¨

Lolland Kommune topper liste - får største særtilskud

Lolland Kommune får største beløb i særtilskud for 2021.

18 kommuner får særtilskud i forlængelse af udligningsordningen. Lolland Kommune får mest, mens også Vordingborg og Guldborgsund kommuner får tilskud.

I dag offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet, hvilke kommuner der får penge i særtilskudsordningen i 2021. I vores landsdel får både Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner del i puljen på i alt 355 millioner kroner.

Jeg er tilfreds med, at vi nu kommer i mål med næste års budget

Holger Schou Rasmussen (S), borgmester, Lolland Kommune

Lolland Kommune får 81 millioner kroner, hvilket er det største beløb af de 18 kommuner.

- Jeg er tilfreds med, at vi nu kommer i mål med næste års budget. Men det er jo sådan, at når man får særtilskud, så får man ikke mere, end man har brug for, og sådan er det selvfølgelig også i det her tilfælde, siger borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (S).

Han fortæller, at særtilskuddet får den konkrete betydning, at kommuneskatten falder fra 27 % til 26,3 %. Det er den laveste skatteprocent i kommunen siden kommunalreformen i 2007.

En falliterklæring

Selvom borgmesteren kan glæde sig over, at næste års budget falder på plads, og at skatteyderne kan glæde sig over at kunne beholde flere penge selv, så er der også malurt i bægeret.

- Når en kommune skal have så højt et beløb, så er det jo også fordi, det er en falliterklæring, at den udligning, der er lavet, ikke rammer en kommune som Lolland ind. Det, der er hagen ved særtilskud, er, at du kun kan lægge budget for et år ad gangen, for du ved ikke, hvad du får næste år. Det er jo en Achilleushæl i alle sammenhæng, siger Holger Schou Rasmussen (S).

Oversigt over særtilskud til 18 kommuner i 2021 (tal i millioner kroner)

 • Albertslund 11,0
 • Bornholm 35,0
 • Brønderslev 16,0
 • Frederikshavn 11,0
 • Guldborgsund 28,0
 • Halsnæs 11,0
 • Hjørring 11,0
 • Ishøj 11,0
 • Jammerbugt 11,0
 • Langeland 37,0
 • Lolland 81,0
 • Læsø* 4,0
 • Morsø 16,0
 • Norddjurs 16,0
 • Tønder 11,0
 • Vesthimmerland 20,0
 • Vordingborg 20,4
 • Ærø* 4,0

 

Total 354,4

 

*Disse ø-kommuner modtager herudover også et særtilskud gennem Ø-tilskud.

 

Derudover er af den samlede særtilskudspulje på 355,3 mio. kr. for 2021 på forhånd med tilskudsmeldingen meddelt Aabenraa Kommune et tilskud på 0,9 mio. kr. vedr. det tyske mindretal.

 

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Se mere

Lolland Kommunes borgmester har været en ivrig kritiker af udligningssystemet og -reformen, der blev gennemført i foråret. Her fik Lolland Kommune tilført samlet 38 millioner kroner i udligningen – svarende til knap 1.000 kroner pr. indbygger.

- Jeg havde håbet på, at vi skulle lave et udligningssystem, hvor vi passer ind i rammen, men det kan man bare ikke, når man bygger videre på en model fra 1930’erne. Det har jeg hele tiden vidst, at når man bygger to nye motorer på en gammel flyver, så får man ikke noget moderne, sagde Holger Schou Rasmussen i maj, da regeringen præsenterede reformen.

Han hæftede sig dengang dog positivt ved, at puljen for særtilskud blev hævet. Den pulje, som altså nu giver Lolland Kommune 81 millioner kroner ekstra i budgettet for 2021.

I dialog med minister

I alt 54 kommuner havde søgt om særtilskud i år, hvoraf 18 kommuner altså fik del i pengene. Puljen er ifølge Social- og Indenrigsministeriet en økonomisk håndsrækning til vanskeligt stillede kommuner.

Håndsrækningen på 81 millioner kroner til Lolland Kommune lander nogenlunde, hvor Holger Schou Rasmussen (S) forventede. Han fortæller desuden, at han løbende er i dialog med ministeriet om analysearbejdet i udligningssystemet.

- Det er positivt, at vi er i snak med ministeriet om, at vi får beskrevet vores udfordringer, at vi får beregnet vores udgiftsniveau, hvad årsagerne er til det, og hvordan vi adresserer det i en fremtidig udviklingsaftale, forklarer han.

Foruden de 81 millioner kroner til Lolland Kommune, tegner vores landsdel sig for 20,4 millioner kroner til Vordingborg Kommune og 28 millioner kroner til Guldborgsund Kommune.

Fakta om særtilskudpuljen og udligningsreformen

 

Særtilskudspuljen §16

 • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.
 • Puljen til fordeling i 2021 er på 355,3 mio. kr.
 • Puljen er fordelt efter følgende fire overordnede kriterier: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder.
 • I denne ansøgningsrunde har 54 kommuner søgt, og 18 kommuner har fået del i pengene. Herudover er et tilskud på 0,936 mio. kr. på forhånd tildelt til Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal.

Om udligningsreformen

 • Efter udligningsreformen, der blev vedtaget før sommerferien, bliver der i alt omfordelt for 19,9 mia. kr. mellem kommunerne i den generelle udligning for 2021.
 • Reformen flytter 1,4 mia. kr. til landets yderkommuner, mens især landets velstillede kommuner skal bidrage mere. 

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Se mere
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App