Kommune rykker beslutning om færger

Beslutningen om fremtidens færgefart til Fejø, Femø og Askø udskydes indtil efteråret. Udskydelsen skyldes et behov for politiske drøftelser, siger politiker.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Færgedriften til øerne Fejø, Femø og Askø nord for Lolland, har i en periode været genstand for debat efter politikerne i Lolland Kommune præsenterede en plan for at spare fem-ti millioner kroner om året på færgedriften. 

Men efter tirsdagens borgermøde har formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Tine Vinther Clausen (V), besluttet at rykke beslutningen om, hvad der skal ske med færgedriften, indtil udvalget har haft mulighed for at diskutere sagen politisk. 

- I tirsdags var det første gang, at vi havde mulighed for at se indsatsen fra arbejdsgrupperne på småøerne. Og efter mødet skal vi nu diskutere sagen politisk, inden vi kan præsentere et endeligt forslag på et byrådsmøde, siger hun.

Delefærger til øerne

De tre øer har i dag hver deres færgerute fra Kragenæs og Bandholm på Lolland. Det er Lolland Kommune, der i regi af Lolland Færgefart har ansvaret for færgefarten til Femø, Fejø og Askø. 

I fremtiden kan beboerne på de tre øer dog skulle vænne sig til at deles om færgerne i aftentimerne og vintermånederne, hvis Lolland Kommune vælger at gå videre med de planer, som Tine Vinther Clausen midlertidigt har skubbet til side. 

Læs også
Øboere frygter færgemangel - dropper samarbejdet med kommunen
Læs også
Øboere frygter færgemangel - dropper samarbejdet med kommunen

Baggrunden for kommunens plan er, at man har ønsket at udskifte de aldrende, eksisterende færger med nye el-færger. Og i den forbindelse vil man gerne nedbringe antallet af færger fra tre til to.

Kommunen fremlagde dengang tal, der viste, at færgerne ofte har sejlet tomme rundt i ydertidspunkterne. Det er årsagen til, at man siden nytår har skulle booke plads på færgen før den sejlede.

En del af årsagen til det er, at færgen Femøsund er blevet beredskabsfærge, og at der er sejlet med hjemmehjælpere.

Øboere tilfredse med udsættelse

Men den plan har ingen gang på jorden, mener Inge-Lise Bisted, som er formand for beboerforeningen på Femø.

Derfor er hun også glad for beslutningen om, at man vil vente lidt med at træffe en beslutning om færgedriften.

- Jeg er glad for, at politikerne lyttede til os på borgermødet og tog den eneste fornuftige beslutning. Det kom nemlig tydeligt frem på borgermødet, at der var mange ubesvarede spørgsmål. Både i forhold til økonomi, hvad det vil betyde for øerne, og hvordan elfærgerne skal fungere. 

Læs også
Hver tiende færge sejler tom - øboere afviser forslag om delefærge
Læs også
Hver tiende færge sejler tom - øboere afviser forslag om delefærge

Ifølge Inge-Lise Bisted vil hun og de andre øboere bruge den ekstra tid inden kommunen træffer en beslutning på at kæmpe for en fair færgedrift for småøer. 

- Jeg mener, at kommunen bør overveje præmissen. Vi vil prøve at få politikerne til at indse,  at de traf en forkert beslutning, da de besluttede, at de kunne spare fem-ti millioner på færgedriften om året. 

Men hvis øboerne skal nå at ændre politikernes mening om færgedriften skal de arbejde hurtigt. 

Ifølge Tine Vinther Clausen vil resultatet af udvalgets arbejde nemlig blive præsenteret på en høring enten lige før- eller efter sommerferien. Og derefter endeligt blive vendt på et byrådsmøde i september, hvilket betyder, at beslutningen kun bliver skubbet tre måneder. Nyhedsoverblik