Elever kan nu indberette mulige krænkelser i Herlufsholm-sag

Der bliver lavet en uvildig advokatundersøgelse af Herlufsholm, efter at elever har fortalt om krænkelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Hvis man har viden om krænkelser eller selv mener at være blevet udsat for en som elev på Herlufsholm, er det nu muligt at indberette det.

Det oplyser advokat Henrik Græsdal, der står bag den uvildige advokatundersøgelse af skolen, i en pressemeddelelse.

Han har netop åbnet for indberetningsordningen.

- Jeg vil opfordre alle, der måtte have oplevet eller været vidne til mulige krænkelser på Herlufsholm Skole, til at indberette hændelserne, siger han i meddelelsen.

Opfordring: Meld ind inden 1. juli

Undersøgelsen er blevet igangsat, efter at tidligere elever har fortalt om en kultur med vold, mobning og krænkelser, som har fundet sted på skolen i en årrække.

Eleverne stod frem i en TV 2-dokumentar, som blandt andet førte til, at den daværende rektor måtte forlade skolen.

Herlufsholm
Læs også
Herlufsholm søger en trivselsleder
Herlufsholm
Læs også
Herlufsholm søger en trivselsleder

Der findes ikke umiddelbart en frist for, hvornår indberetninger skal falde. Men advokat Henrik Græsdal opfordrer til, at det sker inden 1. juli.

Det vil være muligt at gøre det anonymt.

En anden fik opgaven først

Ledelsen på skolen kommunikerede kort efter tv-dokumentaren, at man ville have undersøgt nuværende og tidligere elevers oplevelser.

Den kunne nemlig ikke genkende det billede, som dokumentaren fremstillede om Herlufsholm Skole. Sådan lød det på skolens hjemmeside i dagene efter.

TV 2 talte med omkring 50 tidligere elever. Mange var anonyme af frygt for repressalier.

VIDEO: Flere tidligere elever stod frem i en TV 2-dokumentar og kritiserede kulturen på Herlufsholm Kostskole. De berettede om afstraffelser og seksuelle krænkelser.

Advokatundersøgelsen kommer som udgangspunkt til at strække sig fire år tilbage i tiden.

Egentlig skulle undersøgelsen have været lavet af en anden, men advokaten, der indledningsvist var blevet sat på opgaven, Jon Lauritzen, er siden blevet erstattet.

Flemming
Læs også
Tidligere rektor i referat: Usædvanligt højt niveau af sager om vold og voldtægt på Herlufsholm
Flemming
Læs også
Tidligere rektor i referat: Usædvanligt højt niveau af sager om vold og voldtægt på Herlufsholm

Det skyldes, at Jon Lauritzen er partner i samme advokatfirma som en advokat, der er gift med et medlem af Herlufsholms bestyrelse.

Bestyrelsen på skolen ønskede ikke, at der ville kunne rejses tvivl om den uvildige undersøgelse. Derfor har Henrik Græsdal overtaget opgaven.

VIDEO: Efter debatten havde raset et stykke tid, stod Titus Gylvin frem som repræsentant for en gruppe forældre til nuværende elever og efterspurgte nuancer og flere undersøgelser.


Nyhedsoverblik