¨

Miljøstyrelsen erkender fejl efter kritik fra landbruget

Miljøstyrelsen måler landmændenes udledning af blandt andet kvælstof her i Karrebæk Fjord. Foto: Johnny Boje Jensen

Miljøstyrelsen erkender at have lavet en fejl. Det var uhensigtsmæssigt at placere opgravet havbund fra sejlrende ved styrelsens egne målestationer.

Landmand Jens Henrik Madsen kritiserede i sidste uge Miljøstyrelsen for at lade Næstved Havn placere opgravet havbund fra en sejlrende tæt på de målestationer, der blandt andet holder øje med landbrugets udledninger af kvælstof.

Landmanden frygtede, at den opgravede havbund indeholdt stoffer, der ville have indvirkning på målingerne af forureningen i Karrebæk Fjord, for målingerne bruges blandt andet til at regulere landmændenes udslip af kvælstof.

Miljøstyrelsen beklager fejlen og har nu rettet henvendelse til Kystdirektoratet om, at de skal revurdere tilladelsen til den såkaldte bypass af sandet i Karrebæk Fjord. En tilladelse, der er blevet givet på baggrund af en anbefaling fra Miljøstyrelsen selv.

Kontorchef: - Det er bare uhensigtsmæssigt 

Helle Pilsgaard, der er kontorchef i Miljøstyrelsen, fortæller, at det er en menneskelig fejl, der er skyld i, at man vurderede, at Næstved Havn godt kunne placere sand fra sejlrenden, hvor målestationerne er sat op. 

Vi har simpelthen ikke fået spurgt de kollegaer, der sidder og arbejder med vores målestationer, hvad det kan betyde

Helle Pilsgaard, kontorchef, Miljøstyrelsen.

- Vi har simpelthen ikke fået spurgt de kollegaer, der sidder og arbejder med vores målestationer, hvad det kan betyde, siger Helle Pilsgaard og kalder det uhensigtsmæssigt, at havbundsmaterialet fra sejlrenden er blevet placeret, hvor målestationerne står. 

- Det er for eksempel sådan nogle målestationer, der skal måle, hvor langt ud ålegræsset vokser, og sandet kommer til at ligge oven på ålegræsset og oven på vores målestationer, og det er bare uhensigtsmæssigt, siger kontorchefen.

Artiklen fortsætter under videoen.

00:23

Landmand Jens Henrik Madsen kalder Miljøstyrelsens beregninger for falske.  Foto: Tina Mortensen - TV ØST

Luk video

Helle Pilsgaard fortæller, at fejlen ikke vil få betydning for landmændene, for målingerne af deres udledning vil ikke blive påvirket af en mulig forøgelse af for eksempel stoffet TBT, der kommer fra skibes bundmaling, i sandet fra sejlrenden.

- De vandområdeplaner, som vi skal i gang med at lave for den næste periode, de bliver baseret på data fra 2012 til 2018, og Næstved Havn er først begyndt at lave denne her oprensning i 2019, så det kommer ikke til at betyde noget for landmændene, siger kontorchefen. 

Hun lover, at man i fremtidige vurderinger, der baseres på tal fra 2019, vil tage højde for fejlen.  

Opgravet havbund skal deponeres på åbent hav

Når Næstved Havn renser op i sejlrenden i Karrebæk Fjord, skal de placere det sand, de fjerner i bunden af sejlrenden, et andet sted.  

Miljøstyrelsen har slået fast, at sandet indeholder en forholdsvis lille andel af miljøfremmede stoffer, og derfor kunne det godt fjernes ved en såkaldt bypass, hvor man lægger sandet tæt på det sted, hvor man har gravet det op.

- Man lægger det med strømretningen, der hvor det alligevel ville være blevet flyttet hen med tiden af strømmen, forklarer Helle Pilsgaard.

Hvis andelen af miljøfremmede stoffer i den opgravede havbund er for høj, deponeres sandet på land, og hvis det har en middelværdi, så placeres det på en plads, der er udpeget til det ude på det åbne hav.

Miljøstyrelsen har anbefalet, at man i stedet for at bypasse sandet fra sejlrenden ved Næstved Havn, som man gør nu, i stedet placerer det på åbent hav uden for Karrebæk fjord.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App