Politikere advarer Pleje Plus efter meget kritisk rapport

Pleje Plus har fået en advarsel af Lolland Kommune på baggrund af en undersøgelse af revisionsfirmaet BDO. Se konklusionen af de 10 borgersager her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Pleje Plus har fået en advarsel af Lolland Kommune. 

Her ses dele af konklusionen fra undersøgelsen fra revisionsfirmaet BDO, som ligger til grund for advarslen. 

I konklusionen står blandt andet:

På baggrund af en sagsgennemgang af de 10 borgersager er det BDOs vurdering, at der ses tilfælde, hvor der kan have været tale om leverancesvigt af særlig alvorlig karakter. BDO bemærker i forlængelse heraf, at leverandøren i en række tilfælde ikke kan genfinde data som eksempelvis kærelister/disponeringsoversigter, da disse ikke længere er tilgængelige for leverandøren i systemet. I disse konkrete situationer er det derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt ydelsen faktisk er leveret som visiteret og aftalt med borgeren. 

Revisionsfirmaet har foretaget en sagsgennemgang af 10 sager, hvor der med stor sandsynlighed kan være tale om leverancesvigt i fem ud af 10 af borgersagerne. 

BDO konkluderer, at der kan være tale om svigt i følgende tilfælde:

Gennemgang af 10 borgersager:

Pleje Plus' kommentarer til borgersager

På baggrund af BDOs undersøgelse har Pleje Plus lavet en tilsvarende rapport - en rapport, hvor de kommenterer på BDOs undersøgelse. 

Pleje Plus har valgt at kommentere på de borgersager, hvor de er uenige i forhold til BDOs rapport.

Kommentarerne er primært baseret på indhentning af oplysninger i elektroniske systemer ifa. Kørelister og GPS trackingsystem. Der fremlægges ikke bilag i form af køreliste eller GPS trackinglister, da personfølsomme oplysninger ikke kan sløres og samtidig give et realistisk billede. 
 
Som kommentar til Rapporten har Pleje Plus valgt, at gennemgå GPS trackinglister på Pleje Plus’ biler. Dette for at fremlægge beviser for at de fleste besøg er leveret. Pleje Plus kan ikke redegøre for alle datoerne vha. GPS, da Pleje Plus har en cykelrute der dækker byområdet. Denne cykelrute kan med stor sandsynlighed have varetaget disse besøg.