Ørne bliver skudt, lemlæstet og forgiftet - nu vil jægere og ornitologer redde dem i fællesskab

Hagl, nervegift og riffelskud har taget livet af flere rovfugle. Nu går fuglevenner og jægere sammen for at redde dyrene og udrydde misforståelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I seks år kunne fugleinteresserede danskere følge med live fra reden hos en havørn i Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. Fra et webcam kunne de følge livets gang i reden, der gang på gang blev fyldt med æg. 13 unger nåede hun at opfostre - men en dag var det slut. 

15. februar 2019 blev den totalfredede havørn fundet død. Få dage havde man set livstegn i reden, hvor hun arbejdede på at gøre den klar til næste ynglesæson. Nu lå fuglen med hagl i kroppen og en helt frisk blødning i den ene lunge.

En lignende episode skete i 2015. Her blev en havørn først skudt med en riffel. Dernæst fik den skåret fødder og hovedet af med en kniv for til sidst at blive gemt under en bunke brædder og gamle paller på øen Lindholm.

quote Ofte er det formentlig slet ikke rovfugle, man forsøger at ramme

Thomas Vikstrøm, biolog, Dansk Ornitologisk Forening

Men den slags drab på havørne og rovfugle må aldrig ske igen. Det mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund, som nu har indgået et "rovfuglepartnerskab". Organisationerne vil nu i fællesskab arbejde for at udbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i natur.

Synet af en havørn kan være en ganske imponerende oplevelse. Her ses en ung havørnehan i luften over Lolland.
Synet af en havørn kan være en ganske imponerende oplevelse. Her ses en ung havørnehan i luften over Lolland. Foto: Ole Friis Larsen

Går efter andre dyr

Det er oftest et udtryk for misforståelser og manglende viden, når mennesker dræber rovfuglene, mener de to organisationer.

Det kan være tilfældet i de situationer, hvor rovfugle er blevet dræbt med gift, vurderer biolog i DOF Thomas Vikstrøm.

- Ofte er det formentlig slet ikke rovfugle, man forsøger at ramme ved at udlægge gift. I stedet er det møntet på ræve, mårhunde, mink eller lignende. Så er man ikke opmærksom på, at det gift, man lægger ud, også kan blive taget af rovfuglene, siger Thomas Vikstrøm og understreger, at det i udgangspunktet er forbudte stoffer, der bruges.

Læs også
Vild oplevelse på gåtur - to havørne var oppe at slås og måtte hives fra hinanden
Læs også
Vild oplevelse på gåtur - to havørne var oppe at slås og måtte hives fra hinanden

At rovfugle - formentlig utilsigtet - kan indtage gift, skete blandt andet i 2017, hvor en havørn døde efter at have indtaget den forbudte nervegift carbofuran. Et meget giftigt stof, som påvirker dyrets vejrtrækning, så det kvæles og dør en stressende og smertefuld død. Giften har også taget livet af blandt andet tårnfalke på Lolland.

En havørn fra Saksfjed-Hyllekrog på Lolland ses til venstre i fuldt vigør i reden i 2017. Til højre ses den skudt i en grøft i 2019.
En havørn fra Saksfjed-Hyllekrog på Lolland ses til venstre i fuldt vigør i reden i 2017. Til højre ses den skudt i en grøft i 2019. Foto: Dansk Ornitologisk Forening

Rovfugle er ingen trussel

Ikke alle drab på rovfugle sker dog som følge af formentligt utilsigtede forgiftninger, der skulle have ramt andre dyr. TV2 ØST har også kunne fortælle om eksempler på, at havørne er blevet skudt med rifler og haglgeværer. Havørnen er med sit store, karakteristiske udseende vanskeligt at forveksle med andre dyr. Derfor kan Thomas Vikstrøm ikke udelukke, at flere af ørnedrabene er sket helt bevidst.

- Men selv i de tilfælde, hvor jægere direkte efterstræber at slå rovfugle ihjel, er det alligevel baseret på misforståelser. De tror formentlig, at rovfuglene truer deres byttedyr, men det er altså ikke, fordi rovfuglene er nogen særlig trussel over for jægeres byttedyr som for eksempel fasaner, siger Thomas Vikstrøm og fortsætter:

- Havørnen lever overvejende af vandfugle som blishøns og skarv. Som mange andre dyr kan den godt finde på at spise andet, hvis de er meget sultne. Men det er i hvert fald ikke i særlig høj grad dem, der kan finde på at tage jægernes byttedyr, forklarer han.

Næbbet på havørne er kraftigt og dolkformet. Hos de voksne fugle er det lysende gult, mens ungfuglenes næbfarve er grålig.
Næbbet på havørne er kraftigt og dolkformet. Hos de voksne fugle er det lysende gult, mens ungfuglenes næbfarve er grålig. Foto: Henrik Dahl

Gavnlige rovfugle

Håbet fra både fugleelskere og jægere er, at man med større viden om rovfuglene kan sikre, at flere skånes i fremtiden.

- Dansk Jægerforbund og DOF har sine uenigheder. Men netop rovfuglenes velbefindende er vi enige om.

- Når vi går sammen om at oplyse om rovfuglene, så kan vi fjerne nogle af de myter, der findes både hos DOF’ere, jægere og i befolkningen generelt, siger Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund, i en pressemeddelelse.

Læs også
Politi efterforsker rovfuglefælde ved Ringsted: Ville fange truede rovfugle
Læs også
Politi efterforsker rovfuglefælde ved Ringsted: Ville fange truede rovfugle

I DOF vil man blandt andet fokusere på nogle af de gavnlige egenskaber, rovfuglene har i naturen.

- Havørnen fungerer blandt andet som en helt naturlig regulator af bestanden af skarv, som mange fiskere føler sig generet af. Mange havørne har specialiseret sig i at fange skarver, typisk ved at gå efter de unge fugle i en koloni. Bestanden er vokset til et meget højt niveau, men der spiller havørnen en vigtig rolle i at holde den nede, siger biolog i DOF Thomas Vikstrøm.

Havørne kan også være store - og voldsomme - naturoplevelser. Her ses to ørne i kamp, som forbipasserende måtte rive fra hinanden for at redde dyrene.

Havørnene er også med til at sikre, at bestanden af for eksempel grågæs og bramgæs ikke eksploderer.

- Når bestanden af et hvilken som helst dyr vokser voldsomt, så vil der i et naturligt økosystem være noget, der regulerer bestanden. Der er rovfuglene en af de faktorer, der spiller en meget stor rolle, forklarer Thomas Vikstrøm.

- Mange rovfugle tager også ådsler, og på den måde spiller de også en vigtig rolle. Det gælder især den røde glente herhjemme, hvor vi ikke har gribbe, siger Thomas Vikstrøm.

Læs også
Havørn blev skudt, lemlæstet og gemt på forbudt ø
Læs også
Havørn blev skudt, lemlæstet og gemt på forbudt ø

De to organisationers kampagne har fået navnet Fælles fokus på de danske rovfugle. Den består blandt andet af forskellige undervisningsmaterialet og en konference om rovfugle. Den er støttet af 15. Juni Fonden og løber frem til november 2022.