¨

Lolland Kommune drøfter fremtid for plejefirmaer efter fyring af Pleje Plus

Borgmesteren i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen fortæller, at politikerne har fået juridisk rådgivning, inden de stemte for at fyre Pleje Plus. Arkivfoto.

Fredag mødes byrådet i Lolland Kommune på et ekstraordinært møde for at diskutere fremtiden for plejefirmaer.

Der skal styr på tingene i Lolland Kommune, efter byrådet besluttede at fyre det private plejefirma Pleje Plus.

Derfor mødes byrådet i Lolland Kommune fredag klokken 11.OO for at diskutere, hvordan kommunen i fremtiden skal udbyde sin ældrepleje til private virksomheder.

Som konsekvens af opsigelsen af kontrakten med Pleje Plus fremlægger forvaltningen et forslag om, at det frie leverandørvalg på ældreområdet fremover tilbydes efter den såkaldte godkendelsesmodel.

Det var et flertal i byrådet i Lolland Kommune, der den 22. juni valgte at fyre firmaet.

Godkendelsesmodellen

  • Kommunen offentliggør prisbetingelser og kvalitetskrav, hvorefter den private leverandør retter henvendelse til kommunen om godkendelse.
  • Godkendes leverandøren indgår denne på lige fod med den kommunale leverandør,og borgeren kan frit vælge mellem leverandøralternativerne.

Kilde: Kommunernes Landsforening

- Vi er blevet enige om at opsige kontrakten. Vi kan ikke længere stå model til det her. Men det er også vigtigt for mig at sige, at der altså ikke er nogen vindere i den her sag. Det er frygtelig, frygtelig trist, men vi er nødt til at opsige kontrakten, vi kan ikke leve med det her, sagde Marie-Louise Brehm Nielsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune, dengang til TV ØST.

Gælder kun for borgere i eget hjem

Lolland Kommune er forpligtet til tilbyde muligheden for frit valg af leverandør af hjemmepleje. Det frie leverandørvalg gælder kun for borgere i eget hjem og indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af hjemmepleje, hvor den ene leverandør kan være Lolland Kommune. 

Læs også Lolland Kommune fyrer Pleje Plus

Proceduren, som det fremgår af dagsordenen til dagens møde, er, at private leverandører skal søge om godkendelse til at være leverandør af ydelser på ældreområdet. Lolland Kommune skal godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, som opfylder de fastsatte kvalitets- og priskrav.

Herefter vælger borgerne selv leverandøren. Det vil sige Lolland Kommune eller en af de godkendte private leverandører.

Byrådet fastsætter serviceniveauet

Det er byrådet i Lolland Kommune, som fastsætter serviceniveauet, og den kommunale myndighed udarbejder på den baggrund kvalitets- og priskrav til private leverandører af hjemmepleje. 

02:48

Gense indslaget. Afgørelsen om at fyre plejeplus modtager blandede reaktioner fra borgerne i Lolland Kommune Foto: TV ØST

Luk video

Læs også Kommune opretter ekstra bemanding efter Pleje Plus-fyring

Her skal kvalitetskravene være saglige, og de skal være de samme for både de private leverandører og for Lolland Kommune. Kravene skal sikre, at ydelserne følger serviceloven, så borgerne får kvalificeret hjælp.

Byrådet er forpligtet til at indgå aftaler omkring personlig og praktisk hjælp med de leverandører, der lever op til kommunens formulerede kvalitetskrav.

Det forventes, at byrådet i dag tager stilling til godkendelsesmodellen på det ekstraordinære møde.

SAGEN KORT

I februar 2016 opsagde Lolland Kommune samarbejdet med plejefirmaet Lev Vel, hvorpå samarbejdet overgik til Pleje Plus, for at kommunen kunne spare fem millioner kroner årligt.
  • I februar 2017 fik TV 2 aktindsigt i dokumenter, der viste, at Lolland Kommune havde fået 266 borgerhenvendelser om den behandling, de fik af Pleje Plus. Henvendelserne handlede om manglende rengøring, manglende medicinering og ingen svar på nødopkald.
  • 250 af dem kunne karakteriseres som klager. 
  • Henvendelserne er løbet ind til kommunen over otte måneder. 10 af klagerne var af så alvorlig karakter, at Pleje Plus blev undersøgt af et eksternt revisionsfirma for kontraktbrud.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App