Borgere får 200.000 kroner til lokale projekter efter eget valg

Næstved Kommune har givet borgerne i to af kommunes sogne tilsammen 200.000 kroner til projekter, som borgerne selv vælger.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Normalt må borgerne i Toksværd og Holme-Olstrup sende en ansøgning til Næstved Kommune, hvis de savner midler til en bænk ved gadekæret, en shelter eller lapningen af en sti.

quote Det er fedt, at politikerne vil give os chancen til selv at bestemme over 200.000 kroner

Kenneth Sørensen, Toksværd

Men i et nyt projekt har Næstved Kommune valgt, at give borgerne 200.000 kroner, som de selv skal forvalte til netop den type projekter.

- Pengene kan gå til de projekter, som borgerne ønsker. Og de projekter, som vi har lyst til, skal føres ud i livet, forklarer Kenneth Sørensen, der sidder med i styregruppen for det såkaldte borgerbudget.

Det er nyt med borgerbudgetter i Næstved Kommune og Toksværd og Holme-Olstrup har fået lov til at være pilotprojekt på det.

- Det er spændende – det er borgerne, der bestemmer, hvilke projekter der skal føres ud i livet. Det er fedt, at politikerne vil give os chancen til selv at bestemme over 200.000 kroner, siger Kenneth Sørensen og tilføjer:

- Jeg håber, det bliver en succes, og at kommunen fremover vil give andre områder samme mulighed.

Kenneth Sørensen
Foto: Katja Højbjerg - TV2 ØST

I de kommende måneder venter der en indstillingsperiode, hvor borgerne kan bringe deres forslag til projekter ind.

Afstemning til september

Styregruppen har opsat en række kriterier for, hvilke projekter der kan komme i betragtning, når alle borgere i de to byer – fra 7. klasse og opefter – til september skal stemme om, hvilke idéer de 200.000 kroner skal bruges til.

Med et borgerbudget-projektet håber både styregruppen og Næstved Kommune at få flere og andre, end dem der normalt er aktive i det lokale foreningsliv, til at deltage.

Derfor bliver der også holdt et informationsmøde i Toksværd Hallen onsdag d. 19. maj fra 19.00-20.30, hvor styregruppen i samarbejde med kommunen vil hjælpe forslagsstillere med at beskrive deres projekt og udarbejde budgettet, så alle de gode ideer bæres frem.

Når borgerbudgettet er afsluttet, skal politikerne på baggrund af erfaringerne tage stilling til, om der fremover skal være borgerbudgetter i Næstved Kommune.

Læs også
Holbæk har løsningen: Sådan skaber man liv i lokalområder
Læs også
Holbæk har løsningen: Sådan skaber man liv i lokalområder

Konceptet med borgerbudgetter opstod ifølge Næstved Kommune så langt væk som i Brasilien i 1980’erne og bruges nu mange steder i verden med øget borgerengagement og mere gennemsigtighed i anvendelsen af de offentlige midler som nogle af resultaterne.

Der har de senere år været gennemført borgerbudgetter i en række danske kommuner herunder heriblandt Holbæk.