Kommune havde godkendt solcelleanlæg - nu har minister sat en stopper for projektet

Næstved Kommune havde godkendt solcelleprojektet i Nylandsmose. Nu er projektet dog stoppet til glæde for flere borgere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det var planen, at et næsten 200 hektar stort solcelleanlæg skulle opføres ved Nylandsmose i Næstved Kommune. Planerne var godkendt af kommunen, men projektet bliver med stor sandsynlighed alligevel ikke til noget. 

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) mener nemlig, at solcelleanlægget vil have en for stor negativ påvirkning på naturen.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal have store ambitioner på klimaomstillingen, men det skal ikke ske på bekostning af vores naturlandskaber og vores kyster, siger han.

Læs også
Byrådspolitikerne har stemt: Solceller ved Gavnø Gods kan blive en realitet
Læs også
Byrådspolitikerne har stemt: Solceller ved Gavnø Gods kan blive en realitet

Bevaringsværdigt landskab

Det er Gavnø Gods, der havde planer om at leje jord ud til et firma, som vil opføre solcellerne.

Arealet ved Nylandsmose ligger dog i den såkaldte kystnærhedszone, hvor man normalt ikke må bygge, medmindre der er en særlig grund til det. Derudover er området også udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Det mener Næstved Kommune, at man har taget stilling til. Derfor ærgrer det formanden for Plan- & Erhvervsudvalget i Næstved Kommune, at projektet nok ikke bliver en realitet.

- Jeg er ærgerlig på hele klimaets vegne og hele den bæredygtig omstilling til mere grøn energi, siger formand Tina Højlund Pedersen (S).

Formanden for Plan- & Erhvervsudvalget i Næstved Kommune, Tina Højlund Pedersen, ærger sig over, at projektet bliver stoppet. Kommunen mener ellers, de havde taget hensyn til loven.
Formanden for Plan- & Erhvervsudvalget i Næstved Kommune, Tina Højlund Pedersen, ærger sig over, at projektet bliver stoppet. Kommunen mener ellers, de havde taget hensyn til loven.

Ifølge Tina Højlund Pedersen ville anlægget blive trukket lidt tilbage fra kysten og afgrænset af skov på den ene side og et grønt bælte på den anden. Samtidig bor der ikke mange mennesker i området.

- Vi synes, vi har taget de hensyn, der bliver refereret til i loven med tekniske anlæg, vindmøller, og at der har været givet tilladelse til tilsvarende anlæg andre steder i landet. 

Til det svarer indenrigs- og boligministeren:

- Man må ikke bygge så tæt på kysten og i et bevaringsværdigt landskab, og så har jeg sagt, at det kan man ikke få lov til. Det har sådan set været gældende lov, siden den her sag startede. Nu er jeg så den, der træffer den endelige beslutning, siger han.

Glade beboere

Den beslutning glæder flere af de beboere, der i flere år har kæmpet mod projektet, blandt andre Helene Weiss Johansen.

- Det var dagens glædelige nyhed, siger Helene Weiss Johansen, der er talsmand for den borgergruppe, der har kæmpet imod planerne.

Læs også
Ornitologer klager til EU som følge af solcelleplaner ved Gavnø Gods
Læs også
Ornitologer klager til EU som følge af solcelleplaner ved Gavnø Gods

- Laver man et solcelleanlæg herude, ville det være et gigantisk anlæg på et nettoareal på 166 hektar, så bliver det meget voldsomt. Det opsluger faktisk landskabet, siger Helene Weiss Johansen.

Gavnø Gods håber dog stadig, at projektet bliver en realitet. Baronesse Helle Reedts-Thott skriver i en mail, at de vil indgå i en positiv dialog med kommunen og Bolig- og Planstyrelsen.

Flere beboere er glade for, at projektet ikke ser ud til at blive til noget.
Flere beboere er glade for, at projektet ikke ser ud til at blive til noget.

Nyhedsoverblik