Moffe-sagen i Østre Landsret: - Han er sluppet for billigt i byretten

Claus "Moffe" Nielsens ankesag er begyndt i dag, hvor anklageren mener, at han skal idømmes en strengere straf.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Anklagemyndigheden går efter en skærpelse af straffen, mens forsvareren satser på en frifindelse.

Claus ”Moffe” Nielsens ankesag er netop begyndt i Østre Landsret.

I byretten sidste år blev Claus ”Moffe” Nielsen idømt 18 måneders fængsel, hvor de seks af dem blev gjort ubetinget. Det mente statsadvokaten var for mildt, og ankede derfor dommen. Efterfølgende ankede Claus ”Moffe” Nielsen selv dommen, fordi han ønskede en frifindelse.

Anklagemyndigheden går efter tre år.

- Så på godt dansk går vi efter en strengere straf, fordi vi mener, han er sluppet for billigt i byretten, lyder det fra anklager Kristian Kirk.

Hvilken lovgivning skal han dømmes efter?

Det springende punkt i ankesagen vil være, hvilken lovgivning Claus ”Moffe” Nielsen skal dømmes efter. For begge parter er enige om, at han har solgt cannabisolie til syge danskere.

- Han er tiltalt efter den hårde narkotikabestemmelse – paragraf 191 – og der har han nægtet sig skyldig. Han er erkendt sig skyldig i at hjælpe andre mennesker i forhold til at lindre deres smerter. Og derfor skal han kun dømmes efter lægemiddelloven og ikke straffeloven, siger Erbil Kaya, Claus ”Moffe” Nielsens forsvarer.

Omvendt ønsker anklagemyndigheden ham dømt ud fra straffeloven.

- For det først har vi i narkotikasager et udgangspunkt, der i højt omfang bygger på de mængder fa narkotiske stoffer, man har været i besiddelse af, siger Kristian Kirk. 

- Der finder vi, at i den her sag har man gået langt under det niveau, som kan eksistere i den kvantum, man har domfældt for. Det må så betyde, at man har ment, at der er en masse formidlende omstændigheder. Det mener anklagemyndigheden ikke, der er i den her sag. Vi mener, at der er en række skærpende omstændigheder. Så vi mener, straffen må fastsættes i overensstemmelse med det udgangspunkt, der er i narkosager af den her karakter.

Hvad er chancerne?

Mens Kristian Kirk ikke ønsker at kommentere på anklagemyndighedens chancer i landsretten, så siger Erbil Kaya:

- Jeg vurderer, at vi har en reel chance for frifindelse, fordi den her sag ikke er blevet prøvet før. Den er principiel og rent faktisk ved vi ikke endnu, før landsretten har talt, om den her handling, Claus har foretaget, om det er omfattet af 191 eller kun er omfattet af lægemiddelloven, siger han. 

Erbil Kaya er Claus "Moffe" Nielsens forsvarer.
Erbil Kaya er Claus "Moffe" Nielsens forsvarer.

Det, som Claus Nielsen har solgt er jo ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen til salg i Danmark, så hvordan kan du tro på en frifindelse?

- Det er også derfor, vi mener, at det er omfattet af lægemiddelloven. Når man producerer medicin, så skal du godkendes af lægemiddelloven, det kan være, man får en godkendelse, men det kan også være, man ikke får den. Men i sidste ende er det efter vores opfattelse et lægemiddel, som Claus burde have opnået tilladelse til – i hvert fald søgt om at få tilladelse til. I det lys er det vores opfattelse, at det er en overtrædelse af lægemiddelloven, fordi han ikke har opnået den her tilladelse, lyder det fra Erbil Kaya.


Nyhedsoverblik