Nyt uddannelsesforløb har succes med at tiltrække nye elever til SOSU-faget

Uddannelsesforløbet er målrettet borgere som Lydia Jakobsen, der drømmer om at uddanne sig til SOSU, men for hvem det danske sprog er en udfordring.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et nyt uddannelsesforløb blev i efteråret lanceret af en række kommuner i håbet om at tiltrække ny arbejdskraft til social- og sundhedsfagene.

For det kniber med at tiltrække nye kandidater til SOSU-uddannelserne, og nu håber tre kommuner på Sydsjælland og Sydhavsøerne at finde nye elever blandt medborgere, for hvem dansk ikke er modersmål – men som drømmer om at træde ind i faget.

- I efteråret var vi klar til at køre, og sammen med Vordingborg Kommune og SOSU-skolen og vores sprogskole har vi fået strikket et koncept sammen, hvor vi får givet sprogundervisning til fremmedsprogede – og så får vi dem ind i praktik i en periode, og så går de ellers i gang med uddannelsen, hvis det er noget for dem, siger Søren Wollesen, der er ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune.

quote Jeg vil gerne blive bedre til at tale dansk og komme i arbejde som professionel

Lydia Jakobsen, elev, Vejen til SOSU i Nykøbing Falster

- De får lov til om så at sige at snuse til området, tilføjer han.

Blandt eleverne på det første hold er Lydia Jakobsen.

Det lå ikke i kortene, at hun skulle ind i SOSU-faget, da hun kom til Danmark som flygtning fra Afghanistan sidst i 2016. Efter tre år som medarbejder ved Center for Handicap drømte hun om en uddannelse og startede derfor på grundforløbet til SOSU-assistent.

Men her stødte hun på udfordringer:

- Jeg havde hele tiden svært ved at finde ud af; hvad mener min klasselærer? – eller hvad er vores case? – derfor sagde jeg, at jeg gerne vil blive bedre til dansk, fortæller Lydia Jakobsen.

Lydia Jakobsen søgte, efter tre år som medarbejder ved Center for Handicap, ind på grundforløbet til SOSU. Men her oplevede hun, at det var svært at følge med på grund af sproget. Efter fem måneder på uddannelsesforløbet "Vejen til SOSU" glæder hun sig til at fortsætte uddannelsen.
Lydia Jakobsen søgte, efter tre år som medarbejder ved Center for Handicap, ind på grundforløbet til SOSU. Men her oplevede hun, at det var svært at følge med på grund af sproget. Efter fem måneder på uddannelsesforløbet "Vejen til SOSU" glæder hun sig til at fortsætte uddannelsen. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Derfor blev Lydia Jakobsen glad, da hun blev præsenteret for tilbuddet om at tage uddannelsesforløbet "Vejen til SOSU":

- Jeg vil gerne blive bedre til at tale dansk og komme i arbejde som professionel, siger hun og tilføjer:

- Det hjælper Vejen til SOSU meget med – vi har lært mange ord og kommer bedre og stærkere ind på en arbejdsplads.

Og hun ser frem til at kunne arbejde i faget, fortæller hun:

- Jeg kan godt lide at være sammen med borgerne og kunne hjælpe dem – og vise omsorg og kærlighed.

- Det er min plan, at jeg til marts skal starte på grundforløb to og starte på uddannelsen som SOSU.

Mangler 3.000 SOSU'er hvert år

Tal fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at antallet af voksne over 25 år, som starter på hovedforløbet på SOSU-uddannelserne er faldet med 40 procent. For folk under 25 år er det tal 36 procent.

Samtidig vurderer Kommunernes Landsforening, at der hvert år uddannes 3.000 færre SOSU'er, end der er behov for.

Uddannelseschef ved SOSU Nykøbing Falster, Hanne Stilling-Meilgaard, oplever stor interesse for uddannelsesforløbet.
Uddannelseschef ved SOSU Nykøbing Falster, Hanne Stilling-Meilgaard, oplever stor interesse for uddannelsesforløbet. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Derfor håber uddannelsesinstitutionen SOSU Nykøbing Falster og kommunerne på, at forløbet kan skabe interesse for faget.

- Vi håber, det kan hjælpe med – dels at rekruttere ind i faget – og få øjnene op for faget hos nogen, der ikke som udgangspunkt havde tænkt, at det var det, de skulle, siger Hanne Stilling-Meilgaard, der er uddannelseschef for SOSU Nykøbing Falster.

Foreløbigt har det nye uddannelsesforløb vist sig at komme godt fra start.

- Det ser meget positivt ud. Vi har et infomøde i morgen – og der er 30 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Det tyder på, det vil blive en god rekruttering ind i et hold to, siger Hanne Stilling-Meilgaard.

Søren Wollesen, ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune, håber, at manglen på SOSU'er kan blive imødegået med den nye uddannelse.
Søren Wollesen, ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune, håber, at manglen på SOSU'er kan blive imødegået med den nye uddannelse. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Også i Lolland Kommune er forventningerne til det nye uddannelsesforløb store:

- Vi håber da så sandelig, at vi får uddannet flere i de kommende år, end vi ellers havde i udsigt, siger ældre- og sundhedschef Søren Wollesen.

Kursusforløbet varer et halvt år og veksler mellem undervisning og praktisk arbejde i kommunen hvor eleverne er ansat.