Planer om kæmpe solcelleanlæg lagt i skuffen

Der kommer ikke noget solcelleanlæg ved Nylandsmose ved Næstved, medmindre loven ændres. Det står klart efter et møde med Bolig- og Planstyrelsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Planerne om et 166 hektar stort solcelleanlæg i Nylandsmose ved Næstved er sat i bero på ubestemt tid. Det sker, fordi anlægget ikke kan opføres indenfor reglerne på området. 

I februar gjorde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) indsigelse mod opførslen af solcellerne, fordi det ville have for stor negativ indvirkning på naturen.

quote Vi har taget sagen til efterretning og lagt den i skuffen. Vi arbejder ikke videre på den, medmindre der kommer en ny lovgivning på området.

Tine Højlund Pedersen (S), formand for Plan- og Erhvervsudvalget, Næstved Kommune

Arealet ved Nylandsmose ligger i den såkaldte kystnærhedszone, hvor man normalt ikke må bygge, medmindre der er en særlig grund til det. Derudover er området udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Strøm til 37.500 husstande

De argumenter ønskede Næstved Kommune at udfordre og holdt i starten af april møde med Bolig- og Planstyrelsen, men mødet kommer ikke til at ændre det faktum, at solceller i Nylandsmose ikke bliver til noget lige foreløbigt. 

- Bolig- og Planstyrelsen vurderer ikke, at det er muligt at frafalde indsigelsen mod det aktuelle planforslag, hvor særligt den forslåede placering er i strid med reglerne for planlægning i kystnærhedszonen. Ligeledes vurderer Miljøstyrelsen, at indsigelsen bør fastholdes, da det ikke har været muligt at godtgøre, at solcelleanlægget ikke forringer fjordlandskabets karakter væsentligt, lyder det blandt andet i referatet fra mødet.

Det var Gavnø Slot, der ville leje jorden ud til anlægget, som ifølge sagsfremstillingen kunne producere 150 MWh, svarende til det årlige forbrug i cirka 37.500 husstande.

Lagt i skuffen

I Næstved Kommune mener Tine Højland Pedersen (S), der er formand for Plan- og Erhvervsudvalget, at de havde taget  hensyn til både kystnærhedszonen og det, at området er bevaringsværdigt, men Bolig- og Planstyrelsen er altså uenig.

- Vi har taget sagen til efterretning og lagt den i skuffen. Vi arbejder ikke videre på den, medmindre der kommer en ny lovgivning på området, siger Tine Højlund Pedersen.

- Jeg er ærgerlig på hele klimaets vegne og hele den bæredygtige omstilling til mere grøn energi, lød det fra hende allerede i februar, da ministeren kom med sin indsigelse mod projektet.

Hvis Næstved Kommune skal tage stilling til en eventuel ny placering af solceller, skal folkene bag planerne ansøge på ny.