Mere virak om specialskole - atter tvivl om udvalgsformands habilitet

En aktindsigt afslører, at Thomas Østergaard (S) ikke havde ret, da han offentligt afviste spørgsmål om inhabilitet. Nu skal sagen igen diskuteres på byrådsmøde

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I flere måneder har der været blæst om Specialskolen Lolland. 

Forældre har klaget over forholdene, lokalpolitikere vil have undersøgt lovbrud, elever har fået aflyst eksamener, og både Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Ankestyrelsen er gået ind i sagen.

Udover en lang række klagepunkter er der også i forløbet blevet sået tvivl om formanden for Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune, Thomas Østergaards (S), habilitet. Formanden er gift med lederen for to afdelinger på specialskolen.

Video: Karina Esmark Larsen mener, at Thomas Østergaard er inhabil, fordi han er gift med en af lederne på Specialskolen Lolland.

TV2 ØST har tidligere sat fokus på spørgsmålet om inhabilitet i sagen om Specialskolen Lolland.

Ankestyrelsen afviser forespørgsel

I et stort interview i Folketidende den 5. maj taler udvalgsformanden ud om sine oplevelser med den virak, der har været omkring Specialskolen Lolland - og ikke mindst om hans person.

I en sideartikel til interviewet bliver Thomas Østergaard spurgt ind til tvivlen om hans habilitet - hvilket han afviser.

- Jeg spurgte Thomas Knudsen (kommunaldirektøren i Lolland Kommune, red.): "Skal vi ikke spørge Ankestyrelsen, så vi får det på skrift", og det har vi fået, siger udvalgsformanden i artiklen.

Men en aktindsigt i kommunikationen mellem kommunen og Ankestyrelsen, som TV2 ØST har fået, giver et noget andet billede.

Læs også
Specialskole anklaget for lovbrud - nu kritiseres udvalgsformand for inhabilitet

Kommunens chefjurist har i en mail til Ankestyrelsen den 6. april bedt om at få en vejledende forhåndsudtalelse om, hvorvidt Thomas Østergaard er inhabil eller ej. 

Men i et svar fra Ankestyrelsen den 12. april afviser styrelsen kommunens ønske.

I svaret står der blandt andet:

"Ankestyrelsen finder ikke at kunne afgive en forhåndsudtalelse på baggrund af kommunens henvendelse af 6. april 2022 (...)" 

Slutteligt skriver sagsbehandleren:

"Vi gør ikke mere nu i forhold til henvendelsen."

Habilitet blev ikke vurderet

TV2 ØST har sendt samme aktindsigt til Lolland Kommune. 

Kommunen skriver blandt andet til os:

Den efterfølgende dag (efter mailen var sendt, red.) blev jeg telefonisk kontaktet af Ankestyrelsen. Det var Ankestyrelsens vurdering, at medlemmets ægtefælle - for at medlemmet er afskåret fra at sidde i udvalget, skulle være at betragte som tjenestegrenschef, hvilket i vores organisation vil være direktøren for skoleområdet.

Men igen er der uenighed med forløbet. For et telefonnotat af samtalen mellem kommunen og Ankestyrelsen, som TV2 ØST har fået aktindsigt i, viser, at det var chefjuristen, der først kontaktede Ankestyrelsen den 21. april - altså 15 dage senere - og at Ankestyrelsen kun gav generel vejledning - altså var der ikke tale om en vurdering.

I notatet fra Ankestyrelsen står der blandt andet

Jeg har den 21. april talt med..().. fra Lolland Kommune..()..blev vejledt generelt om reglerne, herunder om, at der kan læses om begrebet 'umiddelbart ansvarlig' i kommentaren § 29, stk 2... 

Bølgerne går højt til byrådsmøderne i Lolland Kommune

Rod i kommunikationen

TV2 ØST har spurgt både udvalgsformand Thomas Østergaard samt kommunaldirektør Thomas Knudsen om en kommentar. Udvalgsformanden er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det gjorde Thomas Knudsen til gengæld.

- Det må bero på en misforståelse. Enten har Thomas fortalt sig, eller også har journalisten misforstået. Det vil jeg ikke motivanalysere på. Vi har ikke fået en skriftlig afgørelse fra Ankestyrelsen om, hvorvidt Thomas Østergaard er inhabil eller ej. Vi har fået en telefonisk vejledning lyder det fra kommunaldirektøren.

Udvalgsformand Thomas Østergaard (S) er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
Udvalgsformand Thomas Østergaard (S) er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Hvorfor siger Thomas Østergaard så, at der foreligger et skriftligt svar. Han nævner også dig i svaret - så nogen må jo have givet ham det indtryk. 

- Det er rod i kommunikationen, og jeg synes slet ikke, det er interessant. 

Thomas Østergaard er vel ansvarlig for, hvad han siger. Er det ikke interessant, at en folkevalgt siger noget, der ikke er sandt? 

- Hvis Thomas Østergaard skulle have sagt det, så må det bero på en misforståelse. Vi har i kommunen lavet vores egen redegørelse om habilitetsspørgsmålet på baggrund af vejledning fra Ankestyrelsen. Hvis de to ting er blevet blandet sammen i interviewet, så er det en misforståelse

Jeres chefjurist skriver blandt andet, at Ankestyrelsen har vurderet...men det har de jo ikke?  

- Som sagt er det rod i kommunikationen. Vi har selv udarbejdet en redegørelse, hvor vi mener, at Thomas Østergaard bestemt godt kan varetage sin funktion som formand. Den redegørelse skal byrådet tage stilling til i morgen aften. Men lad mig lige tilføje, at vi før haft det oppe på byrådet ved konstitueringen. Dengang var der var der ingen byrådsmedlemmer, der påklagede Østergaards habilitet.

Hvem har ansvaret for den redegørelse?

- Det er mig, der står inde for kvaliteten af den. Den står på min regning og min risiko, siger Thomas Knudsen.

Torsdag aften skal byrådet tage stilling til Thomas Østergaards habilitet. Samme aften skal to byrådspolitikeres klage over forholdene på Lolland Specialskole også diskuteres.

Se et af indslagene om Specialskolen Lolland, som TV2 ØST tidligere har sendt, herunder:

-