¨

Holbæk har løsningen: Sådan skaber man liv i lokalområder

Foto: Holbæk Kommune

1 af 4

Hvordan kan kommunerne skabe liv i lokalområderne? I en workshop på Folkemødet fandt 30 kommunalpolitikere og eksperter 15 løsninger på spørgsmålet.

På årets Folkemøde har Holbæk har fundet ud af, hvordan man skal skabe liv i lokalområderne. Det har de gjort på en workshop i samarbejde med 30 kommunalpolitikere og eksperter, og de kan nu præsentere deres 15 løsningsforslag.

Efter 40 minutters workshop præsenterede de fem arbejdsgrupper deres tre løsningsforslag. Blandt andre var Michael Suhr, der er formand for Projektudvalget for Lokal Udvikling, på podiet for at forklare, hvordan hans arbejdsgruppe var noget frem til sine tre forslag:

1. Vi skal frigive midler til initiativer

- Hvis kommunerne gerne vil have, at borgerne får medbestemmelse, er vi nødt til at give dem et råderum og nogle midler, de kan bestemme over. Det skal være nogle midler, som ikke skal igennem et filter og en kontrol, før borgerne kan bruge dem. Derfor er et konkret forslag, at midlerne skal findes i borgerbudgetteringer, skriver Michael Suhr formand for Projektudvalget for Lokal Udvikling.

2. Vi skal skabe muligheder for egenudvikling

- Det vi først og fremmest skal gøre er at opsøge lokalområderne og tale med dem om, hvad de vil have. Det gør vi i Holbæk Kommune lige nu. Vi besøger alle kommunens lokalområderne og spørger borgerne, hvad de kan tænke sig. Lokaludviklingen skal ikke dikteres af administrationen eller politikerne, den skal bestemmes af de borgere, som bor i lokalområderne. Når vi har fundet ud af, hvad ønskerne og behovene er, så kan vi begynde at understøtte deres egenudvikling, skriver Michael Suhr.

3. Vi skal have mod til nye eksperimenter

- Hvis der skal afgives magt og kompetencer, skal vi turde at afprøve nye metoder for at finde ud, hvordan vi bedst udvikler lokalområderne sammen med borgerne. Det er især vigtigt, fordi alle lokalområderne er unikke, og derfor er behovene og ønskerne forskellige. Derfor må opgaveløsningerne også være det, skriver Michael Suhr.

Skal afprøves i Holbæk

De 15 forslag kommer med hjem til Holbæk Kommune, hvor de bliver til en elektronisk guide, som sendes ud til alle deltagerne i eventen sammen med en invitation om at mødes igen. De 15 løsninger skal også bruges konkret i Holbæk Kommune. På næste udvalgsmøde skal Projektudvalget for Lokal Udvikling gennemgå de 15 forslag og finde ud, hvilke forslag som passer til udvikling af Holbæk Kommunes lokalområderne, og så skal de afprøves.

 

De 15 løsningsforslag:

1. udfordring: Hvordan bliver kommunen en stærk samarbejdspartner i de initiativer og ønsker lokalområderne har til udvikling?

Forslag 1 - Politikerne skal frigive midler til initiativer. 

Forslag 2 - Politikerne skal muligheder for egenudvikling.

Forslag 3 - Politikerne skal have mod til at eksperimentere. 

Forslag 4 – Politikerne skal lave lokaludviklingsplaner i lokalområderne sammen med borgerne.

Forslag 5 – Politikerne skal altid overveje, om der er behov for at inddrage borgerne og hvordan. 

Forslag 6 - Politikerne skal arbejde for at få en høj troværdighed hos borgerne for at kommunerne og borgerne kan skabe fælles løsninger.
 
2. udfordring: Hvordan kan vi få kendskab til og udbrede gode eksempler og projekter i lokalområderne?

Forslag 7 - Politikerne skal have ambassadører i lokalområderne som kan skabe de personlige relationer til borgerne. 

Forslag 8 - Politikerne skal lave matchmaking med borgerne. Det kan konkret gøres gennem hverdagsaktiviteter som fællesspisning. 

Forslag 9 - Politikerne skal sprede de gode projekter mund til mund på lokalt plan. 

Forslag 10 – Politikerne skal benytte sig af videns- og handlingscentre som Landdistrikternes Fællesråd både til at få hjælp til at skabe de gode projekter og til at sprede erfaringer og fra dem. 

Forslag 11 – Politikerne skal frigive midler til lokalområderne, for at de kan sprede sig fra et sted til et andet f.eks. gennem borgerbudgettering. 

Forslag 12 – Politikerne skal have øje for de gode historier i lokalområderne, så de gode projekter kan sprede sig gennem mediedækning. 
 
3. udfordring: Hvilken særlig rolle kan de mellemstore byer i kommunerne spille i udviklingen af lokalområderne?

Forslag 13 – De mellemstore byer og lokalområderne kan lære af hinanden. Først og fremmest skal siloerne nedbrydes og et samarbejde om en fælles udviklingen skal etableres. 

Forslag 14 – Udviklingen mellem de mellemstore byer og lokalområderne skal ske på borgernes initiativ, og den proces skal kommunen blot understøtte. 

Forslag 15 – Samarbejdet mellem de mellemstore byer og lokalområderne skal bæres af lokale aktører, der arbejder sammen på tværs. Det kan både være småborger projekter og større virksomhedssamarbejder. Initaitverne skal opstå ude i kommunen, og derfor skal kommunen fungere som support og understøtte.  
 

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App