¨

Privat hjemmepleje bliver flere millioner kroner dyrere

02:48

Gårdsdagens afgørelse om at fyre plejeplus modtager blandede reaktioner fra borgerne i Lolland Kommune Video: TV ØST

Lolland Kommune har fredag vedtaget en ny model for privat hjemmepleje. Det betyder merudgifter på flere millioner kroner.

Lolland Kommune leder efter en ny leverandør af hjemmepleje, efter byrådet sidste måned valgte at fyre det private plejefirma Pleje Plus.

Derfor mødtes byrådet i Lolland Kommune på et ekstra ordinært byrådsmåde fredag formiddag for at tage stilling til, hvordan kommunen skulle udbyde sin hjemmepleje til private leverandører.

På mødet vedtog byrådet den såkaldte godkendelsesmodel, hvor private leverandører fire gange årligt kan søge om godkendelse til at levere ydelser i Lolland Kommune. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

GODKENDELSESMODELLEN

  • Kommunen offentliggør prisbetingelser og kvalitetskrav, hvorefter den private leverandør retter henvendelse til kommunen om godkendelse.
  • Godkendes leverandøren indgår denne på lige fod med den kommunale leverandør,og borgeren kan frit vælge mellem leverandøralternativerne.

Kilde: Kommunernes Landsforening

Ifølge Lolland Kommune indebærer godkendelsesmodellen, at kommunen kan godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de kvalitets- og leverandørkrav, som byrådet har fastsat.

Kravene er de samme for både private leverandører og Lolland Kommune. De skal sikre, at ydelserne følger serviceloven, og at borgerne får den hjælp, de er visiteret til.

Læs også Lolland Kommune drøfter fremtid for plejefirmaer efter fyring af Pleje Plus

Den netop vedtaget aftale betyder samtidig, at priserne for privat hjemmepleje vil stige. Timeprisen i godkendelsesmodellen ligger nemlig cirka 40 kroner højere pr. time end den aktuelle udbudspris. 

Men meromkostningen er afhængig af antallet af borgere, som ønsker den private leverandør, og et vurderes at merudgifterne beløber sig til 2 til 4 millioner kroner.

Forpligtet til at indgå aftaler

Byrådet er forpligtet til at indgå aftaler omkring personlig og praktisk hjælp med de leverandører, der lever op til kommunens kvalitets- og leverandørkrav. 

Læs også Kendt plejefirma overvejer at vende tilbage til Lolland

Herefter vælger den enkelte borger selv, om de fra den 1. oktober 2017 vil benytte Lolland Kommune eller en af de godkendte private leverandører.

Ansøgninger om at blive godkendt som privat leverandør skal sendes til Lolland Kommune senest den 16. august 2017. Ansøgningerne bliver behandlet den 17. august, og der vil blive afholdt et møde for godkendte leverandører den 23. august. 

SAGEN KORT

I februar 2016 opsagde Lolland Kommune samarbejdet med plejefirmaet Lev Vel, hvorpå samarbejdet overgik til Pleje Plus, for at kommunen kunne spare fem millioner kroner årligt.
  • I februar 2017 fik TV 2 aktindsigt i dokumenter, der viste, at Lolland Kommune havde fået 266 borgerhenvendelser om den behandling, de fik af Pleje Plus. Henvendelserne handlede om manglende rengøring, manglende medicinering og ingen svar på nødopkald.
  • 250 af dem kunne karakteriseres som klager. 
  • Henvendelserne er løbet ind til kommunen over otte måneder. 10 af klagerne var af så alvorlig karakter, at Pleje Plus blev undersøgt af et eksternt revisionsfirma for kontraktbrud.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App