¨

Ny friskole stiftet – nu er navn og bestyrelse på plads

Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Foreningen bag en ny friskole i Holme-Olstrup har nu valgt bestyrelse, navn og værdier. Nu mangler de bare finansiering og et sted at bo.

Høj faglighed. Tryghed og rummelighed. Og inddragelse af natur, motion og bevægelse i undervisningen.

Det er kerneværdierne i den nye friskole i Holme-Olstrup, som en forening arbejder på at etablere i byen.

Skolens profil blev fastlagt torsdag aften, hvor omkring 40 borgere mødte op til et møde for at vise deres støtte til arbejdet. Her blev der også valgt en bestyrelse, som består af syv medlemmer og to suppleanter.

Vi regner med, at den kommer til at hedder Holme-Olstrup Privatskole

Martin Kielsgaard Sørensen, står i spidsen for en gruppe, der arbejder på at lave en friskoleskole i Holme-Olstrup

Hvor skal skolen ligge?

I skrivende stund bliver der også arbejdet på at finde et sted, hvor skolen skal bo. Allerhelst vil foreningen bag, at skolen skal ligge placeret på Stationsvej, hvor den nu lukkede folkeskole lå.

- Det er de bedste egnede lokaler og nogle rigtig gode bygninger, siger Martin Kielsgaard Sørensen, som står i spidsen for en gruppe, der arbejder på at lave en friskoleskole i Holme-Olstrup.

Men dén idé er kommunen ikke helt med på:

- Kommunen planlægger at lade Døgndiamanten (døgninstitution, red) flytte ind på den lukkede Holme-Olstrup Skole. Vi har haft en dialog om, hvorvidt vi kunne flytte ind der, men vi har mødt politisk modstand, siger Martin Kielsgaard Sørensen.

Kommunen har dog ikke truffet en endelig afgørelse om, hvad lokalerne på Stationsvej skal bruges til, men hvis friskolen ikke får grønt lys, så har foreningen har en plan B.

- Vi har et alternativ, som vi også arbejder på, og vi regner med, at vi inden for den næste måned kan fortælle, hvor vi skal bo, siger Martin Kielsgaard, som dog endnu ikke kan løfte sløret for planerne.

Hvad skal skolen hedder?

Den nye bestyrelse skal også nedfælde nogle vedtægter, som skal besluttes og godkendes inden 1. december.

- Men vi regner med, at det kommer på plads i løbet af kort tid, siger Martin Kielsgaard Sørensen.

Hvad angår navner til den nye skole, er det på plads.

- Vi regner med, at den kommer til at hedder Holme-Olstrup Privatskole. Privatskole er bedre end friskole i forhold til den profil, vi nu har skrevet. Det kan måske tiltrække flere elever, siger Martin Kielsgaard Sørensen.

HVAD ER EN FRISKOLE?

 • Friskoler er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Som oftest er friskolerne opstået som et forældreinitiativ på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt.
   
 • Friskolerne er dermed et alternativ til folkeskolen og fungerer under Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne "skal stå mål med undervisningen i folkeskolen".
   
 • I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især Christen Kold og N.F.S. Grundtvig spiller en rolle som inspiratorer. 
   
 • I dag afspejler friskolerne en bred vifte af skoler grundlagt på forskellige livs- og værdigrundlag: grundtvig/koldske friskoler, Rudolf Steiner skoler, lilleskoler, flersprogede friskoler, adventist skoler, skoler med særligt pædagogisk grundsyn og mange flere.
   
 • Skolerne afgør frit, hvilke elever de vil optage, fordi udgangspunktet er, at familie og skole skal samarbejde om opgaven. Det kræver, at der er overensstemmelse mellem familiens og skolens værdier.

 

Kilde: Dansk Friskoleforening.

Hvor skal pengene komme fra?

Planen er, at skolen skal åbne i august næste år. Inden da skal finansieringen være på plads.

Vi får jo ikke tilskud lige med det samme, når vi starter op, så vi skal ud og have fat i nogen, der vil skyde penge i det

Martin Kielsgaard Sørensen, står i spidsen for en gruppe, der arbejder på at lave en friskoleskole i Holme-Olstrup

- Vi får jo ikke tilskud lige med det samme, når vi starter op, så vi skal ud og have fat i nogen, der vil skyde penge i det. Eventuelt en bank, der vil give os en god kassekredit. Men det er vi i dialog med Friskoleforeningen om, hvordan vi skal gøre, siger Martin Kielsgaard Sørensen.

Når vedtægterne er på plads, og der er afholdt generalforsamling, kan elever skrives op til skolen.

- Det, vi tænker lidt på, er at opkræve et gebyr eller lignende i forbindelse med opskrivningen. Vi kan også søge fonde eller få lokalbefolkningen til at låne os penge. Vi har hørt om flere modeller, som andre har benyttet sig af, siger Martin Kielsgaard Sørensen.

Hvem skal være leder af skolen?

Derudover skal skolen også have ansat det pædagogiske personale og have fundet nogle gode lærer og en egnet skoleleder.

- Det, vi leder efter, er en, der er god til at starte sådan noget her op, og som synes, det er spændende. Det kan være, vi leder efter en ny profil senere hen, der skal sørge for vedholdenhed, siger Martin Kielsgaard.

Når jeg møder folk ude i byen, spørger de interesserede ind til, hvor langt vi er

Martin Kielsgaard Sørensen, står i spidsen for en gruppe, der arbejder på at lave en friskoleskole i Holme-Olstrup

Ifølge initiativtageren har lokalbefolkningen taget godt imod idéen om den nye skole.

- Når jeg møder folk ude i byen, spørger de interesserede ind til, hvor langt vi er. Jeg møder egentlig ikke nogen modstand. Det er kun fra politikernes side.

Målet er at få etableret en god skole og få skabt en god økonomi i skolen, så den kan blive ved i mange år.

- Det mener jeg godt kan lade sig gøre qua vores placering. Vi har jernbanen, busser, ligger tæt på Næstved. Oplandet er stort, og vi har alle pendlerne, der kører igennem byen hver dag.

Foreningen forventer, at der åbnes op for indskrivninger inden første december.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App