Chancen for, at der blandt landets 145 brandslukningspladser er sket forurening med PFOS i samme omfang som i Korsør, kan ikke afvises, lyder det fra chefkonsulent Søren Dyreborg. Foto: Frederik Hagedorn-Poulsen - TV2 ØST

Det er ingeniørvirksomheden Niras, der har stået for målingerne af PFOS i Korsør. Det er formentlig også dem, der skal forestå eventuelle målinger, så snart det er kortlagt, hvorvidt brandskum med PFOS overhovedet har været anvendt på den enkelte brandslukningsplads.

Hvorvidt borgerne ifølge Niras bør frygte flere eksempler, som det i Korsør lyder svaret dog:

- Det kan vi ikke afvise. Men det skulle ikke undre mig, at der dukker en eller to sager mere op omkring det her, hvor man kan sige, at der skal gøres noget ved det, siger chefkonsulent Søren Dyreborg og tilføjer:

- I første omgang tror jeg ikke, man skal være bekymret over det her. Men det må vi prøve at se, når vi får lavet de forskellige undersøgelser her.

De første undersøgelser af brandslukningspladser her i sendeområdet forventes klar til næste forår.