Kommune får skrap kritik og påbud efter Pleje Plus-sag

Styrelsen for Patientsikkerhed giver to påbud til Lolland Kommune. Styrelsen mener, at kommunen har sløset med kontrollen af plejefirmaet Pleje Plus.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Styrelsen for Patientsikkerhed retter nu en skarp kritik mod Lolland Kommunes håndtering af Pleje Plus-sagen. Så skarp, at kommunen får to påbud.

Lolland Kommune bliver blandt andet påbudt at rette op på deres håndtering af klager, fremgår det af en rapport, der netop er blevet offentliggjort.

- Styrelsen for Patientsikkerhed giver Lolland Kommune påbud om inden den 7. maj 2017 at udarbejde skriftlige retningslinjer for håndtering af klager over sundhedsfaglige ydelser, som private leverandører udfører på vegne af kommunen, står der i rapporten.

quote Mængden af klagesager burde have givet Lolland Kommune en indikation af, at der kunne være generelle problemer med opgavevaretagelsen fra Pleje Plus

Styrelsen for Patientsikkerhed i ny rapport

- Retningslinjerne skal sikre, at leverandøren foretager den nødvendige patientsikkerhedsmæssige opfølgning på klagerne.

Det andet påbud lyder på, at kommunen skal være mere opmærksomme på, at Pleje Plus lever op til de forpligtelser, som de har over for Lolland Kommune. Også det skal være på plads inden den 7. maj.

Stor mængde af klager

Styrelsen for Patientsikkerhed kritiserer derudover Lolland Kommune for ikke har have ført kontrol med Pleje Plus’ håndtering af medicin til borgerne, ligesom der i rapporten også er fokus på, at kommunen ikke har holdt ekstra øje med firmaet. 

Det burde de nemlig have gjort, efter det kom frem, at der på otte måneder var indløbet 266 henvendelser fra borgere over den behandling, de fik af Pleje Plus. 

Læs også
Kritik mod PlejePlus: Fik intet bad i tre måneder
Læs også
Kritik mod PlejePlus: Fik intet bad i tre måneder

- Styrelsen for Patientsikkerhed har i den forbindelse lagt vægt på, at mængden af klagesager burde have givet Lolland Kommune en indikation af, at der kunne være generelle problemer med opgavevaretagelsen fra Pleje Plus, og at dette kunne medføre en fare for patientsikkerheden i form af, at manglerne kunne gentage sig, står der i rapporten.

Styrelsen for Patientsikkerhed mener desuden, at Lolland Kommune burde have inddragt lægefaglig bistand til at vurdere, om "der skulle have været iværksat foranstaltninger i forhold til de borgere, hvor medicinhåndteringen havde svigtet".

quote Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud fra disse samlede omstændigheder forløbet kritisabelt og meget beklageligt

Styrelsen for Patientsikkerhed i ny rapport

Intet svar på nødkald

Sagen om Pleje Plus begyndte for alvor at rulle, da en aktindsigt viste, at der var indløbet 266 henvendelser fra utilfredse borgere på otte måneder.

Henvendelserne handlede om alt fra manglende medicingivning, manglende pleje og intet svar på nødkald. Plejefirmaet blev sat under skærpet tilsyn, og ti af henvendelserne var af så alvorlig karakter, at de blev undersøgt af et eksternt firma for kontraktbrud. 

Pleje Plus
Læs også
Politikere advarer Pleje Plus efter meget kritisk rapport
Pleje Plus
Læs også
Politikere advarer Pleje Plus efter meget kritisk rapport

Undersøgelsen fra det eksterne firma, BDO, viste, at der var tale om særdeles alvorlige leverancesvigt fra Pleje Plus’ side, og Lolland Kommune gav derfor Pleje Plus en advarsel.

Hvis plejefirmaet får tre advarsler for kontraktbrud, så kan Lolland Kommune opsige samarbejdet med plejefirmaet. Men generelt mener Styrelsen for Patientsikkerhed altså, at kommunen skal stramme op, for som de skriver i rapporten:

- Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud fra disse samlede omstændigheder forløbet kritisabelt og meget beklageligt. 

jette_langhoff.jpg
Læs også
Styrelse går ind i Pleje Plus-sag efter hundredevis af klager
jette_langhoff.jpg
Læs også
Styrelse går ind i Pleje Plus-sag efter hundredevis af klager
Pleje Plus-logo
Læs også
Pleje Plus får advarsel af Lolland Kommune
Pleje Plus-logo
Læs også
Pleje Plus får advarsel af Lolland Kommune

Nyhedsoverblik